DataLife Engine > Сучасні тенденції державних фінансів 2014 > Горбатий А.З. Бюджетна політика в країнах світу та використання зарубіжного досвіду в Україні

Горбатий А.З. Бюджетна політика в країнах світу та використання зарубіжного досвіду в Україні


4-06-2014, 12:47. Разместил: Горбатий А.З.
УДК 336
© Горбатий А.З., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Бюджетна політика в країнах світу та використання зарубіжного досвіду в Україні

В сучасних умовах розвитку світу успішне функціонування економіки країни поголовно визначається ефективним проведенням бюджетної політики. Зарубіжний досвід проведення бюджетної політики має чимале значення для майбутньої побудови економічних відносин в Україні. В умовах інтеграції України у світове співтовариство, важливого значення набуває необхідність врахувати зарубіжний досвід проведення бюджетної політики, і побудувати високоефективну бюджетну систему.
Вагомий внесок у дослідженні питань бюджетної політики в зарубіжних країнах, а також використання цього досвіду в України зробили зарубіжні і вітчизняні вчені: І.В. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович, І.С. Волохова, В.Г. Глущенко, М.І. Карлін, Л.В. Лисяк, Ю.В. Пасічник, Ю.М. Соловйова, В.І. Федосов, та інші.
Метою даного дослідження є висвітлення світового досвіду для модернізації бюджетної політики України.
Бюджетна політика кожної країни має свої особливості, і покликана вирішувати найважливіші завдання розвитку економіки і досягнення зростання рівня життя населення. В кожній країні вона позиціонується по-своєму, виходячи з історичних принципів та засад виникнення тієї чи іншої країни.
Характерною особливістю бюджетного процесу в країнах світового співтовариства є різна тривалість бюджетного періоду, відмінність щодо початку бюджетного року, наявність багаторічного планування та існування загальних бюджетних обмежень. Це якраз і пояснюється історичними причинами, традиціями, пов’язаними з термінами скликання сесій законодавчих органів.
Цікавою особливості бюджетної політики чималої кількості країн світу є те, що бюджетний рік у них не співпадає з календарним. Він може починатись 1 квітня, як наприклад у Канаді, Японії, Великобританії чи Швеції, 1 липня: Австралія, Нова Зеландія, чи 1 жовтня: у США та Коста-Ріці. Бюджетний період в Україні, відповідно до Бюджетного кодексу України є однаковим для всіх бюджетів, які складають бюджетну систему України, він становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
Згідно Конституції України бюджетний період Державного бюджету України може бути іншим ніж календарний за особливих обставин. Такі особливі обставини визначені в законодавстві, і ними є: введення воєнного стану або оголошення надзвичайного стану в Україні. Якщо Державний бюджет України затверджено на інший, ніж календарний рік, бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.
Важливою особливістю бюджетної політики країн світу є те, що разом з бюджетом держави відбувається планування на декілька років вперед, готуються перспективні оцінки на 3-5 наступних років. Наприклад у США відбувається багаторічне планування на бюджетний рік і на чотири наступні роки.
Таким чином, загальновизнаною у світі практикою, яка актуальна і для України, є розширення горизонту фінансового планування. Довгострокове фінансове планування дає можливість прогнозувати бюджетну політику на певний період, тим самим передбачити відповідну макроекономічну ситуацію і коригувати лінію поведінки головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ. Такий підхід є фактором забезпечення соціально-економічних параметрів [1, с.464].
Успішна реалізація бюджетної політики в країнах світового співтовариства здійснюється завдяки специфічній організації бюджетного законодавства. У державах є три рівні забезпечення бюджетної політики: конституційний (Конституції країн), управлінський (Закон про бюджет), спеціалізований (спеціальні закони, що санкціонують державні позики, обслуговування боргу та ін.) [2, с.174].
