DataLife Engine > Особливості економічного розвитку країн ЄС > Сабова Т. Особливості економічного розвитку Ірландії

Сабова Т. Особливості економічного розвитку Ірландії


3-04-2012, 00:02. Разместил: TaniaSabova
У даній роботі зроблено аналіз динаміки основних макроекономічних показників Ірландії за 1982 - 2010 роки. Дані для даної роботи взяті з офіційного сайту Світового Банку.
Ірландія – аграрно-індустріальна країна, що прогресивно розвивається. За період 1995-2000 рр. зростання валового національного продукту в Ірландії складало 9,7% щорічно, що було зумовлено участю країни в Міжнародному валютному фонді, а також ефективною макроекономічною політикою і політикою в області зайнятості. У країні розвинуті усі види транспорту – залізничний, автомобільний, морський. Головними портами є міста Дублін та Корк.
За даними (The Heritage Foundation, США 2010): ВВП – $ 87 млрд., темп зростання ВВП – 10,4%. ВВП на душу населення – $ 47422, прямі закордонні інвестиції – $ 7,9 млрд., імпорт – $ 169 млрд. Експорт – $ 209 млрд. Основними галузями промисловості є: комп'ютерна індустрія, текстильна, харчова, хімічна, машинобудування, чорна металургія, фармацевтична, скляна, нафтопереробна, гірнича (видобуток торфу, поліметалічних руд та ін.), туризм. За період 1995-2000 рр. зростання валового національного продукту в Ірландії складало 9,7% щорічно. Розвинуті всі види транспорту – залізничний, автомобільний, морський. Головні порти: Дублін, Корк.
Починаючи з 1960-х років, Ірландія тримає курс на розвиток сучасної економіки, що опирається на високі технології.
За аналогією зі східними економічними тиграми, Ірландію, засновану давніми кельтами, називають тигром кельтським. В останні роки економіка невеликої країни на "узбіччі" Європи, на частку якої припадає лише 1 % промислового виробництва Євросоюзу, почала динамічно зростати. Так, у 2000 р. темпи економічного зростання перевищили 13 %. У 2001 р. спостерігався рекордний бюджетний профіцит у 2,8 млрд дол. США (3,3 % ВВП). ВНП, за оцінками, зріс на 9 %. Це дало можливість оптимізувати державні видатки, підвищити ефективність і конкурентоспроможність економіки країни і в наступні роки.
Основні видатки державного бюджету Ірландії спрямовуються на соціальний захист, соціальну сферу, допомогу місцевим бюджетам тощо.
Головна перевага ірландської економіки — її податкова політика. Скорочення податків, передбачене бюджетом, допомогло урядові узгодити з профспілками так звану Програму процвітання та справедливості. Її формула, запроваджена ще в 1987 р., у рамках якої зниження податків було передумовою для збереження низького номінального зростання заробітної плати, з одного боку, сприяла підтримці конкурентоспроможності країни, з другого — збільшила реальні доходи працівників.
Входячи до складу Євросоюзу, який не може похвалитися сприятливим оподаткуванням бізнесу, Ірландія фактично взяла курс на створення "податкової гавані". Низький рівень корпоративних податків, спрощена система оподаткування й адміністративних процедур привели до того, що великі міжнародні компанії та банки, а останніми роками й високотехнологічний бізнес, стали дедалі частіше розміщувати свої регіональні штаб-квартири в цій маленькій країні. Сплачувати податки в Ірландії стало набагато вигіднішим, ніж будь-де в Європі.
