DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Гульди О.Р. Прогноз курсу акцій Дніпроенерго

Гульди О.Р. Прогноз курсу акцій Дніпроенерго


31-10-2012, 23:45. Разместил: ParhonyukOlya
Гульди О.Р.
Екф-48с
Прогноз акцій Дніпроенерго

ПАТ «Дніпроенерго» один з лідерівсередтепловихенергогенеруючихкомпанійкраїни. Основний вид діяльності — виробництвоелектроенергії (частка в загальномувиробництвіелектроенергіїУкраїни становить близько 8,4%), а такожвиробництвотепловоїенергії.Акціонернетовариство «Дніпроенерго» створене 14 липня 1995 року на базіПридніпровської ГРЕС, Криворізької ГРЕС, Запорізької ГРЕС, СП «Дніпро-енергоремонт», СП «Дніпроенергоспецремонт», СП «Дніпроенергоналадка», СП Дніпроенергоавто-транс», СП ВОХР.Виробничийпотенціалкомпаніїскладають три тепловіелектростанції — Криворізька, Придніпровська та Запорізька ТЕС ізсумарноювстановленоюпотужністю 8185 МВт, якізнаходяться на територіїдвохнайбільшпромисловорозвинених областей України — Запорізької та Дніпропетровської. Загальнавстановленаелектричнапотужністьблоків ТЕС складає 8 185 МВт, або 16 % відзагальноївстановленоїпотужностіелектростанційУкраїни, теплова — 1 983 Гкал/г. На ТЕС Компаніївстановлено 25 енергоблоків.СьогодніКомпаніяпрацює у напрямкузбереженняпрацюючихпотужностей шляхом їхпереоснащення та модернізації. У стратегічномупланірозвитку ПАТ «Дніпроенерго» до 2030 р. Компаніяпрацює в напрямкузалученняінвестицій для реконструкціїіснуючихблоків та будівництванових, з використаннямсучаснихтехнологій з одночаснимпідвищеннямефективностіприродоохоронних систем за рахунокзниженнявикидів у навколишнєсередовище.Протягомостанніхпівроку-рікакції ЕК «ДТЕК Дніпроенерго» демонструютькращудоходність, аніжринок та іншіукраїнськіенергогенеруючікомпанії. Тож, за першу половину 2012 року цінаакційДніпроенергозалишилась на рівні початку року – 600 грн. за одну акцію, а індекс УБ втратив 30% своєївартості (акціїЦентренерго та Донбасенерго впали на 28%; Західенерго – на 60%). В першу чергуцепов’язано з меншоюліквідністюакційДніпроенерго в такому ж неактивномувітчизняному фондовому ринку. Наразі у електроенергетичнійгалузівідбуваютьсяпозитивнізміни: проведеніконкурси з приватизаціїдвохгенеруючихкомпаній та семи обленерго. У результатіприватизації – з появоюефективноговласника – очікуєтьсяшвидшареконструкція та модернізаціяенергетичнихпотужностей. Відповідно до розпорядженняКабінетуміністрівУкраїни, на Дніпроенерго буде здійсненомодернізаціютрьохенергоблоківтеплоелектростанційзагальноювартістю 2 636 млн. грн. В тому числібудутьреконструйовані: блок №14 Придніпровської ТЕС, блок №3 Запорізької ТЕС і блок №1 Криворізької ТЕС; в результатічогопротягом 18-24 місяцівїхвстановленаелектричнапотужністьзбільшитьсявідповідновід 285 до 310, від 300 до 310 та від 282 до 315 МВт.Отже, загальнаелектричнапотужність ЕК «Дніпроенерго» збільшиться на 68 МВт. Крім того, вже з наступного року більшістьекспертівочікуютьпоетапнезростаннятарифів на електроенергію для населення та замінанинішньоїмоделіенергоринку на модель двосторонніхдоговорів, тобтостворення в галузіринкових умов. Все це дозволить енергетичнимкомпаніямзбільшитирентабельністьсвоєїроботи. Тим самим привернутиувагу як внутрішніх, так і іноземнихінвесторів до своїхакцій.
Отже, я прогнозующоцінаакцій станом на 01.12.2012 р. становитиме : 250-375 грн.

Вернуться назад