DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Дутчак Ю.А. Шахрайство на фінансовому ринку при випуску цінних паперів

Дутчак Ю.А. Шахрайство на фінансовому ринку при випуску цінних паперів


1-01-2017, 22:27. Разместил: YurijA
За економічною суттю ринок цінних паперів — це форма розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів у державі з метою повнішого забезпечення потреб економіки в ресурсах та їхнього ефективного використання.
Власне, якщо відкинути всі незрозумілі терміни для більшості людей і замінити їх простими і зрозумілими словами, то перед нами постає образ банального ринку, ринку де можуть (враховуючи тему дослідження беремо до уваги лиш негативні процеси) обважити, обрахувати, обшахраювати і багато чого ще об. Скажете ринок цінних паперів на те і ринок цінних паперів , що такі речі на нім — абсурд? Відповім: так. На ринку цінних паперів злий геній людства придумав на рівень вищі, хоч за природою ті ж, шахрайські процеси. Отож, звернімо на них увагу, щоб убезпечити в майбутньому себе від низки ризиків, що виникають в ході роботи на фондовій біржі.   Фондові експерти поділяють шахрайство з цінними паперами на два види: кримінальні злочини та цивільно-правові порушення прав акціонерів. У кримінальних злочинах найбільш поширеним є незаконне вилучення акцій в акціонера. Таке вилучення може бути остаточним або на певний час. «Вилучення акцій на деякий час дозволяє здійснити певні дії щодо управління акціонерним товариством та призвести до того, що після їхнього повернення законному власнику вони не матитуть ніякої вартості, бо АТ уже буде доведено до зубожілого стану або банкрутства». [1]
   Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів регулюються статтями 222, 223¹, 223², 224, 232¹, 232² КК України. Згідно ст. 222 особливістю основного безпосереднього об’єкта злочину є те, що ним виступає фінансова діяльність держави та суб’єктів господарської діяльності. Суспільна небезпека злочину полягає у тому, що шахрайство з фінансовими ресурсами знижує ефективність функціонування фінансово-кредитної системи держави як важливого джерела фінансування економічного росту і виконання соціальних програм, позбавляє фінансової допомоги тих суб’єктів господарювання, які її насправді потребують, а також у поставлені власника в стан загрози заподіяння майнової шкоди прагненням особи досягти успіху в господарській діяльності ризикуючи не своїми, а чужими грошима. [2]

   Ми ознайомились з прововим регулювання відносин між державою і шахраєм. Тепер розглянемо які є способи шахрайства, спрямовані на заволодіння цінними паперами:
- використання різних підроблених документів;
- застосування різноманітних фіктивних цінних паперів;
- одержання передоплати цінними паперами по різних договорах
або цінних паперів як предмета договору купівлі-продажу без їхньої
реальної оплати;
- шахрайство під видом професійного учасника ринку цінних
паперів;
- видача свідомо невірно складеного векселя, неправильного оформлення індосаменту, свідомої зміни, виправлення, псування написів на векселі;
- створення "фінансової піраміди";
- використання спеціально створених комп'ютерних програм або мережі Iнтернет.
   Наприклад, до числа класичних зловживань у процесі реєстраторської діяльності належить розкрадання акцій за допомогою підробленого передатного розпорядження (сторонніми особами або в результаті внутрішньої змови персоналу).
   У США, ФБР протягом 2012 року було розслідувано 1846 справ, пов’язаних із шахрайством з цінними паперами, у тому числі складено 520 обвинувальних вироків, відшкодовано потерпілим збитків у розмірі 8,8 млрд доларів США, стягнуто 113 млн доларів у вигляді штрафів і конфісковано активів на суму 751 млн доларів
   Що стосується поточної ситуації в Укрїані, то станом на 20.12.2016 року, за фактами маніпулювання цінами на фондовому ринку НКЦПФР порушено 154 справи, з них протягом поточного року розглянуто та прийнято рішення у 84 справах за даним видом правопорушення. За результатами розгляду накладено фінансових санкцій на загальну суму 5,44 млн грн, у відношенні 8 торговців цінними паперами застосовані санкції у вигляді анулювання ліцензії.
   Як приклад можна привести незрозумілу ситуацію з акціями банку «Форум», один з емітентів якого повідомив про можливу маніпуляції цінами його акцій деякими торговцями. Ці торговці, чиї імена не розголошуються, здійснили угод на 8 мільйонів гривень, що призвело до зростання вартість паперів банку в 2,5 рази - з ціни 13-16 гривень до 37 гривень. При цьому на Українській біржі ціна акцій становила 7-8 гривень. Торговці не були покарані, а тільки отримали попередження від ПФТС, і можливі спроби маніпулювання заперечували.
   Як ще можна маніпулювати вартістю акцій? Наприклад, виставити в торговельну систему об'ємні заявки, стимулювавши тим самим інвесторів рухатися в певний бік. Ще простіше - проводити операції з самим собою, тобто, відкрити два рахунки на дві різні фірми у двох брокерів. Від однієї фірми виставити заявки на продаж, від іншої - на покупку, змусивши їх здійснювати операції з найвигіднішою котируванням. Проте така система буде працювати, тільки якщо в неї не втручаються інші учасники ринку. [3]
   З 03 по 13 жовтня 2016 року комісією виявлені такі правопорушення в діях професійних учасників фондового ринку, емітентів, юридичних та фізичних осіб:
- подання недостовірної інформації до Комісії – 11;
- розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 11.
З початку поточного року, станом на 04.11.2016 року (за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):
- розглянуто справ про правопорушення на ринку цінних паперів – 615;
- накладено фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів – 478 на суму 7 949 717 грн;
- винесено попереджень – 87;
- закрито справ про правопорушення на ринку цінних паперів – 18;
- зупинено дію ліцензії – 2;
- анульовано ліцензій – 30;
- сплачено штрафів – 197 на суму 1 042 360 грн;
- закрито справ про правопорушення на ринку цінних паперів – 18;
- винесено розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери – 308. [1]