Фінансування Ірландії Європейським Союзом було досить вагомим. З приєднанням до ЄС у 1973 році Ірландія отримала чистого фінансування 21,5 млрд англ. ф. ст. за лінією структурних і сільськогосподарських фондів, фонду "Об'єднання". Протягом останніх років кожен фунт, внесений Ірландією в бюджет ЄС, повертався до країни п'ятьма фунтами допомоги. Це було величезною економічною підтримкою, особливо в розвитку інфраструктури, підвищенні фахових навиків населення, що натомість спричинило економічне зростання та міграцію до країни.
У країні досить багато мігрантів, у тому числі з нових країн Євросоюзу, оскільки в країні не вистачає робочої сили, особливо в сільському господарстві. Основна міграція йде з КНР, Нігерії, Польщі, Литви. У наступні 15 років населення Ірландії зросте з 4 до 5 млн, в основному за рахунок мігрантів.
Коли Ірландія приєдналася до ЄС уу 1973 році, її ВНП на одну особу становив 58 % від середнього рівня Євросоюзу, тобто країна була однією з найбідніших у ЄС. Сьогодні, після кількох років безпрецедентного для ЄС зростання, ВНП Ірландії перебуває на рівні 104 % від середньоєвропейського показника на одну особу.
Аналіз макроекономічних показників економічного розвитку Ірландії:
1. Слід розпочати з дослідження найважливішого показника економічного розвитку -динаміки ВВП країни (1982 - 2010 роки). Даний показник поданий у млрд. доларах США.
Дивлячися на графік, можна побачити зростання ВВП Ірландії протягом 1982 – 2008 років. Найбільше зростання ВВП було зафіксовано у 2000 році. Ситуація в ірландській економіці в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. помітно покращилась завдяки 3 фаторам:
1) прямим іноземним інвестиціям;
2) наявності висококваліфікованої робочої сили;
3) соціальній згоді в політиці встановлення розміру заробітної плати.
З початку 1990-х років, спостерігався безпрецедентний економічний ріст країни, коли рівень ірландського реального ВВП збільшився майже вдвічі протягом періоду трохи більше десяти років. Тоді було багато причин це і членство в ЄС та доступ до єдиного ринку, низькі ставки оподаткування, а також висока частка населення в працездатному віці, перевага рівня еміграції над рівнем імміграції; стійкі інвестиції в освіту та професійну підготовку.. Темпи економічного зростання сповільнилися в 2007 році, основною причиною чого було скорочення обсягів інвестицій в національну економіку та початок світової фінансової кризи. Це перетворилося на великий спад в економіці, починаючи з 2008 року і викликало великий крах у фінансовому секторі.
У 2008 році виробництво скоротилося вперше з 1983 року, зі спадом на найглибшому в 2009 році. Враховуючи вагу житлового будівництва в загальній економічній активності, спад в секторі будівництва виступило значний опір на загальне економічне зростання. Труднощі на міжнародних фінансових ринках, які вперше з'явилися в 2007 році погіршилися протягом 2008 і 2009 роках, і це посилило в Ірландії економічні і фінансові проблеми. Глобальна кредитна криза та рецесія в економіці Ірландії призвели до того, що основні торговельні партнери країни зменшили зовнішній попит на ірландську продукцію. На сьогоднішній день, крах у фінансовому секторі, безпосередньо супроводжується збільшенням ірландського боргу.
2. ВВП на душу населення є важливим макроекономічним показником, який показує рівень добробуту громадян в країні. Показник поданий у тисячах доларах США.Протягом 1982-2007 р даний показнику Ірландії постійно зростав, що свідчить про проведення урядом успішної економічної політики. Лише у 2007 ВВП на душу населення почав зменшуватися, що пояснюється пануванням економічної кризи у світі. Загалом Ірландія відноситься до високорозвинутих країн, рівень життя і добробуту населення знаходиться на досить високому рівні.


