DataLife Engine > Стратегія і тактика в роботі фінансиста > Кравець Р.А. Антикризові заходи в сучасних економічних системах

Кравець Р.А. Антикризові заходи в сучасних економічних системах


12-03-2011, 13:55. Разместил: Admin
УДК 338
© Кравець Р.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45


АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ


Впродовж 2007-2010 рр. світ пережив першу значну кризу в цьому тисячолітті, наслідки якої ще тривалий час створюватимуть значні проблеми, для подальшого розвитку світової економіки. Швидке подолання наслідків кризи та зниження імовірності повторення таких процесів в майбутньому, неможливе без використання низки антикризових заходів. При цьому, для ефективної реалізації важливо враховувати сучасні умови функціонування світової економічної системи.

Видатні економісти Дж. М. Кейнс, А. Сміт, К. Маркс продемонстрували світу унікальні підходи та інструменти управління економікою, використання яких дозволяє вирішити значну кількість проблем економічної системи. Але, світова економіка зазнає невпинних змін. Через це, економічний інструментарій потребує постійного удосконалення і розвитку. Ця робота покладена на сучасних економістів, від їх помилок чи вірних рішень залежить розвиток економічної системи в майбутньому.

Проаналізувавши роботи Л. Колінець [1], І. Лютого [2], Е. Короткова [3], присвячені проблемам подолання кризових явищ в економіці, можемо виділити основні напрями антикризових заходів (рис.1.).

Кравець Р.А. Антикризові заходи в сучасних економічних системахРис. 1. Система антикризових заходів в економічній системі


На макроекономічному рівні важливою складовою виходу з кризи є злагодженість антикризових дій. Для кожної країни необхідно розробити стратегічний план заходів виходу з кризи, а також план заходів недопущення кризових явищ в майбутньому, чи їх пом’якшення.

При цьому важливим є створення умов для відновлення сприятливої підприємницької ситуації в країні. Адже в сучасних умовах, саме економічно активна частина населення є основним важелем розвитку економіки.

Соціальний захист населення також відіграє надзвичайно важливу роль для виходу з кризи, адже соціальні збурення негативно впливають на економічну кон’юнктуру в країні.

В сучасних умовах важливим є не тільки створення ефективних заходів виходу із кризи, але і поінформованість суспільства про такі заходи. Адже, недостатня поінформованість і неправильне трактування, можуть зменшити позитивний ефект проведених заходів.

Кризові процеси є негативним явищем, але ефективні антикризові заходи можуть надати поштовху розвитку економіки держави в майбутньому. Адже, наприклад під час кризових процесів відбувається послаблення монополістичних впливів в ринкових умовах і зрівняння можливостей економічних суб’єктів.

В умовах глобалізації, кризові явища поширюються з надзвичайно великою швидкістю. Але, крім негативних тенденцій, глобалізація може поширювати і позитивні тенденції. Так, вихід з кризи окремих країн, створює передумови для швидкого виходу з кризи країн, що економічно тісно з ними пов’язані.

Як важливий засіб виходу з кризи варто розглядати міжнародну співпрацю і взаємодопомогу, але для кожної країни вихід з кризи повинен супроводжуватись удосконаленнями власної економічної системи з врахуванням особливостей кожної країни.

Отже, для попередження кризових процесів необхідно якісно управляти економічними процесами. Адже, ринкова економіка зазнає непередбачуваних змін при неефективному використанні її інструментів. Для подолання кризових процесів важливим є злагодженість і виваженість реалізації антикризових заходів.


Література

1. Антикризове регулювання економіки в умовах світових економічних криз: орієнтація на реалізацію стратегії економічного розвитку [Електронний ресурс] / Колінець Л. // Економічний аналіз 2010. Випуск 5;

Режим доступу:http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/8PICEt.pdf ;

2. Лютий І.О. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: моногр. / Лютий І. О. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308с.;
3. Антикризисное управление / под ред. Е.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2005, 620 с..

Вернуться назад