DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 > Вульчин М. Тенденції розвитку лізингу в Україні

Вульчин М. Тенденції розвитку лізингу в Україні


31-10-2013, 13:09. Разместил: Maryana Vulchin
Тенденції розвитку лізингу в Україні

Розвиток лізингу починається з 1952 року, тобто цим видом діяльності суспільство користується вже понад 60 років. Найбільш активно використовують лізинг економічно розвинуті країни, які глобально розширюють його масштаби, використовуючи всі його переваги та зважаючи на всі його недоліки. Зокрема, світова практика показує, що лізинг активно розвивається в 165 країнах світу і представлений на фінансовому ринку більше ніж 500-ми лізинговими компаніями.
Вітчизняний ринок лізингу є найбільш динамічним, незважаючи на його невеликі обсяги у порівнянні з світовими масштабами. З кожними роком лізинг України зростає майже вдвічі.
Для кращого усвідомлення терміну лізингу і тенденцій його розвитку на території нашої країни пропоную розглянути динаміку його розвитку протягом 2006-2012 років [2].
У період часу з 2006-2008 роки кількість лізингодавців на фінансовому ринку України поступово зростала. Лізингодавець - це юридична особа , яка передає право володіння і користування предметом лізингу лізингодержувачу.
За офіційною статистикою Нацкомфінпослуг у 2008році спостерігається найбільша кількість зареєстрованих лізингодавців -208 юридичних осіб, у порівнянні з 2006 роком, в якому ця цифра сягала лише 65 юридичних осіб. Такій тенденції до зростання допомогла зацікавленість іноземних банків, які ввійшли на український ринок в період з 2007-2009 роки, і вихід з ринку найслабших компаній. Малий та середній бізнес з кожним роком стає все досконалішим та обізнанішим щодо лізингу, що в свою чергу полегшує можливість краще закріпитися йому на фінансовому ринку [3].
Сжожа ситуація спостерігається і в динаміці вартості укладених договорів фінансового лізингу впродовж 2009-2012 років. У період з 2007-2008 роки прискорюється ріст укладених договорів, простежується його послідовність і стабільність, що пояснюється проникненням лізингового механізму в найрізноманітніші сектори економіки. Допомогою стало й те, що банки іноземних держав спрямували частину своїх ліквідних коштів у лізинговий бізнес. Найвідомішими лізинговими компаніями України є – Унікредіт Лізинг, Райфайзен Лізинг Аваль, VAB Лізинг та інші.
У 2009-2010 роки відбулося стрімке падіння обсягу укладених договорів лізингу, що супроводжувалося нестабільністю фінансового ринку,а особливо сектора банківських послуг. Проте незважаючи на це все лізингові компанії набагато краще впоралися з ринковою нестабільністю, ніж банківський сектор. Саме цей період вважається найскладнішим у розвитку лізингу в Україні [1].
Починаючи з 2011 року українські лізингові компанії почали активно відновлювати свою діяльність і кількість укладених договорів досягли 11,35 млрд. доларів США, а вже на початку 2012 року лізингова індустрія сягнула позначки 34,5 млрд. доларів США.
В 2011 році активно відновлюють свою діяльність галузі економіки, що теж дало поштовх до активного зростання лізингового ринку, і вже в 2012 році він значно покращив свої попередні показники.
Звісно ж зі всіма позитивними тенденціями крокують також і негативні моменти, до яких в цій ситуації ми можемо віднести скорочення термінів дії лізингових договорів. Економіка потребує довгострокового капіталу, а це завжди підвищує ризик. Основними джерелами фінансування лізингових компаній у 2011 році були власні кошти – 54%, а в 2012 – основою фінансування стали позичені кошти у розмірі 81%. Частка власного капіталу знизилася до 27%, тому у цьому випадку лізингові компанії в більшій мірі розраховують на кредити як українських банків, так і банків іноземних держав [2].
Можливо лізинг у нашій країні розвивався б і ще з швидшими темпами, якби йому не перешкоджали певні труднощі. Ще однією з таких проблем є залежність лізингових компаній від кредитів банків, оскільки лізингодавці за допомогою своїх власних коштів можуть покрити лише 17-19% своїх витрат, це також недосконала система державного регулювання, немає чітко визначених податкових пільг і не обійшлося тут також і без наслідків світової економічної кризи.
Загалом можна сказати, лізинг має набагато кращий вплив на економічні процеси, у порівнянні з кредитуванням. Механізм лізингу забезпечує фінансування лише в реальний сектор економіки і йому притаманний великий антиінфляційний ефект, що абсолютно відрізняє лізинг від кредитування. Одним із стратегічних завдань держави є формування конкурентоспроможної лізингової галузі, а також запровадження позитивного лізингового досвіду.
Вивчення тенденцій розвитку лізингу та відповідних передумов і наслідків має досить важливе практичне і наукове значення [1].
Для покращення розвитку лізингового ринку в Україні необхідним є вдосконалення організаційно-економічного забезпечення лізингових операцій.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кулиняк І.Я. Аналіз динаміки розвитку ринку лізингових по-слуг в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.12. – С. 204–209.
2. Ладюк О. Д. Розвиток лізингу в Україні: переваги і недоліки / О. Д. Ладюк // Финансы, учёт,банки. – 2008. – № 14. – С. 59-65.
3. Підсумки діяльності лізингодавців за 2006-2012 роки [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу:http://www.leasing.org.ua/files/
content/2010-2011_ukr.pdf.

Вернуться назад