DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Федина М.В. Шляхи відновлення страхового ринку України у посткризовий період за допомогою держ. регулювання

Федина М.В. Шляхи відновлення страхового ринку України у посткризовий період за допомогою держ. регулювання


31-10-2012, 09:27. Разместил: Федина М.В.
Студентки групи ЕкфС-53с
Федини Марії


Шляхи відновлення страхового ринку України у посткризовий період за допомогою державного регулювання
Страховий ринок України постраждав від світової фінансово-економічної кризи, початком гострої фази якої був 2008р.. Економічна криза розкрила багато «слабких місць» вітчизняного страхового ринку, підтвердженням чого виступає те, що вітчизняний страховий ринок знаходиться на даний час, фактично, в глибокому занепаді, що якнайкраще ілюструється банкрутствами ряду великих страховиків. Тому актуальним завданням на даний момент є визначення основних шляхів забезпечення подальшого сталого розвитку національного страхування, це й необхідність виявлення тих«перекосів», які сприяють поглибленню кризи і обґрунтування подальших шляхів їх можливого подолання.
Реальна платоспроможність вітчизняних страховиків на сьогодні знаходиться на низькому рівні. Одним з ключових (але далеко не єдиних) негативних чинників, який призвів до проблем із виконанням зобов’язань, стало стрімке падіння обсягів ринку 2008-2009 року.
До кризи значна, якщо не переважна, частина укладених договорів страхування була забезпечена обов’язковим та «добровільно-примусовим» страхуванням. Найближчим часом відновити механізми забезпечення такого типу платоспроможного попиту об’єктивно не вдасться.
Щодо державного регулювання страхового ринку, то можу зазначити:
• Сьогодні держава не в змозі замінити той попит, який забезпечувався на послуги страховиків через кредитну експансію ще в докризовий період, тому однією з стратегічних цілей державного регулювання є забезпечення платоспроможності вітчизняних страховиків. Важливу роль у цьому процесі може відіграти усунення структурних диспропорцій на страховому ринку та поступове наближення структури ринку до структури більш розвинених ринків.
• За умов об’єктивного скорочення платоспроможного
попиту на страховому ринку, зменшення кількості страховиків є
природнім процесом, якому неможливо запобігти. Тому, державний
регуляторний вплив необхідно спрямувати на цивілізоване виведення з
ринку тих страховиків, платоспроможність яких відновити неможливо.
• Також потрібно чітко визначити пріоритети в обов’язковому
страхуванні та скоротити кількість обов’язкових видів страхування.
• Упорядкування ринку з позиції форми проведення страхування слід, на мою думку, почати з упорядкування класифікації страхування в Україні. В будь-якому випадку, кількісні трансформації національного страхування призведуть до появи нової якості, що, врешті решт, забезпечить більш гармонійний, збалансований розвиток страхових відносин в умовах оновленого ринкового простору.
• Одним з чинників, який в подальшому може значно ускладнити та загальмувати якісні зміні на страховому ринку країни – це недостатня кваліфікація кадрів, які працюють у галузі, в тому числі й регулятора. Криза засвідчила необхідність підготовки кадрів для страхового ринку. Якщо цього зроблено не буде, то є ризик того, що кількісні та якісні трансформаційні процеси на страховому ринку України відбуватимуться за принципом «нехай гірше – аби інше».
Я вважаю, якщо наша держава забезпечить виконання цих , на мою думку, основних чинників, то це значно покращить стан страхового ринку України. Хоча для його відновлення потрібно забезпечити виконання більшої величини завдань, протее виконання перелічених завдань буде першим поштовхом, першим етапом відновлення страхового ринку, після чого можна буде перейти на інший етап, тобто виконання інших завдань.

Список використаних джерел:
1. Кравчук Г. В. Перспективи розвитку страхового ринку України після фінансової кризи / Г. В. Кравчук // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. –2009. – № 27
2. Теребус О. М. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи / О. М. Теребус // Інноваційна економіка. – 2010. – №17.
3. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 №2664-3

Вернуться назад