3. Важливим показником економічного розвитку країни є рівень безробіття. Даний показник поданий у відсотках від загальної кількості робочої сили.Показники зростання ВВП в Ірландії починаючи з кінця 1990-х вплинуло на зростання рівня зайнятості. Загальне число зайнятих зросло з 1,2 млн. в 1990 році до 2,1 млн. в 2007 році - зростання на 75%. Рівень безробіття знизився до історично низького рівня в останні роки, в середньому 4,6 відсотка в 2007 році. Подальший економічний спад негативно позначився на ринку праці. Середній рівень безробіття швидко досягає 11,4 % в 2009 році. Рівень безробіття у Ірландії залишався на досить високому рівні до 1996 – понад 10%. У період 1996 – 2008 рр рівень безробіття суттєво знизився, на протязі 2000-2008 років рівень безробіття залишався на рівні 4 %, такий показник відображає стабільність економічної ситуації в країні. Після 2008 р знову збільшується, що можна пояснити світовою фінансовою кризою 2009 року.
За даними Центрального статистичного управління країни до кінця 2011 року безробіття в Ірландії зросте до 14,15%.

4. За даними інфляції як одного з найосновніших показників макроекономічної стабільності держави можна оцінити стабільність національної валюти, цін та ефективність діяльності Центрального банку країни.

Дивлячись на графіку, можна сказати, що рівень інфляції починаючи з 1982 р суттєво знижується і в 2009 році взагалі спостерігається процес дефляції. З точки зору динаміки цін, швидке зростання в економіці призвело до високого рівня інфляції споживчих цін на початку 2000-х років. Інфляція сповільнилась у 2004 році і 2005 році, але зростання процентних ставок і високі ціни на сировинні товари, а також бум в будівництві, сприяло підвищенню інфляції в 2006 і 2007 роках. Однак, завдяки глобальному економічному спаду у 2008 року ціни на сировинні товари істотно знизилися, а процентні ставки були скорочені. У результаті середній рівень цін почав падати. У 2007 році інфляція в середньому досягала 4,1 відсотка. На початку 2008 року споживчі ціни знизилися на 4,5 %. Споживчі ціни впали на 4,5 відсотка в 2009 році. У 2010 році знову відбулося зростання цін.

5. Держа́вний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави. Даний показник поданий у % від загального обсягу ВВП Ірландії.

З графіка видно, що протягом періоду, який я досліджую, розмір державного боргу то зростає, то спадає. Не існує певної закономірності зміни даного показника. Зниження розміру державного боргу протягом 1996-2007 років відбувалося завдяки проведення ефективної економічної політики ірландським урядом та Центральним банком країни. Значне збільшення розміру державного боргу відбулося у 2008 році, коли розпочалась світова економічна криза і економіка Ірландія переживала стадію рецесії.

2. Тепер перевіримо модель Кейнса на прикладі Ірландії. Для даного дослідження використовуємо показники економічного розвитку країни за 1982-2010 роки. Приймаємо допустиму похибку дослідження – 5 %.
Кейнсіанська модель має такий вигляд:
Y=C+G+I+X-M де:
Y – ВВП;
G – державні видатки;
С – споживчі видатки;
I – інвестиції;
X – чистий експорт.

Для оцінки параметрів рівняння використаємо економетричний пакет Eviews.

Отримуємо такий результат:

Y=0,96*G+1,64*C+0,81*I+0,12*X

Усі коефіцієнти рівняння є значущими, оскільки ймовірність того, що будь-який з коефіцієнтів = 0 перевищує 95%, що задовольняє прийняту нами похибку. Незалежні змінні визначають зміну залежної змінної на 97% (R-squared = 0.972266)
Отримавши дані результати, можна сказати, що при збільшенні державних видатків на 1 мільйон доларів ВВП зросте на 0, 96 мільйонів доларів; при збільшенні споживчих видатків на 1 мільйон доларів ВВП зросте на 1, 64 мільйонів доларів; при збільшенні розміру інвестицій на 1 мільйон доларів, ВВП збільшиться 0, 84 мільйонів доларів; при збільшенні обсягу чистого експорту на 1 мільйон доларів ВВП зросте на 0,12 мільйонів доларів США.
Усі показники, які використовуються у даному рівнянні подані у абсолютних величинах (доларах США), що не завжди дозволяє чітко інтерпретувати коефіцієнти біля показників. Тому прологарифмувавши дані показники отримаємо змінні у відсотках.
Наш результат:

Y=-2,45-0,46*G+0,89*C+0,39*I+0,045*X

Інтерпретуємо результати аналогічно до першої нашої моделі: при збільшенні споживчих видатків на 1 млн. доларів, ВВП зросте на 0,89 млн. доларів; при збільшенні розміру державних видатків на 1 млн., ВВП зменшиться на 0,46 млн. доларів США і так далі.
За результатами цього рівняння видно, що існує обернена залежність між державними видатками та обсягом ВВП, що суперечить припущенням Кейнса. Тому ми не можемо прийняти дану модель.

