DataLife Engine > Чинники формування інститутів фінансового ринку > Береза З.О. Форвардні та ф'ючерсні контракти: перспективи використання в Україні

Береза З.О. Форвардні та ф'ючерсні контракти: перспективи використання в Україні


11-01-2012, 23:18. Разместил: Береза З.О.
УДК 336
© Береза З.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф–47с

Форвардні та ф'ючерсні контракти: перспективи використання в Україні

Фінансові деривативи досить різноманітні за своїми характеристиками - ліквідністю, доступністю, вартістю, ступенем ризику. Тож, кожен з інструментів має свої переваги і недоліки.
З метою дослідження сутності та механізму функціонування фінансових деривативів звернемося до детального розгляду особливостей, переваг і недоліків кожного інструменту -форвардів, ф'ючерсів. Форвардний контракт - це угода між двома контрагентами про умови здійснення операції з базовим інструментом (активом), яка відбудеться в майбутньому. Найчастіше такі операції набувають форми купівлі чи продажу обумовленої кількості конкретного виду базових інструментів за фіксованою ціною на визначену дату в майбутньому. Укладення форвардного контракту означає, що одна із сторін (продавець) бере на себе зобов'язання здійснити поставку певної кількості базових інструментів на певну дату, зафіксовану в контракті, але віддалену значним проміжком часу від дати укладення угоди, а інша сторона (покупець) зобов'язується прийняти поставку за обумовленою ціною. Отже, всі умови форвардної угоди визначаються контрагентами в момент її укладання, тобто наперед. Форвардні угоди належать до позабіржових інструментів, адже біржова торгівля неможлива через індивідуальні умови укладання контракту. Форвардні контракти належать до твердих строкових угод, тобто є обов'язковими до виконання обома контрагентами Форварди укладаються, як правило, з метою реальної поставки (купівлі чи продажу) відповідного активу для страхування від можливих несприятливих цінових змін на даний актив. Механізм страхування форвардними контрактами суттєво відрізняється від механізму страхування ф'ючерсами. Страхування з допомогою форвардного контракту полягає в перенесенні операції з реального ринку на ринок строкових угод. Причому для рядового учасника ринку, який є продавцем чи покупцем певних фінансових чи матеріальних активів, ринок форвардних угод дає змогу спланувати свої майбутні грошові надходження чи витрати і знати їх точну величину незважаючи на зміни в ринковій кон'юнктурі. Крім того, форвардний контракт означає для виробника гарантований продаж продукції у визначений момент у майбутньому за наперед обумовленою ціною, для покупця - гарантоване надходження продукції в потрібний для нього момент і з наперед визначеними грошовими витратами на її придбання.
Форвардні контракти в Україні
Зверним свою увагу на роботу, відчизняних науковців, які працювали над вивченням специфіки форвардних операцій, варто відзначити Шелудько В. М., Мацибора Т. В., Оболенська Т. Є. Метою їхнього дослідження стало визначення динаміки застосування форвардних операцій на Україні.
Предмет дослідження - форвардні операції.
Об’єкти дослідження: Національний банк України та комерційні банки.
Форвардні валютні операції визнаються, як угоди з обміну валют, які відбуватимуться у майбутньому, але за курсом, зафіксованим на поточну дату.
Метою їх застосування є мінімізація ризиків, зумовлених змінами курсів валют на ринку, оскільки рівень ризику за форвардними валютними контрактами становить різницю між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.
Варто зазначити, що форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою, визнаних законодавчим полем держави.
Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України. Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт, однією із сторін якого виступав покупець (продавець) цього контракту, а його предмет (сума іноземної валюти, дати поставки та здійснення платежу) збігається з цим форвардним контрактом.
Правилами продажу (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного валютного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.
Розірвання угоди за форвардним валютним контрактом здійснюється за відмови від зазначеної угоди однієї із сторін і згоди іншої сторони, або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути висунуті лише емітентові цього форвардного валютного контракту.
Отже проаналізувавши укладання форвардних угод в Україні за період 2007 – 2009 року. Видно, що Національний банк у 2007 році по відношенню до 2008 року уклав на 5% меньше форванрдних угод, а у 2009 р. на 8%. Навідміну від “Приватбанку” суттевих коливань не відбулося, хоча, у 2008 р. було укладено на 4% більше угод, ніж у 2007 році. А от у 2009 році відсоток укладених угод знизився аж на 9 пунктів у порівнянні з попереднім роком. “УкрСиббанк” у 2008 і 2009 році значно підвищив свої показники по кількості укладених угод у порівнянні з 2007 р. Інші банки у 2008 році значно знизили свій відсоток застосування форвардних угод аж на 16% по відношенню до 2007 р, але у 2009 р. вони змогли не тільки відновити показники попередніх років, а й на 4% підвищили їх.

