DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Корнафель Ю.І. Прогноз курсу акцій "Дніпроенерго" на 01.12.12

Корнафель Ю.І. Прогноз курсу акцій "Дніпроенерго" на 01.12.12


1-11-2012, 17:40. Разместил: kornafik
ВАТ «Дніпроенерго» починає свій історичний шлях 7 червня 1931 р. У цей день організоване Придніпровське Районне Управління Державних електричних мереж «Дніпроенерго» з розміщенням у м.Дніпропетровську. (Дата утворення енергосистеми «Дніпроенерго»). У 1995 р. шляхом корпоратизації створена генеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» Перші загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» відбулися 24 березня 1998 р.
З травня 2005 року по січень 2008 року була реалізована процедура санації, в результаті якої ДТЕК вдалося консолідувати 47% акцій компанії. 24 березня 2009 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпроенерго», на яких держава в особі НАК «Енергетична компанія України» виступала як власник пакета 50%+1 акція, а ДТЕК як власник 47,46 % акцій. Керіний менеджмент компанії контролюється ДТЕК.

Корнафель Ю.І. Прогноз курсу акцій "Дніпроенерго" на 01.12.12


До складу ВАТ "Днiпроенерго" входять: - Криворізька ТЕС (встановлена потужнiсть - 2820 МВт), розташована та територiї Днiпропетровської областi в 20 км на захiд вiд районного центру м. Апостолове i у 2 км. вiд м. Зеленодольськ. Запорізька ТЕС (встановлена потужнiсть - 3600 МВт) i Енергодарський КСПП, розташованi на територiї Запорiзької областi в 140 км на пiвдень вiд обласного центру м.Запорiжжя i у 3 км вiд м. Енергодар. Придніпровська ТЕС (встановлена потужнiсть - 1740 МВт), розташована на територiї Днiпропетровської областi в м. Днiпропетровськ. Для забезпечення технiчного обслуговування ВАТ "Днiпроенерго" до складу акцiонерного товариства входять структурнi пiдроздiли: "Днiпроенергоремонт" (ремонт технiчного устаткування), "Днiпроенергоспецремонт" (ремонт будiвель та споруд), "Днiпроенергоавтотранс" (транспортнi послуги), "Днiпроенергоналадка" (обслуговування лiчильникiв, лiнiй зв'язку), "Загiн охорони".
Головний офіс знаходиться у Запоріжжі.

Акції ВАТ "Дніпроенерго" - це прості іменні акції, які існують у бездокументарній формі.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію - №594/1/10 від 27 липня 2010 року.
Номінальна вартість акції - 25 (двадцять п'ять) гривень.
Кількість акцій - 5 967 432 (п’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук.
Загальна номінальна вартість акцій - 149 185 800 (сто сорок дев’ять мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот) гривень.
Зміни прав власників акцій ВАТ "Дніпроенерго" протягом звітного періоду не було.
ВАТ "Дніпроенерго" привілейованих акцій не випускало

Торгівля акціями ВАТ "Дніпроенерго" здійснюється на Першій Фондовій Торгівельній Системі (ПФТС) України з 1997 року. До торгівлі в ПФТС допускаються цінни папери українських емітентів, які випущені відповідно до вимог чинного законодавства України та зареєстровані відповідним чином.
Асоціація ПрАТ "Фондова біржа "ПФТС" сьогодні є торгівельною системою в України, яка забезпечує процес торгівлі цінними паперами.
Договір про підтримання цінних паперів у біржовому сптску ПФТС від 14.09.2009 № 1527.
Форма існування акцій бездокументарна. Кількість простих іменних акцій 5 967 432 штук.
Акції ВАТ "Дніпроенерго" перебувають у котировальному списку ПФТС другого рівня лістингу.
За звітний період найкраща ціна купівлі акцій ВАТ "Дніпроенерго" становила 1 325 гривень, найкраща ціна продажу акцій ВАТ "Дніпроенерго" 1 349 гривень.
Корнафель Ю.І. Прогноз курсу акцій "Дніпроенерго" на 01.12.12

Корнафель Ю.І. Прогноз курсу акцій "Дніпроенерго" на 01.12.12

Ринкова капіталізація ВАТ "Дніпроенерго" станом на 31.03.2011 становить 6 981 835 765,68 гривень.
У 1-му кварталі 2012 року ЕК «Дніпроенерго» виробила 4 633 млн. кВт/г, що практично відповідає рівню виробництва електроенергії компанією за аналогічний період минулого року.
Фінансові результати першого кварталу поточного року були негативними у всіх енергокомпаній, Дніпроенерго не стала виключенням. Це пов’язано не лише з присутнім фактором сезонності у галузі, але й з більшим темпом зростання собівартості порівняно зі зростанням тарифів на електроенергію. Так, паливна складова у собівартості електроенергії зросла з 40,00 коп. За кВт/г у грудні 2011 року до 45,45 у березні 2012 року. В цей же

час тарифи на електроенергію (зокрема для Дніпроенерго) залишились в першому кварталі 2012 року на рівні грудня 2011-го року – 47,13 коп. кВт/г. Таким чином, у першому кварталі 2012 року Дніпроенерго отримала чистий збиток у розмірі 356 млн. грн.
При цьому на річних зборах акціонерів емітенту було озвучено фінансовий план енергокомпанiї «ДТЕК Дніпроенерго» на 2012 рік, який передбачає збільшення EBITDA у 2,7 рази, до 2,5 млрд. грн., чистого прибутку – в 4,5 рази, до 1,3 млрд. грн. Це теоретично можливо, зважаючи на прибутковість Дніпроенерго у другому-третьому кварталах минулого року, але на наш погляд ці показники є завищеними.
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, в Дніпроенерго буде здійснено модернізацію трьох енергоблоків теплоелектростанцій загальною вартістю 2 636 млн. грн. В тому числі будуть реконструйовані: блок №14 Придніпровської ТЕС, блок №3 Запорізької ТЕС і блок №1 Криворізької ТЕС; в результаті чого протягом 18-24 місяців їх встановлена електрична потужність збільшиться відповідно від 285 до 310, від 300 до 310 та від 282 до 315 МВт. Отже, загальна електрична потужність ЕК «Дніпроенерго» збільшиться на 68 МВт.
Зважаючи на існуючу невизначеність і невпевненість більшості гравців фондового ринку щодо подальшого розвитку подій у світовій економіці, в тому числі і у вітчизняній, ми не рекомендуємо вкладати кошти у слаболіквідні акції. Проте, з урахуванням факту наявності нового ефективного власника, Дніпроенерго буде продовжувати модернізувати свої потужності і тим самим збільшуватиме свою вартість. Окрім того, в енергетичній галузі потрохи відбуваються зміни (сподіваємось на краще), тому продавати цінні папери емітента не варто. Тому рекомендація по акціях ЕК «ДТЕК Дніпроенерго» змінено з купувати на тримати.

Вернуться назад