DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 > Щуревич О.І. Діяльність фінансових посередників

Щуревич О.І. Діяльність фінансових посередників


14-12-2012, 16:37. Разместил: Сонечко
Щуревич О.І.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Діяльність фінансових посередників

Діяльність фінансових посередників є обов'язковим атрибутом сучасної економіки. В умовах розвинутої ринкової економіки свою діяльність здійснює величезна кількість фінансових посередників, які за винагороду надають різні види фінансових послуг. В Україні інститут фінансового посередництва знаходиться на стадії становлення та розвитку.
В економічній літературі осіб, які забезпечують фінансове посередництво, називають фінансовими посередниками. Ними є фінансові установи, які шляхом реалізації різноманітних фінансових операцій здійснюють акумулювання наявного у суспільстві вільного капіталу та його перерозподіл.
Значний внесок у теоретичне обґрунтування фінансового посередництва зробило багато економістів: А. Пігу, Й. Шумпетер, Р. Голдсмід, Дж. Стігліц, В.В. Замовець та С.П. Зубик.
Сучасні фінансові посередники є професійними учасниками фінансового ринку і відіграють важливу роль у його функціонуванні, а через нього впливають і на розвиток економіки.
Основне призначення фінансових посередників полягає в забезпеченні ефективного перерозподілу капіталу у суспільстві. Завдяки цьому створюються сприятливі умови для ефективного функціонування реального сектора економіки та прискорення кругообігу капіталу в процесі господарської діяльності. Поряд з цим діяльність фінансових посередників сприяє активізації підприємництва, стимулює платоспроможний попит з боку населення та збільшує грошову масу в країні.
Вперше на офіційному рівні термін «фінансовий посередник» було вжито у Постанові Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання».
До складу фінансових посередників входять такі типи кредитно-фінансових установ: депозиторські установи (комерційні банки та ощадні установи, взаємоощадні банки, позико-ощадні асоціації та кредитні спілки); ощадні установи контрактного типу (страхові компанії, пенсійні фонди); інвестиційні посередники (інвестиційні та іпотечні банки, фінансові компанії), а також брокери та дилери.
Брокер – посередник інвестора, який діє від імені клієнта та за його дорученням і отримує винагороду у вигляді комісійних. Для здійснення брокерської діяльності брокер повинен відкрити окремий брокерський рахунок у банку з метою здійснення операцій з грошима, які належать клієнту брокера.
Брокерські контори суттєво відрізняються між собою за видами послуг, які надають своїм клієнтам і за розмірами комісійних. Існують також брокерські контори з пониженою комісією, які надають обмежену кількість послуг за нижчою ціною. Якщо інвесторам не потрібні консультації чи інші додаткові послуги, то звернувшись до таких брокерських фірм, вони можуть заощадити кошти. Найчастіше брокерські фірми є досить великими, і у них інвесторів обслуговують різні спеціалісти фірми [3, c. 428]
Основним документом, що визначає відносини брокера та клієнта, є договір доручення чи договір комісії. Під час виконання операцій з цінними паперами брокери зобов’язані:
• діяти в інтересах клієнтів;
• попереджати клієнтів про ризики конкретної угоди з цінними паперами;
• узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі – продажу або обміну цінних паперів
Дилер – посередник, який укладає угоди від свого імені і за свій рахунок. Основний дохід дилерів – позитивна різниця між цінами продажу і купівлі цінних паперів. Саме ця різниця і є дилерам за терміновість і врівноваження тимчасового дисбалансу між попитом і пропозицією на певні види цінних паперів, що перебувають в обігу.
Роль дилерів на фондовому ринку полягає у тому, що вони роблять значний внесок у забезпечення ліквідності та стабільності ринку. Дилери завжди готові продати потрібні інвесторам цінні папери чи викупити їх при необхідності. Здійснюючи операції на ринку, вони зменшують коливання цін та забезпечують ліквідність ринкових цінних паперів [3, с.429]
Ті, хто займаються дилерською діяльністю на ринку, інколи називають спекулянтами чи маркет-мейкерами.
Отже, фінансові посередники відіграють надзвичайно важливу роль. Саме вони здійснюють акумуляцію та перерозподіл вільного капіталу.
Список використаних джерел:
1. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Підручник. – Київ. – Знання, 2008. -535с.
2. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
3. Юрій С.І., Федосов В.М. Фінанси. – Київ. Знання, 2008. – 611с.

Вернуться назад