DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 > Шмідт М.Т. Кредитні деривативи

Шмідт М.Т. Кредитні деривативи


24-10-2012, 19:20. Разместил: Шмідт М.Т.
УДК 336
© Шмідт М. Т., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с, 24.10.12

КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ

Зміни, що виникли в національних і міжнародних фінансових системах зумовлені глобалізацією фінансового ринку. Він став непередбачуваним і мінливим. Це сприяло появі похідних фінансових інструментів (деривативів). Одним з них, що здатний забезпечити низький рівень кредитного ризику, при цьому не впливаючи безпосередньо на позичальника, залишається кредитний дериватив.
Загалом, кредитним деривативом є похідний фінансовий інструмент, який обертається на позабіржовому ринку і призначений для захисту від кредитних ризиків за укладеним кредитним договором. Відповідно до такої угоди, продавець деривативу бере на себе зобов’язання виплатити суму боргу за базовими кредитними угодами у випадку неплатоспроможності позичальника, а покупець деривативу зобов’язується сплатити комісійну винагороду тій стороні, яка бере на себе ризик.
Ринок кредитних деривативів розвивається дуже швидко. Їх є безліч, проте я охарактеризую лише стандартні типи кредитних деривативів.
Своп по позикових портфелях покликаний розосередити ризик портфелів інвестицій комерційних банків так само, як страхові компанії перестраховують пакети своїх полісів, тобто шляхом обміну прибутками від усіх наданих позик [].
На відміну від свопу по позикових портфелях своп повної рентабельності передбачає перекладення кредитного ризику лише на одну зі сторін. Але багато кредитних деривативів укладаються по неліквідних інструментах. В такому випадку слід остерігатися маніпулюванням вартості основного активу перед датами взаєморозрахунків.
Кредитні дефолтні опціони найбільше нагадують кредитні інструменти страхових компаній. Вони полягають у сплаті однією компанією авансом чи упродовж терміну дії контракту страхової премії на користь іншої компанії, в обмін на зобов’язання компенсувати втрати у разі виникнення кредитної загрози. Кредитна загроза являє собою не лише дефолт, але й зниження рентабельності кредиту в порівнянні з певним показником. Кредитні дефолтні інструменти набувають форми свопів і опціонів. Свопи передбачають взаємні надходження та отримання прибутку двома сторонами. Опціон передбачає лише однобічну виплату в обсязі номінальної вартості активу.
Кредитні векселі – це не стільки деривативи, скільки грошові інструменти, дія яких ґрунтується на деривативах. Завданням такого інструменту є створення високоприбуткового інвестиційного інструменту. Видавець векселя у разі виникнення кредитної загрози має право знизити основну суму, на яку видано вексель і сплачує по ньому вищу відсоткову ставку. Якщо можливість падіння ставок є нижча, ніж вірогідність кредитної загрози, то інвестор отримує великий прибуток. Основною проблемою менеджера є знецінення основної суми векселя, вірогідність чого є високою.
Є також інші кредитні деривативи, які пропонують збільшення відсоткових ставок замість відсотків по державних ризикових еквівалентах.
Кредитні деривативи мають ряд недоліків. Вони можуть обернутися проблемою у тих правових системах, в яких чітко розмежовуються банківський та страховий бізнес. Крім цього, вони є низьколіквідними та ризиковими. Ризик контрагента передбачає невиконання покупцем кредитного ризику своїх зобов’язань у разі настання кредитного випадку. Ризик документації виникає, коли в угоді визначено неточне обґрунтування кредитного випадку. Якщо актив, за яким передається кредитний ризик, не збігається з активом, який прагнув би захеджувати контрагент, то виникає базисний ризик.
Кредитні деривативи мають також наступні переваги для покупців кредитного захисту: продаж кредитного ризику набагато вигіднішим, ніж продаж самого кредиту, тому що це збільшує транзакційні витрати, документація з проведення операцій з кредитними деривативами, уніфікована ISDA, що сприяє зменшенню юридичних ризиків, хеджування кредитних ризиків протягом всього терміну дії базового активу, передання ризику іншій стороні без переходу права власності на актив.
Деривативи кредитного ризику займають провідне місце серед інших фінансових інструментів, проте необхідно вміти їх правильно використовувати. Вони дають можливість управляти кредитними ризиками. Окрім цього, кредитні деривативи є ефективним засобом управління капіталом. Ці фінансові інструменти мають значні перспективи розвитку і використання в Україні, ефективність застосування яких залежатиме від створення відповідного ризику. Для цього у вітчизняному законодавстві слід передбачити можливість обігу кредитних деривативів, створити необхідну інфраструктуру.

Список використаної літератури:

1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: Учебник / О.И. Лаврушин. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – 560с.
2. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2008. – 498с.
3. Усе про менеджмент: Ключові фінансові інструменти: наук. попул. вид. / Уоррен Едвардес. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2003. – 255 с.
4. Шафран Наталя, Шапран Вiталiй. Кредитні деривативи. "Цiннi папери Украiни", N20 (258), 29 травня 2003 року.

Вернуться назад