Таке законодавче забезпечення бюджету робить бюджетну політику надійною та ефективною, оскільки відбувається чітка регламентація кожного кроку реалізації політики формування, затвердження та виконання бюджету.
Розроблення бюджетної політики США відповідає найвищим стандартам законодавчої дисциплінованості та вимогливості. Узгодження всіх найважливіших питань відбувається під час бюджетних нарад, які проводяться за участі президента та конгресу. Одним з найважливіших документів при проведенні бюджетної політики США є бюджетна резолюція, яка розробляється терміном на 3-5 років складається на основі вироблення спільного бачення узгоджених намірів різних гілок влади щодо формування бюджету та бюджетних відносин і визначає узагальнені бюджетні показники та суму витрат і кредитів за кожним функціональним напрямком: сукупні доходи; сукупні нові бюджетні повноваження і видатки; загальну суму зобов’язань щодо прямих і первинних гарантованих позик; дефіцит або позитивне сальдо; граничну величину заборгованості. Резолюція є підґрунтям для розробки бюджету. Законодавчі акти, які готуються конгресом на основі бюджетної резолюції, враховують цілість завдання, відображені в ній та затверджуються президентом країни. Тому бюджетна резолюція в США виступає реальним, а не формальним документом, обов’язковою інструкцією для подальших дій. Такий підхід сприяє ефективнішому фінансовому контролю за раціональне витрачання бюджетних ресурсів у державі [1, с.462].
Подібні багаторічні планові бюджетні документи складаються і в інших розвинених країнах світу, вони мають важливе значення для розроблення бюджету, оскільки оцінки макроекономічних показників, які постійно змінюються, вказують на те, що мають бути зроблені певні кроки для досягнення поставлених цілей тими гілками влади, які несуть пряму відповідальність за формування бюджетної політики в країні.
Практично в усіх зарубіжних країнах протягом останніх років спостерігається збільшення частки ВВП, яка перерозподіляється через бюджет, хоча поступово це зростання уповільнилось в Данії, Німеччині, Норвегії, Італії, Ірландії, Іспанії, Швеції та зросло у Великій Британії, Греції, Японії, Португалії, Франції, США.
В середньому існує чітка тенденція до зростання цього показника на досить високому рівні. Формування бюджетної політики у країнах світу проходить під впливом необхідності пошуку оптимального співвідношення між економічною ефективністю державної влади та соціальною справедливістю. Вдосконалення бюджетної політики в більшості зарубіжних країнах проводиться переважно ринковими методами, шляхом вдосконалення законодавства, антикризовими заходами бюджетної політики, які ефективно проявили свою дію для нейтралізації або ж мінімізації наслідків для бюджету в період світової фінансової кризи шестирічної давності.
Зарубіжна практика використання урядом фінансових важелів регулювання економічного розвитку застосовує різні підходи до участі державного бюджету у фінансуванні соціально-економічного розвитку (як за структурою видатків, так і за питомою вагою конкретних витрат, що фінансуються з бюджету), різноманітні податкові системи, особливості монетарних, кредитних і валютних систем
Таким чином, реалізація стратегічного курсу розвитку економіки країн світу свідчить про важливість виконання умови послідовності рішень у реалізації бюджетної політики і дотримання стратегічного курсу з коригуваннями тактики. В цілому, стратегія бюджетної політики у розвинених країнах світу є складовою загальної державної економічної стратегії, засобом стимулювання економічного зростання та ефективної перебудови економічної структури суспільства. Практичний досвід проведення бюджетної політики провідних країн світу має велике значення для модернізації бюджетної політики України.

Список використаних джерел:
1. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Л.В. Лисяк. – К.: АФУ, 2010. – 600 с.
2. Благун І.Г. Бюджетний менеджмент / І.Г. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович. – Л.: Магнолія-2006, 2008. – 224 с.
3. Соловйова Ю.М. Світовий досвід бюджетної політики // Торгівля і ринок України. – 2011. - №32. - С 85-92.

Вернуться назад