   Ознайомившись з роботою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема на їхньому сайті, ми бачимо що постійно відбуваться регулювання Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, відбуваються семінари щодо боротьби з шахрайством на ринку капіталу.
   До останніх змін 2015-2016 рр. належить:
вводиться новий вид договору – «позика цінних паперів», яким торговцям цінними паперами надано більш широкі можливості при обслуговуванні клієнтів, зокрема, при провадженні маржинальних операцій.
- встановлено визначення нового терміну «підозрілий договір» – це договір із цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 20% і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня на 50% і більше.
- змінами до Правил імплементовано норму Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів від 21 квітня 2006 року (MiFID I) щодо «найкращого результату для свого клієнта», якою встановлюється обов’язок для торговця вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення.
- надано право торговцю цінними паперами, якому анульовано ліцензію, та його клієнтам, контрагентам укладати договір доручення з іншим торговцем цінними паперами щодо внесення змін (розірвання) до раніше укладених договорів доручення, по яких розрахунки здійснювались не через торговця, що позбавлений ліцензії.
- торговця цінними паперами буде зобов’язано повідомляти свого клієнта про наявність неврегульованого конфлікту інтересів.
   Загалом Правила приводяться у відповідність до законодавчих актів України, зокрема, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки і банківську діяльність», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про інститути спільного інвестування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Основним принципом законодавства з регулювання фондового ринку є забезпечення повного, доступного і правдивого оголошення емітентами усіх фактів, що стосуються випуску цінних паперів. Доти, доки урядова інстанція, в особі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, не буде впевнена, що документація, яка надійшла від емітента (головним чином проспект емісії), повна, правдива і зрозуміла, вільний продаж цінних паперів населенню вважається незаконним. Законодавство націлене на те, щоб запобігти, наскільки це можливо, підробку та шахрайство, захистити інвесторів від їх власної наївності.
Міжнародний досвід кримінально-правової охорони правовідносин, що виникають на фондовому ринку, характеризується не надто активним установленням відповідальності безпосередньо професійних учасників фондового ринку. Відповідальність переважно передбачено норми, що не виокремлюють їх як спеціального суб’єкта. Хоча статистичні відомості, наприклад ФБР, свідчать про те, що окремі злочини вчиняють саме професійні учасники фондового ринку, зокрема їх службові особи. [4]
   На основі отриманої інформації в ході дослідження, я бачу вирішення проблеми шахрайства на фінансовому ринку в наступних чинниках:
- створення спеціалізованого підрозділу в службі фінансових розлідувань (фінансовій поліції), який би спеціалізувався на правопорушеннях на фондовому ринку;
- сприяння держави програмам формування фінансової грамотності серед населення;
- детальний аналіз всіх обставин до і після ухвалення рішення про придбання цінних паперів;
- вивчення зарубіжного досвіду, оскільки механізми шахрайський дій часто дублюються. Знаючи ж їхню природу, у інвестора буде більше шансів не втрапити в чергову шахрайську аферу.

   Список використаних джерел
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс] // В. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ssmsc.gov.ua/
2. Савченко А. В. Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності / А. В. Савченко, Е. М. Кісілюк // Мультимедійний навчальний посібник: \"КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА / А. В. Савченко, Е. М. Кісілюк. – м. Київ: КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
3. Махінації на фондовому ринку. [Електронний ресурс] // Groshi.ua. – 2012. - Режим доступу до ресурсу: http://groshi.ua
4. Клочко В. М. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ / Володимир Миколайович Клочко. // НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. – 2013. – №4.


Вернуться назад