DataLife Engine > Цінова нестабільність > Качмар З.В. Вибір ефективних стратегій валютних операцій в умовах ризику

Качмар З.В. Вибір ефективних стратегій валютних операцій в умовах ризику


8-12-2015, 23:26. Разместил: Зоряна Качмар
Качмар З.В.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62с

Вибір ефективних стратегій валютних операцій в умовах ризику

Багатокритеріальність, розпорошеність і невизначеність стосовно визначення поняття «валютний ризик» вносить певну неузгодженість у теоретичні дослідження, а також обмежує наукові розробки у напрямку удосконалення системи управління валютними ризиками в банках.
Валютний ризик – небезпека валютних втрат, пов’язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні кредитних, валютних операцій, операцій на фондових і товарних біржах; виникає при наявності відкритої валютної позиції.
Процес управління валютними ризиками являє собою ту частину діяльності керівників організації (управлінський або адміністративний процес), яка спрямована на економічно ефективний захист банку від небажаних свідомих чи від випадкових обставин, які в кінцевому рахунку, завдають матеріальної шкоди банку [1].
Варто акцентувати увагу на тому, що в даний час існує багато методів управління валютними ризиками [2]:
- хеджування;
- моніторинг грошового обігу;
- диверсифікація портфеля валют;
- ліміти на операції;
- прогноз обмінного курсу по основних валютах.
Побудова стратегії управління валютними ризиками комерційних банків – складний процес, пов’язаний з виділенням і використанням сильних сторін комерційного банку на ринку фінансових інструментів. Для визначення характеру стратегії комерційного банку в частині управління валютними ризиками необхідно врахувати два фактори:
а) внутрішню частку операцій кредитної організації в іноземній валюті в загальній кількості або грошовій масі операцій комерційного банку. У ході аналізу необхідно визначити характер формування активів комерційного банку.
б) частку комерційного банку на ринку операцій регіону, пов’язаних з обігом валют. Визначення ролі кредитної установи на ринку.
Взаємовплив двох вищевказаних чинників дозволяє побудувати матрицю стратегій, представлену в таблиці 1.
Розглянемо більш детально зміст виділених у таблиці 1 стратегій управління валютним ризиком.
Качмар З.В. Вибір ефективних стратегій валютних операцій в умовах ризику
Щодо першого квадранту, варто зазначити, що стратегія диверсифікації валютних операцій та освоєння нових інструментів і регіонів може бути використана провідними, великими комерційними банками на ринках валютних операцій. Сутність стратегії управління валютними ризиками полягає в розподіленні ризику на безліч інструментів та операції в різних регіонах.
У другому квадранті мається на увазі, що стратегія, орієнтована на задоволення потреб окремо обраного сегмента споживачів валютних банківських послуг. Стратегія може бути реалізована для великого сегмента ринку, при цьому можливості банку обмежені, тому, на наш погляд, має сенс сконцентруватися на поліпшенні якості обслуговування по валютним операціям окремого сегмента.
Третій квадрант характеризує стратегію пов’язану з розширенням послуг банку, пов’язаних з обігом валют, для обмеженого сегмента. Диверсифікація валютних ризиків на обмеженій кількості споживачів.
Стратегія четвертого квадранта спрямована на мінімізацію залучення ресурсів у сферу операцій, пов’язаних із оборотом валют. Скорочення ризиків шляхом використання найпростіших або абсолютно надійних операцій, пов’язаних з обігом валют.
Реалізація стратегій пов’язана з формальними етапами впровадження систем управління. Дані етапи покликані забезпечувати успішну і ефективну діяльність банку на окремих сегментах фінансових ринків і координувати зусилля всіх його підрозділів для вирішення поставлених завдань. Розробка системи управління ризиками банку проводиться відповідно з його місією – метою, для якої банк існує і яку планує досягти в певний період часу [3]. Місія стає базисом, деякою точкою опори для діяльності банку в цілому та допомагає зосередити зусилля працівників на вибраному напрямку. Грамотно сформульовані й озвучені місія і стратегія сприяють залученню клієнтів і поліпшенню зв’язків з партнерами і контрагентами, а також підвищують зацікавленість і лояльність співробітників.
Список використаних джерел:
1. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: навч. посіб. / О.І.Бутук.–К. : Знання, 2006.–349 с.
2. Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. / О.В. Васюренко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 320 с.
3. Лукашов А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинансовых корпорациях / А.В.Лукашов// Управление корпоративными финансами.–2005.–N 1.–С. 36-52.

Вернуться назад