Наступним кроком даного дослідження – є оцінка впливу рівня інфляції, рівня безробіття та розміру державного боргу на ВВП країни. Використовуючи макроекономічні показники Ірландії, взяті з офіційного сайту Світового Банку та економічний пакет Eviews оцінимо коефіцієнти даного рівняння. Допустима похибка дослідження – 5 %.
Оцінюючи дане рівняння регресії, слід прологарифмувати величину ВВП, оскільки ця змінна подана у абсолютній величині (млн.. $ США), інші ж змінні у %. Отримаємо такі результати:
Log(Y)=-0,021*Inf+0,28*U+0,018*D, де

Y – ВВП;
Inf – інфляція;
U – рівень безробіття;
D – розмір державного боргу.

Незалежні змінні пояснюють зміну залежної зміни лише на 25 (R-squared=0.253429). По даному рівнянні ми не можемо робити ніяких прогнозів, оскільки можливість того, що коефіцієнти при змінних не дорівнюють 0, перевищує 5 %, що суперечить нашій умові. Можливо, таку проблему можна усунути, якщо взяти більшу кількість даних. Крім того, такі результати суперечать моїй економічній інтуїції: при зростанні державного боргу на 1 %, розмір ВВП збільшується на 1,8 %. Натомість негативний вплив інфляції та безробіття на ВВП цілком логічний: при зменшенні рівня інфляції чи рівня безробіття зростає обсяг ВВП


Висновки
Зробивши аналіз основних макроекономічних показників Ірландії, можна побачити, що на протязі досліджуваного періоду ВВП постійно зростав і лише у період світової кризи відбувся незначний спад,коли уряд країни не зумів швидко відреагувати на зміни у світовій економіці; ВВП на душу населення мав таку ж саму динаміку, що й обсяг реального ВВП: зростання з 1982 року до 2007 і невеликий спад у 2008 році. Економісти прогнозують, що протягом наступних років Ірландський уряд та Центральний банк зроблять певні зміни у економічній системі країни, зуміють повернутися до попереднього рівня економіки, подолають кризові явища, завдяки проведення ефективної економічної політики.
Ірландія до світової фінансової кризи була однією з високорозвинених промислових країн Європи. На початку нового тисячоліття в країні стався різкий підйом економіки. ВВП почав зростати дивовижними темпами - по 8-9% за рік. Буквально на очах відбулася переорієнтація з сільського господарства на промисловість. В даний час приблизно половина валового продукту припадає саме на промислові галузі Ірландії. Крім того, зарубіжні країни стали все більше уваги звертати на Ірландію, як на перспективну країну з англомовним населенням - на Смарагдовому острові почали будуватися різні офіси, філії, житло в Ірландії стало залучати іноземців. Крім того, американські підприємці, чиї предки колись виїхали з Ірландії, стали повертатися на батьківщину і робити суттєві внески в її розвиток. Нарешті Ірландія придбала популярність і отримала визнання в Європі і в усьому світі. В підтвердження тому в країну хлинуло безліч людей з менш благополучних країн, в надії отримати хорошу роботу і стабільний заробіток. До 2007 року економіка "Кельтського тигра" бурхливо розвивалася, а особливо сектор інформаційних технологій (на електроніку припадало 25%). Ірландська економіка більш інших країн ЄС постраждала від світової фінансової кризи 2009 року: банки зіткнулися з величезними втратами, виріс дефіцит бюджету і державного боргу. У 2008-2010 роках знизився показник ВВП на душу населення. За даними 2010 року Ірландія - одна з країн ЄС, яка відчуває найбільші проблеми з рівнями державної заборгованості і бюджетним дефіцитом. Сьогодні економіка Ірландії переживає хвилю рецесії.

Вернуться назад