А тепер розглянемо Ф'ючерсні контракти:
Ф'ючерсний контракт - це угода між продавцем або покупцем, з одного боку, і кліринговою палатою ф'ючерсної біржі, з іншого, про поставку (прийняття) стандартної кількості базових інструментів за узгодженою ціною на конкретну дату в майбутньому. Отже, ф'ючерсні угоди укладаються між двома сторонами, однією з яких завжди є клірингова (розрахункова) палата ф'ючерсної біржі, що виконує роль гаранта здійснення всіх контрактів. Предметом фінансового ф'ючерсного контракту можуть бути такі інструменти, як іноземна валюта, депозитні сертифікати, банківські депозити, акції, облігації, векселі, довгострокові казначейські зобов'язання, фондові індекси. Обсяги поставок цих фінансових інструментів стандартні (як лоти), що є особливістю ф'ючерсних контрактів. Мінімальні зміни в ціні ф'ючерса, тобто крок ціни, називається тіком (tick). Він має стандартну вартість у грошовому виразі для кожного типу ф'ючерсних контрактів. Знаючи, на скільки тіків змінилася ціна ф'ючерса протягом дня, а також вартість одного тіка, можна обчислити суму прибутків або збитків, які отримано за відкритою ф'ючерсною позицією. Конкретні умови і правила здійснення торгівлі різними типами ф'ючерсних контрактіввизначаються ф'ючерсною біржею. Ф'ючерсні контракти в Україні
В Україні торгівлю ф'ючерсними контрактами започатковано у 1995 році. За рік їх кількість зросла від 0,4% до 5% вартості загального біржового обороту. Спершу це були здебільшого контракти на продаж палива, а згодом і на сільгосппродукцію. З квітня 1996 року на Київській універсальній біржі щоденно відбувалися торги по ф'ючерсних контрактах на долар США зі строком виконання до 6 місяців. Проте ринок вчасно не врегульовульваним на державному рівні відповідними закононодавчими актами. Для ринку створено занадто велику кількість документів, якіє неповноцінними, неузгодженими між собою, містять суттєві помилки, невизначеності та суперечать як один одному, так і нормам загальноприйнятої міжнародної практики визначення самої природи деривативів, їх трактування, меж регулювання, фінансового та податкового обліку з урахуванням спрямованості угод за деривативами -- хеджувальними та спекулятивними. Але на Український ринок ф'ючерсів чекають зміни. Голова правління «Української біржі» Олег Ткаченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна про те, що для «Української біржі» 2010 р. - це рік термінового ринку. З впровадженням термінового ринку торговцям буде доступна вся лінійка інструментів: спот-ринок, ринок РЕПО і терміновий ринок. Першим інструментом, який буде запущено на терміновому ринку «Української біржі», стане розрахунковий ф'ючерсний контракт на індекс українських акцій. Далі з'являться ф'ючерси на цінні папери (Single Stock). Можливо, до кінця року з'являться товарні ф'ючерси. Інструменти термінового ринку популярні і затребувані в усьому світі, і ми впевнені, що учасники українського ринку також зацікавляться торгівлею деривативами. Але для нашої країни - це нововведення, яке вимагає кропіткої підготовчої роботи, у тому числі і з навчання учасників ринку. Багато що буде залежати від того, як швидко ми отримаємо, зареєстровані регулятором правила, як швидко зможемо навчити ринок користуватися новими інструментами. Адже ринок ф'ючерсів набагато складніше спотового. За даними біржі, правила роботи на терміновому ринку наразі проходять реєстрацію в Держкомісії, тоді як технічно майданчик готовий до здійснення таких операцій. В той же час фондова біржа ПФТС (Первая Фондовая Торговая Система)планує запустити торги на терміновому ринку в другій половині 2010 року. В найближчих планах біржі - початок торгів на терміновому ринку, запуск центрального контрагента, відновлення операцій між клієнтом і торговцем, а також розвиток ринку РЕПО. Запуск ринку деривативів залежить, в першу чергу, від ліквідності (тобто наявність активів, що забезпечують інтерес до даного інструменту), а також від наявності законодавчої бази.
Для запуску термінового ринку необхідна законодавча база, що визначає створення і функції центрального контрагента відповідно до світової практики. А для зростання ліквідності сегменту ринку акцій біржі, необхідно отримати дозвіл регулятора на проведення операцій між торговцем і клієнтами.

Висновок:
Необхідно створити належні політичні і, головне, економічні умови, які у комплексі можуть дати поштовх у розв'язанні складних питань становлення ліквідних ринків та їх інтеграції до світового простору. Залучення на біржу потужних покупців, що мають великий досвід роботи на міжнародних ринках,але в той же час залучення в більшій мірі вітчизняних інвесторів. Без вітчизняного інвестора в жодній країні не може бути високоліквідного фондового ринку. Адже іноземний інвестор в певний момент в силу різних обставин може піти, і якщо не буде свого інвестора, який підтримає ліквідність, ринок почне лихоманити. Чому наш фондовий ринок впав так сильно з початком фінансової кризи? Вітчизняний інвестор був дуже мало представлений на фондовому ринку. Продовжувати тенденцію до збільшення інтернет-трейдингу.Незважаючи на кризу, під кінець року кількість фізичних осіб, що займаються інтернет-трейдингом, досягло 1500, а їх частка в загальному обсязі торгів на «Української біржі» склала 40,7%. І саме вітчизняні інвестори підтримували ліквідність на ринку.

Література:
1.Єрмакова М.А., Якубов Я.В. Биржи и их роль в рыночной экономике – М: СОМИНТЭК, 2009. – 115 с.
2.Мацибора Т.В. Розвиток торгівлі ф’ючерсними контрактами на українському біржовому ринку. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. Т.2 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. - К.: ІАЕ, 2008. – С.135-137.
3.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2009. – 535с. 4.Офіційний сайт www.bookz.com.ua/5/9.htm

Вернуться назад