DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 > Брездень Н.І. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Брездень Н.І. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


18-12-2015, 22:02. Разместил: Наталія
Брездень Н.І., 2015
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

[center][/center]ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Важливість банківської системи важко применшити, адже саме вона відіграє важливу роль у здійсненні розрахунків між економічними агентами, кредитує економіку і сприяє втіленню в життя переходу на ринкові відносини. Досконала банківська система забезпечує трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема.
Важливу роль в структурі капіталу вітчизняних банків посідають іноземні інвестиції. Станом на перше серпня 2015 року в Україні налічувалось 38 банків з іноземним капіталом, при чому 17 з них – це банки зі 100% вкладенням іноземного капіталу. Тобто загальна частка присутності іноземного капіталу в банківській системі 31,6% [3].
Така висока частка присутності іноземного капіталу в банківській системі є свідченням розвитку інтеграційних процесів, початком створення якісно нового фінансово-економічного середовища.
Інтеграція фінансового ринку визначається як взаємопроникнення та переплетіння національних фінансових процесів для створення цілісного фінансового ринку, що сприяє збільшенню щільності зв'язків між країнами у фінансовій сфері і супроводжується зближенням їх організаційних систем [1].
Як показує світовий досвід, країни з достатньо незалежним центральним банком досягають кращих результатів в економіці. Досліджуючи індекс Цукермана рівень незалежності НБУ складає 52% від ідеального стану [2]. Для забезпечення прийнятного рівня незалежності НБУ необхідно провести повне реформування банківської системи.
На вітчизняний фінансовий ринок найбільший вплив здійснюють ринки країн ЄС, сприяючи таким чином його залученню у світовий простір. Проте, негативні підсумки макропоказників в Україні за 2014 рік та поточна ситуація за 2015 рік стримують інтеграційні процеси. Наслідком цього є неякісні реформи, які почались у 2014 та продовжились у 2015 році в різних секторах економіки.
Першочерговими до вирішення постають проблеми у таких частинах, як: фондовий ринок, фінансова інфраструктура, депозитарна система, біржова інфраструктура, податкове законодавство.
Отже, взаємодія фінансових ринків покликана допомагати розкриттю можливостей України. Інтеграційне співробітництво повинне будуватися як складова частина світового господарства, орієнтоване на його правила, що буде сприяти формування відкритого фінансового ринку. Проте, без вирішення основних проблем вітчизняного фінансового ринку, Україна не зможе розкрити весь свій потенціал.

Список використаних джерел:
1. Наслідки інтеграції України до єдиного ринку фінансових послуг Європейського Союзу [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/004.htm .
2. Cukierman A. Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions - Past, Present and Future // Central Bank of Chile Working Paper № 360. April 2006.
3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Вернуться назад