DataLife Engine > Стратегія і тактика в роботі фінансиста > Романчук З.З. Бачення - найважливіший орієнтир системи стратегічного управління

Романчук З.З. Бачення - найважливіший орієнтир системи стратегічного управління


16-03-2011, 18:09. Разместил: Admin
УДК 338
© Романчук З.З., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, група Екф-43

БАЧЕННЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ОРІЄНТИР СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Погляд у майбутнє, бачення стратегічного контексту діяльності підприємства є важливою якістю сучасного менеджменту, що дає змогу добре орієнтуватися у просторі можливостей свого бізнесу, утримувати конкурентоспроможні позиції в галузі, ринковому сегменті.
Школа підприємництва (представники – Й. Шумпетер і А. Коул), як домінуюча з десяти шкіл стратегічного менеджменту, розглядає стратегічний процес крізь призму дій однієї людини, але, крім того, підкреслює значення властивих тільки їй станів і процесів – інтуїції, розсудливості, мудрості, досвіду, проникливості. Виходячи з розробок цієї школи, стратегія це не детально розписаний план, а перспектива, вибір напрямку при цьому майже інтуїтивний. Таке уявлення про майбутнє фірми називають баченням [1, с.157].
«Бачення – мислене уявлення стратегії, породжене чи відображене у свідомості керівника» за працею Г. Мінцберга і Б. Альстренда «Школы стратегии» [2]. А. Файоль пише: «Керувати – це передбачати, а передбачати – це вже майже діяти». Отже, в інтересах ефективного управління необхідно передбачати майбутнє. Однак цього неможливо досягнути без наявності стратегічного бачення у його керівників.
Стратегічне бачення в управлінні підприємством – перспективний погляд на напрям розвитку діяльності підприємства (фірми, компанії), базова концепція того, що воно намагається зробити, чого прагне досягти. Формується воно на основі поглядів менеджерів на поточний стан підприємства і його перспективу. Стратегічне бачення є своєрідною мисленою подорожжю від відомого до невідомого, створення майбутнього шляхом синтезування відомих фактів, мрій, можливостей. Стратегічне бачення підприємства пов’язане з окресленням напрямів, за якими воно розвиватиметься, а також місця на ринку, яке займе товар чи послуга фірми. Воно ґрунтується на уявленнях керівників, менеджерів про довгостроковий розвиток компанії, про способи, джерела, ресурси досягнення нею довгострокових конкурентних переваг. Стратегічне бачення визначає маршрут руху компанії в успішне майбутнє. Від нього залежить вибір технологій, орієнтація на цільові аудиторії, географічні та товарні ринки. На його основі вимальовують перспективні можливості, майбутній образ фірми. Основне питання щодо стратегії компанії, яке ставить перед собою її керівництво, формулюється приблизно так: «Якою ми бачимо свою компанію в майбутньому, що для чого збираємося зробити?». Щоб чітко й обґрунтовано відповісти не це питання, необхідно уявити собі характер діяльності компанії на певний час і в майбутньому, продумати можливі її потреби на п’ять і більше років вперед. Належно обґрунтована відповідь щодо майбутнього фірми є передумовою визначення курсу її діяльності [3, с.22-23].
Практика багатьох закордонних фірм показує, що бачення може ніколи і не стати реальністю, але його можна переглянути на будь-якому етапі реалізації стратегії, уточнюючи при цьому уявлення про напрямок розвитку організації. Крім того, бачення виступає як обов’язкова умова ефективного лідерства. Менеджер не може бути ефективним лідером без ясного уявлення про свій бізнес. Діяльність лідера, що постійно спрямована на перебудову організації, неможлива без формулювання бачення майбутнього організації. Сам же процес формулювання бачення пов’язаний з розробкою нових принципів діяльності лідера в майбутньому з використанням інших стандартів, поглядів і дій. До відмітних рис лідера варто віднести його вміння надихнути працівників організації на реалізацію стратегічних цілей і переконати їх у можливості такої реалізації [1, с.161-162].
Бачення є також хорошим засобом мотивації працівників організації, тому що воно формулюється на основі інтуїції та логічного аналізу і приводить в дію уяву. Психологи стверджують, що працівники пишаються своєю організацією, що поставила перед собою значну мету і прагне досягти її. Приклади бачення деяких українських та зарубіжних фірм наведено в таблиці.
Таблиця
Приклади бачення окремих підприємств


Романчук З.З. Бачення - найважливіший орієнтир системи стратегічного управління

Отже, стратегічне бачення є важливою передумовою успішного бізнесу. Адже вироблення уявлення про майбутню діяльність, вироблення чітких її орієнтирів забезпечує оптимальний розподіл ресурсів задля досягнення очікуваних результатів у майбутньому. Підприємства, організації, чиє керівництво не володіє стратегічним мисленням, ніколи не стануть лідерами галузі і рано чи пізно опиняться перед проблемами в боротьбі за ринок і споживача. Адже «не буває попутного вітру у корабля, команда якого не знає, куди пливе».

Список літератури:
1. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навч. посіб.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.- 336с.
2. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии/ Пер. с англ.; Под. Ред. Ю. Н. Каптуревского.- С. Пб.: Питер, 2000.- 336с.
3. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб.- К.: Академвидав, 2007.- 320. (Альма – матер)

Вернуться назад