DataLife Engine > Фінансові аспекти національної безпеки України > Тюрдьо Н. Проблеми розвитку страхування життя в Україні

Тюрдьо Н. Проблеми розвитку страхування життя в Україні


29-03-2015, 18:06. Разместил: nadia_tiurdo
Тюрдьо Надія
Екф-31с

Страхування життя - підгалузь особистого страхування, що включає в себе сукупність видів страхування, за умовами яких страховик виплачує застрахованій особі або її правонаступника певну грошову суму при дожитті застрахованого до певного віку, події чи дати, або в разі його смерті.
В Україні існують такі види страхування життя:
1)Змішане страхування життя.
2)Страхування дітей.
3)Страхування пенсій
4)Весільне страхування
5)Довічне страхування
6)Та інші
Причини, що зумовили гальмування розвитку страхування життя в Україні:
• негативна історія страхування життя в Україні в пострадянський період;
• нестабільність політичної ситуації;
• відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів;
• низькі доходи громадян, відсутність комплексного підходу при розробці страхових продуктів;
• зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності в даний час стримують розвиток страхування життя;
• недовіра населення до страхових компаній;
• низький рівень економічного розвитку країни;
• інфляція, нестійкість національної валюти;
• відсутність вільних коштів у підприємств і населення;
• недосконале законодавство;
• низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких страховиків;
• відсутність належної турботи держави стосовно забезпечення привабливості цього виду діяльності;
• недостатня ємкість страхового ринку.
Проведений короткий аналіз ринку страхових послуг показує, що страхування життя в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, навіть порівняно з іншими видами страхування, але як свідчить статистика, страхування — чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг.
Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за І квартал 2014 року становили 559,4 млн. грн., що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період 2013 року (І квартал 2013 р. – 473,5 млн. грн.).
Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за І квартал 2014 року:
430,2 млн. грн. (або 76,9%) – що надійшли від фізичних осіб;
129,2 млн. грн. (або 23,1%) – що надійшли від юридичних осіб.
У І кварталі 2014 року на 42,5% зменшилася кількість застрахованих фізичних осіб (600 560 застрахованих фізичних осіб у І кварталі 2013 року у порівнянні з 345 088 застрахованими фізичними особами протягом І кварталу 2014 року). Станом на 31.03.2014 застраховано 4 585 751 фізичних осіб.
Обсяг валових страхових виплат із страхування життя за І квартал 2014 року становив 44,9 млн. грн. , що на 50,7% більше в порівнянні з відповідним періодом 2013 року.

Список використаних джерел:
Радецька О.О. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку/ О.О. Радецька // Вісник Хмельницького національного університет. - 2009. - № 6 - T.1. - С. 222-224
http://forinsurer.com/files/file00517.pdf
http://forinsurer.com/ratings/life/14/9/21/
http://pidruchniki.com/16520205/strahova_sprava/strahovi_nakopichuvalni_poslugi
http://library.if.ua/book/26/1809.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=492102

Вернуться назад