DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 > Корнілова Є.Є. Фондовий ринок України: проблеми розвитку

Корнілова Є.Є. Фондовий ринок України: проблеми розвитку


14-12-2014, 23:33. Разместил: Корнілова
Фондовий ринок України: проблеми розвитку

Корнілова Є.Є.
Екф-42с
Львівський національний університет імені Івана Франка

На сучасному етапі розвитку світової економіки, фондовий ринок помітно збільшує свою частку в складі фінансового ринку. Причиною цього стало те, що сучасний етап розвитку світової економіки є на високому рівні. У свою ж чергу розвиток фондового ринку зумовлює розвиток світової економіки. На даному ринку відбувається обіг цінних паперів. Обіг цінних паперів покращує інвестиційну діяльність, яка є рушійною силою розвитку економіки. Завдяки фондовому ринку мобілізуються вільні грошові ресурси в продуктивні галузі народного господарства. Таким чином відбувається стимулювання розвитку реального сектора економіки[3].
Особливо важливе значення фондового ринку є актуальне для країн, економіка яких перебуває на переході від адміністративно-командного до ринкового типу розвитку. Його значення проявляється в тому, що від дозволить прискорити розвиток економік цих країн і дати їм можливість на паритетних основах інтегруватися у світове господарство. Інтеграція у світове господарство дасть широкі можливості для спеціалізації суб'єктів господарювання. Відповідно вони продуктивно функціонуватимуть і сприятимуть розвитку світової економіки[3].
Оскільки від розвитку фондового ринку залежить розвиток левової частки світової економіки, то від нього можуть починатись економічні негаразди, що можуть спричиняти світові економічні та фінансові кризи. Для того, щоб запобігти кризовим явищам в світовій економіці, необхідно побудувати стійку і стабільну фінансову систему. Саме через ці причини, фондові ринки окремих країн переважно є жорстко регульовані[3].
Фондовий ринок України на даний момент не виконує усіх своїх функцій. Відповідно на фондовому ринку не відбувається широка мобілізація вільних грошових ресурсів для вкладення їх у перспективні економічні проекти. Фондовий ринок України ще не достатньо сформований, для того, щоб повною мірою виконувати усі свої завдання. Якщо говорити конкретніше, то у фондового ринку України відсутнє досконале нормативно-правове регулювання його функціонування. Через недостатнє нормативно-правове регулювання відбувається порушення прав інвесторів, ринок є неорганізований і на ньому існують «туманні» правила торгівлі. Також ще присутня недосконала дивідендна політика. Як уже зазначалося, що фондовий ринок України є ще недостатньо сформований і не може належним чином виконувати всі свої функції, то перед винахідниками розвитку економічної політики постають дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що вони повинні сформувати фондовий ринок до кінця, а друга -виконувати ті функції, які виконує фондовий ринок[1 ].
Крім вище згаданих проблем, на фондовому ринку існують багато інших проблем. Наступні проблеми фондового ринку полягають в тому, що він займає малу частку в структурі фінансового ринку України і залишається його найслабшим елементом. Існує низька можливість у будь-який момент конвертувати влади інвесторів на грошові кошти. Також на фондовому ринку існують малі масштаби операцій, високі ризики, малий обсяг кваліфікованого персоналу, невелика можливість доступу до інформації[2].
Для того, щоб вирішити усі ці проблеми фондового ринку України, необхідно його сформувати до кінця. Для його нормального функціонування необхідно створити досконалу систему нормативно-правового регулювання. Створення досконалої системи система нормативно-правового регулювання вирішить усі інші вище наведенні похідні проблеми фондового ринку України. Крім того, держава повинна ще здійснювати заходи по чіткого визначенню прав та обов'язків інвесторів та емітентів, наближення законодавчої бази до міжнародного, збільшенню кількості фінансових інструментів, збільшення торгівлі цінними паперами[4].
Для того, щоб функціонування фондового ринку відбувалося на оптимальному рівні, необхідне його державне регулювання. Відповідно в Україні є жорстке регулювання фондового ринку. Державне регулювання фондового ринку зумовлюється тим, що на ньому існують інтереси держави. Також на даному ринку може відбуватися зіткнення інтересів різних інвесторів. Така ситуація може дестабілізувати ситуацію на фондовому ринку і тому необхідне нормативно-правова база та державне регулювання[4].

1. Заводовський М. Український фондовий ринок залишається на вулиці // Економічна правда. -2009. -№ 14. —с. 22

2. Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України // Фінанси України. - 2009. -№ 1,- С.116.

3. Шевченко П. Фондовий ринок: хроніки падіння // Фондовий ринок. - 2009. -№ З.-С. 6-9.

4. Огляд українського фондового ринку [Електронний ресурс] / В.І. Дишловий. - Режим доступу: http://www.kinto.com.

Вернуться назад