DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 > Фаїк С.М. Прогноз курсу акцій ПАТ «Центренерго»

Фаїк С.М. Прогноз курсу акцій ПАТ «Центренерго»


31-10-2015, 19:35. Разместил: Соломія Фаїк
Фаїк С.М.
студентка групи Екф-42с, ЛНУ ім.І.Франка
Прогноз курсу акцій ПАТ «Центренерго» станом на 01.12. 2015 року


ПАТ "Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій становить 7665 мВт, що дорівнює близько 14% від загальної потужності електростанцій України. Компанія входить до переліку найбільших підприємств держави.
Торгівля цінними паперами ПАТ "Центренерго" здійснюється на біржовому та позабіржовому фондовому ринку України. Усі 100% акцій - це прості акції. Акції підприємства входять до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Номінальна вартість однієї акції становить 1,30 грн. Відповідно до міжнародної класифікації емітенту присвоєно тікер – CEEN – визнаний Reuters та Bloomberg.
Прогнозуючи курс акцій слід враховувати безліч чинників, основними серед яких є:
- очікування щодо майбутньої прибутковості та ліквідності об’єкта інвестування, які формуються на основі аналізу інформації про емітента.
- можливі зміни курсу акцій під впливом факторів, не пов’язаних з прибутковістю чи ліквідністю емітента, наприклад, у результаті прийняття рішень щодо додаткових емісій, виплати дивідендів акціями, дроблення акцій тощо;
- наявність і прибутковість альтернативних об’єктів інвестування;- загальноекономічне становище в країні та тенденції його розвитку (кон’юнктура, зростання, стагнація тощо);
- перспективи розвитку відповідної галузі;
- політичний вплив через політико-економічні рішення та державну фінансову політику;- психологічні та спекулятивні чинники.
За перше півріччя 2015-го року спостерігаємо збитки компанії у розмірі 268 310 тис. грн. та від'ємні показники чистого грошового потоку від операційної діяльності в сумі -204 756 тис. грн. Порівняно з даними за аналогічний період 2014 року можемо стверджувати про різке погіршення фінансового стану "Центренерго".
Для розроблення прогнозу застосуємо систему індикаторів. Ця система являє собою 5 взаємопов'язаних індикаторів:
1) Дивідендний прибуток= річна сума дивід. виплат на одну акцію / поточна ціна однієї акції
Це співвідношення становить 0,96%, що вказує на переоціненість акцій та можливе зниження їх вартості у майбутньому.
2) Рухи інсайдерів
Якщо інсайдер приймає рішення про придбання акцій, то єдиним мотивом є впевненість у перспективах компанії.
У грудні 2014 року "Енергетична компанія України" передала державний пакет акцій "Центренерго" (78,289%) Міністерству Енергетики та Вугільної промисловості. Така зміна акціонера не говорить про наявність вмотивованих інсайдерських рухів, отже, її впливом на зміну курсу акцій можна знехтувати.
3) Відсоткові ставки
Тут ідеться про відсоткові ставки по короткострокових казначейських зобов'язаннях. Оскільки "Центренерго" належить до так званого чутливого до відсоткових ставок сектору промисловості (rate-sensitive sector), то підвищення відсоткових ставок негативно вплине на економічну ситуацію компанії та привабливість її акцій. Сьогодні відсоткова стака по казначейських зобов'язаннях становить 7% річних. Отже, даний показник негативно впиває на подальший курс акцій.
4) Об'єм торгів
Відображає кількість акцій чи контрактів за акціями компанії, що перебувають на активних торгах на ринку.
Станом на 31 жовтня 2015 року бачимо зниження об'єму торгів, що супроводжує падіння ціни акцій. Таке поєднання означає потенційний підйом у майбутньому.
Додатково врахуємо біржовий індекс PFTS, до якого входять 42 542 725 акцій "Центренерго". За останні три місяці цей індекс демонструє загальну негативну динаміку до падіння. Тому, в деякій мірі, падіння індексу спричиняє зниження ціни акцій.
Поточна вартість акцій ПАТ "Центренерго" на фондовій біржі ПФТС cтаном на 31.10.2015 дорівнює 6.00 грн за акцію. Беручи до уваги фінансові результати компанії, аналіз за системою індикаторів та вплив фондового індексу, можна зробити висновок про подальше зниження ціни акцій. На мою думку, курс акцій ПАТ "Центренерго" станом на 1.12. 2015 буде перебувати в діапазоні 4.00-3.5 включно.

Вернуться назад