DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 > Лаврик В.О. Процентні ставки за кредитами як інструмент стабілізації виробництва в Україні

Лаврик В.О. Процентні ставки за кредитами як інструмент стабілізації виробництва в Україні


25-04-2013, 21:45. Разместил: oleks-andra
Лаврик В.О.
ЕкфМ-62з
Львівський національний університет імені Івана Франка

Процентні ставки за кредитами як інструмент стабілізації виробництва в Україні

Забезпечення стабілізації та розвитку виробництва є одним із першочергових завдань, на виконання якого спрямована економічна політика держави. Не винятком є і Україна. Особливо, якщо зважити на нестабільність економічного зростання впродовж 2000-2008 рр. у вітчизняній економіці, обвальне скорочення виробництва у 2009 р. - скорочення реального ВВП України під впливом світової фінансово-економічної кризи було в цьому році одним із найбільших у світі і становило 14,8%, що стало закономірним результатом якості економічного зростання у докризовий період [1, с.9]. Впродовж 2010-2011 рр. спостерігалося зростання реального ВВП України, яке становило 4,2% та 5,2% відповідно, що є свідченням процесу післякризового відновлення національної економіки [2, с.18]. Однак, в 2012р. збільшення обсягів виробництва було несуттєвим, оскільки зростання реального ВВП становило лише 0,2%, що, у свою чергу, формує низку ризиків для стабілізації макроекономічного становища України [3, с.4].
Вирішення проблеми стабілізації виробництва в Україні потребує вивчення проблеми його фінансового забезпечення. Останнє може здійснюватися шляхом реалізації інвестиційних програм за допомогою, зокрема, банківського кредитування.Тому надзвичайно важливим, у даному контексті, є рівень процентних ставок за кредитами комерційних банків для суб’єктів господарювання.
Проведений аналіз динаміки процентних ставок комерційних банків для суб’єктів господарювання за 2008-2012 рр., дає підстави стверджувати, що вони є значно вищими за рівень аналогічних ставок в економічно розвинених країнах; вони підвищувалися у 2009 р. та 2012 р., тобто у роки, які характеризувалися скороченням обсягів виробництва у реальному секторі національній економіці; незважаючи на чергове зниження облікової ставки НБУ у березні 2012 р., яка є базовою щодо інших процентних ставок, вони не знизилися, а, навпаки, підвищилися.
Отже, це дає змогу стверджувати, що процентні ставки за кредитами комерційних банків не є дієвим інструментом стабілізації та стимулювання виробництва в Україні.
Література:
1. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, Я. В. Бережний [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 144 с.
2. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012.– 256 с.
3. Ризики посткризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації. – К.: НІСД, 2013. – 43с.

Вернуться назад