DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Кучерепа Н. Прогноз курсу акцій ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на 1 грудня 2016 року

Кучерепа Н. Прогноз курсу акцій ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на 1 грудня 2016 року


31-10-2016, 19:16. Разместил: Кучерепа Назар
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – один з найбільших постачальників електроенергії в тепловій генерації України. До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три теплові електростанції: Криворізька, Придніпровська (обидві розташовані в Дніпропетровській області) і Запорізька (Запорізька область). Крім виробництва електроенергії, «ДТЕК Дніпроенерго» також забезпечує теплом населені пункти Дніпропетровської та Запорізької областей.
Видобуток та збагачення вугілля. Сегмент представлений шістьма найбільшими підприємствами галузі – ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (10 шахт), ТОВ « ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (1 шахта) та ТВД «Шахта Білозерська» (1 шахта). Крім того, до сегмента збагачення входять 12 збагачувальних фабрик. Продукція сегмента – енергетичне та коксівне вугілля. Основні споживачі – підприємства генеруючого сегмента ДТЕК. Промислові запаси вугілля – 1 710 млн тонн.
Встановлена потужність ТЕС – 18,6 ГВт.Продаж і постачання електроенергіїСегмент представлений мережевими компаніями ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (ДТЕК володіє 51,50% акцій), ПАТ «Київенерго» (ДТЕК володіє 72,39% акцій), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ДТЕК володіє 71,34% акцій), ПАТ «ДТЕК Крименерго» (ДТЕК володіє 57,49% акцій), ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» та «ДТЕК Високовольтні мережі». Компанії купують електроенергію в оптовому ринку, здійснюють продаж та постачання кінцевим споживачам. Ключові споживачі – металургія та вугільна промисловість.
Протяжність мереж – 157,1 тис.км.
На 30 вересня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених простих акцiй Компанiї, що є в обiгу, складало 5 967 432 акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень за акцiю. Усi випущенi простi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
Передусім, на ціну акцій компанії впливають її фінансові результати.
Станом на 30.09.2016 року резервний капiтал становив 32 585 тис. грн., що становить 21,8% вiд зареєстрованого капiталу компанiї. Протягом звiтного перiоду резервний капiтал не зазнав змiн. Станом на 01.01.2016 року у балансi компанiї, складеному за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), вiдображенi нерозподiлений прибуток у сумi 146 524 тис. грн.. Чистий прибуток за звiтний перiод склав 234 349 тис. грн. Iншi змiнi в капiталi, якi пов’язанi iз застосуванням МСФЗ збiльшили нерозподiлений прибуток та зменшили капiтал у дооцiнках у сумi 573 845 тис. грн. Таким чином, на 30 вересня 2016 року за даними компанiї в результатi всiх операцiй та коригувань пов’язаних з застосуванням МСФЗ нерозподiлений прибуток склав 954 718 тис. грн. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» збільшило чистий дохід за 3 квартал 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 80,6% (у 2015 – 4862246 тис. грн. , а у 2016 – 8782045 тис. грн. : тобто на 3919799 тис. грн. ). Третій квартал поточного року компанія закінчила з прибутком у розмірі 234349 тис. грн. в порівнянні з минулорічними результатом який становив збиток в сумі 1104323 тис. грн. Якщо взяти до уваги 1 – 3 квартал 2016 року можна побачити тенденцію до скорочення збитків компанії (1 квартал – -528404 тис. грн , 2 к. – -539957 тис. грн , 3к. – 234349 тис. грн.) і на кінець 3 кварталу компанія вийшла в “плюс”. Це безумовно вплине на ціну акції в сторону зростання ціни.
Масштабна інвестиційна програма ДТЕК, яка розрахована до 2016 року і охоплює всі сегменти бізнесу Компанії, передбачає істотні обсяги робіт з модернізації, реконструкції та капітального ремонту виробничого обладнання. Напрямок капітального ремонту та технічного обслуговування покликаний забезпечити ефективну реалізацію цього завдання за рахунок максимального використання власних ремонтних і сервісних потужностей. У числі інших завдань сегмента – надання послуг стороннім замовникам. Відповідно компанія, модернізувавши свої виробничі потужності, зможе в більшому обсягу та кращій якості пропонувати свій продукт на ринку, що відобразиться позитивними змінами.
На макрорівні на ціну акцій «Дніпроенерго» мають вплив такі чинники, як високий рівень інфляції, тривала загальноекономічна та політична нестабільність в країні, втручання агресора та порушення суверенітету, ненадійність фінансової системи.
Ще одним фактором, який впливає на діяльність «Дніпроенерго», є нестабільність поставок вугілля із зони АТО. Придніпровська ТЕС працювала головним чином на донбаському вугіллі.
Це один із факторів який може негативно вплинути на ціну акцій даного підприємства.
Загалом, провівши фінансовий аналіз підприємства експерти дають йому таку характеристику: прибутку замало, запас міцності недостатній, обслуговування наявних боргів не обтяжує компанію, ліквідності дещо не вистачає щоб сплачувати рахунки, велика компанія має диверсифікований бізнес, високоякісний менеджмент та займає велику ринкову частку, зростання продажів занадто повільне.
Кучерепа Н. Прогноз курсу акцій ПАТ  «ДТЕК Дніпроенерго»  на 1 грудня 2016 року
Проаналізувавши графік можна побачити, що в період з 01.01.2016 по 01.05.2016 простежувалися значні коливання ціни, побудувавши лінію тренду можна було визначити падіння ціни з 384 грн. до 200 грн. за акцію 01.05.2016. Наступний місяць простежувалась стабільність ціни на рівні 168,8 грн. В наступні два місяці спостерігався тренд до підвищення ціни до рівня 264 грн. і поступовий спад. В подальші місяці і до тепер ціна коливається в межах 219 -240 грн. за акцію.
Кучерепа Н. Прогноз курсу акцій ПАТ  «ДТЕК Дніпроенерго»  на 1 грудня 2016 року
Отже, проаналізувавши низку чинників, на мою думку, станом на 1 грудня 2016 р. ціна 1 акції ПАТ «Дніпроенерго» перебуватиме у діапазоні з 200 до 253 грн. за акцію.

Вернуться назад