DataLife Engine > Фінанси підприємств 2013 > Гуль У.І. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ – ОСНОВА ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Гуль У.І. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ – ОСНОВА ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ


23-04-2013, 21:17. Разместил: Гуль У.І.
Гуль У.І., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, група ЕкфС-61з

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ – ОСНОВА ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Банківська діяльність в умовах ринкової економіки, росту конкуренції та швидкої зміни умов господарювання і виникнення непередбачуваних ситуацій неможлива без ризику. Кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, тому виникнення ризиків та управління ними в організації банківського кредитування існуватиме завжди. Для повноцінної та найголовніше прибуткової роботи банківських установ необхідною умовою є розробка теоретико-методичних рекомендацій з удосконалювання управління ризиком в організації банківського кредитування, визначення шляхів підвищення ефективності управління ризиками та їх обмеженні або мінімізації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо.
Ризик, з точки зору Національного банку - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку.[1]
Діяльність банківських установ підлягає ризикам різного типу. Це такі як, ринковий, операційно-технічний, валютний, зміни процентної ставки, ліквідності, юридичний, стратегічний та кредитний. Кредитні ризики банківських установ підлягають поділу на певні класифікації. Розрізняють індивідуальний, портфельний, ризик країни, трансферний.
Стосовно кредитного ризику слід відмітити ще декілька важливих моментів:
по-перше, кредитний ризик входить до великої області фінансового ризику і тісно пов’язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками банківської діяльності. Неповернення кредитів викликає збільшення ризику ліквідності і ризику банкрутства банку;
по-друге, кредитний ризик для банку загострюється в зв’язку з тим, що банки позичають не свої власні кошти, а кошти вкладників і кредиторів;
по-третє, рівень ризику постійно змінюється. Це відбувається тому, що як банки, так і їх клієнти оперують в економічному, політичному і соціальному динамічному оточенні, де умови постійно змінюються [4]
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, що полягають у взаємозв`язку між банком та кредитором банківськими установами розробляються безліч методів та заходів мінімізації ризику. Одними із найголовніших є методи оцінки платоспроможності та розробки економіко-матиматичних моделей ризику.
Тільки на підставі результатів ретельної аналітичної роботи банк робить висновки про здатність клієнта повертати борги, а отже, і про можливість укладання з ним кредитної угоди. Клієнтами банку виступають як фізичні так і юридичні особи. Доступ до інформації про підприємства та їх ліквідність є обмежений і можна черпнути необхідну інформацію лише за допомогою показників діяльності та фінансових результатів. Загалом поширеним, та законодавчо врегульованим способом уникнення кредитного ризику є метод застави та поручительста третьої особи.
Принципово новими шляхами зменшення кредитних ризиків розробка банківськими установаим моделей виявлення основної тенденції прибутку і активів банку методом аналітичного вирівнювання за рівняннями тренду.

Список використаної літератури:
1. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III // www.rada.gov.ua
2. ЗУ «Про Національний банк України» від 20.05.99 № 679-ХIV// www.rada.gov.ua
3. Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України (укр.). - 2002. - № 8. - C. 86-96
4. Ковальов О.П. Кредитні ризики в системі банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- C.78-82 .
5. Партин Г.О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків : монографія / Г.О. Партин, Л.Я. Слобода / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 254с.

Вернуться назад