DataLife Engine > Фінансова безпека 2012 > Бугрин Р.І. Перспективи розвитку системи прогнозування загроз фінансовій безпеці України

Бугрин Р.І. Перспективи розвитку системи прогнозування загроз фінансовій безпеці України


19-12-2012, 03:07. Разместил: Роксолана Бугрин
УДК 336
© Бугрин Р.І., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Перспективи розвитку системи прогнозування загроз фінансовій безпеці України

У нашій державі діє Закон "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України". Цей закон визначає засади формування системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, права та відповідальність органів державної влади - учасників державного прогнозування і розроблення відповідних програм. Згідно з цим документом, потрібно враховувати найважливіші тенденції всередині країни та за її межами при постійному удосконаленні методології та використанні світового досвіду в галузі прогнозування.
Будуючи прогнози різних глобальних показників, необхідно пам'ятати, що достовірність прогнозів падає зі зростанням періоду, оскільки важко або навіть неможливо врахувати нові чинники, які можуть вступити в дію.
Якщо оцінювати практичні ідеї тектології та синергетики для прогнозування загроз фінансовій безпеці ділових одиниць варто виділити, що науковці все частіше мають справу з явищами, де потужні зовнішні впливи спричиняють якісно нові форми поведінки систем. Ці дослідження вимагають побудови нелінійних математичних моделей, аналіз яких є дуже складним. Саме цей аналіз необхідний для розв'язання багатьох завдань. Також вчені не полишають спроб сформувати й загальні підходи, що були б корисними при дослідженні багатьох систем.
При усій складності та багоманітності нелінійних математичних моделей сучасна наука все частіше формулює твердження про певні їх спільні закономірності [4,с.306].
Багата практика використання ЕОМ засвідчила, що ні швидконосія обчислювальних машин,ні зростання обсягів розрахунків не є універсальними чинниками розв'язання усіх проблем.
На сьогодні функціонує ціла індустрія ринків передбачень, чи ринків прогнозів як різновиду спекулятивних ринків. У ринків прогнозів, є й інші назви - предикативні, пргнозуючі, інформаційні, ідейні ф'ючерси, похідні подій, а також віртуальні ринки [3,с.198].
Як відомо, головний ресурс організації - її працівники. Кожний представник трудового колективу здатен не тільки виконувати свої безпосередні обов'язки, але й бачить організацію зсередини, зі всіма її перевагами та недоліками, перспективами і проблемами. І кожний знає щось особливе, може мати цінну думку.
В результаті майже вся необхідна для компанії інформація вже є всередині неї. Але вона розосереджена серед всіх працівників, і рідко доходить до керівництва. Навіть ключові менеджери, що працюють безпосередньо з директором, можуть повністю не виказувати своїх думок через особливості характеру, відсутності мотивації, внутрішні конфлікти, брак часу тощо. На залучення консультантів, тренінги і дорогі дослідження витрачаються значні кошти, але ефективність цього часто нижча від очікуваної. Потрібен лише інструмент, який допоможе зібрати і належним чином опрацювати наявну інформацію.
Сучасні технології, засновані на взаємодії людей, дозволяють створити такий інструмент. Існують системи здатні збирати інформацію воєдино,обробляти її та подавати у вигляді конкретних результатів. Це може бути прогноз продажів або можливість банкрутства постачальників, нові ідеї з приводу скорочення витрат або проекту автоматизації виробництва, вибір кращого партнера або оцінка стратегічного рішення щодо розширення чи скорчення товарної номентклатури [2, с. 73].
Прикладом реалізацій таких технологій є Collective Intelligence Systems - платформа, в яку входияь продукти Idea Manager, Forecasting Manager, Progect Planner i Prediction Markets. Вони забезпечують пошук нових ідей, інновацій,прогнозування продажів, допомоги в управлінні проектами, відстежуванню та ідентифікацію ризиків, ухвалення стратегічних та оперативних рішень. Тому, використовуючи вже наявний ресурс, організація отримує абсолютно нові можливості [4, c.316].
Чим ретельніше учені-економісти продумують та ускладнюють свої моделі, тим все більш очевидно, що такі моделі не дозволяють передбачити довгостроковий розвиток взагалі. Чим краще імітаційні моделі описуютьдійсну динаміку світу, тим хаотичнішою стає її поведінка [1, с. 412].
Оскільки складові системи містять багато компонентів, а їх поведінка визначається великим числом взаємодій,дослідники не взмозі побудувати метематичні моделі, які б були і абсолютно реалістичними,і такими, що підлягають теоретичному аналізу. Тому вони вимушені вдаватися до простих ідеалізованих моделей, що відображають ісотні риси реальних систем. Якщо ці прості моделі стійко поводяться по відношенню до різних модифікацій, то результати розрахунків по них можна поширювати на реальні ситуації.
Теорія складності виявляє, що поєднання локальної випадковості і глобального порядку породжує процеси, які більш стійкі по відношенню до навколишніх умов. Це означає, що системи, у тому числі й економічні, можуть адаптуватися до навколишнії умов, реагуючи, на перший погляд, непередбачуваним чином. Це стосується як держав, ринків, підприємств, так і окремих домогосподарств. Поведінка систем, здатних на досить складне функціонування, непрогнозована, і томувони виграють у змаганні з іншими системам. Статистичні системи, які реагують лише лінійно, приречені на зникнення. Їх можливості до пристосування вичерпуються у боротьбі з більш гнучкими конкурентами [4, c. 318].
Знання та розуміння фінансових стратегій та загроз їх реалізації дозволяє більш адекватно реагувати на проблемні ситуації.

Примітки:
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.
2. Буравльов, Є. П. Глобалізація: проблеми безпеки / Є. П. Буравльов; В.о. Рада Нац. Безпеки і оборони України, Рада нац. безпеки і оборони України. Ін-т проблем нац. безпеки.– К. : Ін-т проблем нац. безпеки, 2007.– 160 с.
3. Козаченко Г.В. Економічна  безпека підприємств: сутність та механізми забезпечення : моногр. / Г.В. -
Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с
4. Підхомний О.М. Фінансова безпека України в умовах глобалізації [Текст] : монографія/ О.М.Підхомний; Львівський національний університет ім. І.Франка. - Льів: СПОЛОМ, 2012. - 360с.

Вернуться назад