DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 > Васьків І.М. Аналіз ринку фінансового лізингу в Україні

Васьків І.М. Аналіз ринку фінансового лізингу в Україні


17-12-2015, 20:50. Разместил: iren.vaskiv
Васьків І.М. ЕкфС-51с 2015р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Аналіз ринку фінансового лізингу в Україні
Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізинго-одержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1].
У країнах із розвиненою ринковою економікою лізинг становить майже третину інвестицій в основні засоби, а в решті країн із високими показниками росту - від 10 до 15 % (в Україні - лише 1,5 %). У таких країнах Східної Європи, як Естонія, Чеська Республіка, Угорщина, Польща, а також Росія, співвідношення річного обсягу ринку лізингу та ВВП коливається від 2 до 5 % (в Україні – всього 0,3 %).
Ринок лізингу України, незважаючи на двадцятирічну історію, перебуває лише на початковій стадії свого становлення. У загальному рейтингу Європейської Асоціації лізингодавців «LEASEUROPE» [1] вітчизняний ринок лізингу як за кількісними, так і за якісними показниками посідає одне з останніх місць. Водночас, незважаючи на дані показники, лізинг в Україні розвивається, і цей процес має певну етапність. Виділено п’ять основних етапів розвитку вітчизняного ринку лізингу.
Перший етап (1991-1996 рр.) характеризувався зародженням лізингових відносин в Україні.
Другий етап (1997–2003 рр.) можна охарактеризувати як період формування вітчизняного законодавства в галузі лізингу.
Третій етап (2004 р. – перше півріччя 2008) – це період стрімкого зростання вітчизняного ринку лізингу.
Четвертий етап (друге півріччя 2008–2009 р.) – кризовий період розвитку вітчизняного ринку лізингу.
П’ятий етап (2010 р. і до сьогодні) – післякризове відновлення ринку лізингу в Україні [3].
Станом на 31.03.2015 до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 266 юридичних осіб -лізингодавців та до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 215 фінансову компанію, що надають послуги фінансового лізингу.
Протягом І кварталу 2015 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 407 договорів фінансового лізингу на суму 1 044,7 млн. грн. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, становить 778,6 млн. грн. [4].
Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на 31.03.2015 становить 34,2 млрд. грн.
За підсумками I кварталу 2015 року спостерігається зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 1 279 одиниці (75,9%) порівняно з відповідним періодом попереднього року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу зменшилась на 295,1 млн. грн. (22,0%).
Станом на 31.03.2015 спостерігається тенденція спаду частки довгострокових договорів лізингу (термін дії більше 5 або дорівнює 10 рокам) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 69,9 % (з 41475,3 млн. грн. до 12497,5 млн. грн.).
Вартість договорів фінансового лізингу строком до 2 років зменшилась на 1,3% (з 3085,5 млн. грн. до 3044,1 млн. грн.), від 2 до 5 років зменшилась на 18,1 % (з 21077,3 млн. грн. до 17260,3 млн. грн.), строк яких більше 10 років збільшилась на 34,3% (з 1 017,0 млн. грн. до 1365,3 млн. грн.).
За І квартал 2015 року загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб - лізингодавців та фінансових компаній становить 778,6 млн. грн., що на 200,7 млн. грн. або на 20,5% менше порівняно з відповідним періодом 2014 року.
У структурі джерел фінансування лізингових операцій юридичних осіб – лізингодавців найбільшу частку займають власний капітал та авансовий платіж 59,9% та 27,4% відповідно.

Список використаних джерел
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 583 с.
2. Горбатенко О.А. Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні / О.А. Горбатенко // Фінанси України. – 2012. -№13. – С.123-126.
3. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Текст]/ С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - Книга. - 532 с
4. Рейтинг компаній [Електронний ресурс] // Асоціація “Українське об’єднання лізингодавців”:[сайт]. - Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ ua/rating/– Назва з екрана.

Вернуться назад