DataLife Engine > Фінанси підприємств 2017 > Семенюк О.Я. Переваги впровадження системи SAP у фінансовому менеджменті

Семенюк О.Я. Переваги впровадження системи SAP у фінансовому менеджменті


11-06-2017, 21:39. Разместил: Семенюк О.Я.
Семенюк О.Я.

Переваги впровадження системи SAP у фінансовому менеджменті

Робота в системі SAP ERP забезпечує однакові підходи до розрахунку вартості послуг, встановлює єдині правила обліку операцій і відображення доходів від послуг. Впровадження даної системи забезпечує стандартизацію відображення у бухгалтерському обліку результатів операцій, здійснених у різних структурних підрозділах (філіях, цехах, представництвах), зменшує операційні ризики ручного виконання бухгалтерських проводок, оскільки під час опрацювання документів за тим чи іншим бізнес-процесом працівники підрозділу бухгалтерського обліку виконують в SAP ERP операції згідно з їх економічним змістом, а проводки для відображення результатів бухгалтерського обліку операції в Головній книзі SAP ERP (FI) породжуються автоматично завдяки попередньо здійсненим у системі налаштуванням.
За рахунок інтегрованих рішень SAP-технологій підвищенню ефективності організації сприяє особливий порядок здійснення внутрішнього контролю у системі, адже контролюється не тільки бухгалтерський документ, а й усі створені в системі документи, що супроводжують операційний процес. Інтегровані функції SAP ERP, також надають можливість оперативно обробляти великі масиви даних, швидко і безпомилково аналізувати ситуацію. SAP ERP має велику функціональну розгалуженість та є добре масштабованою системою, іншими словами, при розвитку бізнесу можуть бути задіяні додаткові можливості системи зі значно меншими витратами часу й коштів. Зазначені характеристики програмного продукту є вкрай важливими для компаній, що динамічно розвиваються адже згодом обсяги запитуваної інформації неодмінно будуть зростати і тому можливості системи треба розглядати і в перспективі, а не тільки в межах поточних потреб.
Впровадженню SAP-системи передує постановка стратегічних цілей компанією. Наприклад, стратегічними цілями НБУ перед впровадженням SAP/R3 стало: створення єдиного безпечного інформаційного простору, який дає змогу реалізувати загальний стандартний набір моделей, операцій і процесів, що функціонує в режимі реального часу, для фінансового, матеріального та фінансового менеджменту; створення єдиного інтегрованого рішення замість великої кількості локальних облікових систем для ведення комплексного обліку всіх видів фінансово-господарських операцій та планування в рамках цього рішення, отримання консолідованої звітності; створення аналітичної системи для керівництва на основі облікових операцій в єдиному інтегрованому рішенні; в рамках єдиного інтегрованого рішення забезпечення поліпшення прозорості контролю доходів і витрат, оперативне управління бюджетом; підвищення достовірності інформації та забезпечення її доступності в режимі реального часу на всіх рівнях управління.
Українська практика показує, що результати автоматизації фінансового менеджменту часто не виправдовують очікувань. Причиною цього, на думку експертів, є неадекватне розуміння ролі автоматизації в підвищенні ефективності системи управління підприємством. Помилково вважається, що достатньо реалізувати проект автоматизації для успішного створення системи управління. Навіть найсучасніша програма з найбільшим набором варіантів функціональних можливостей представляє собою всього лише інструмент для роботи з інформацією, а ефективність її застосування визначається не якістю самого продукту, а компетентністю користувача. Тому варто прислухатись до порад, що стосуються прийняття рішення про впровадження та подальше успішне використання ERP SAP R/3 у фінансово-господарській діяльності компанії, від фахівців, які стали першими, хто ризикнув запустити реалізацію проекту автоматизації на базі ERP SAP R/3.
Отже, перш ніж впроваджувати інформаційну систему, необхідно впровадити систему фінансового менеджменту хоча б на рівні «локальних комп’ютерів» з працюючими на них спеціалістами, розробити принципи управлінської облікової політики та формати управлінської звітності, що адекватно відображатимуть економічну реальність і під які в майбутньому можна буде налаштувати потужне програмне забезпечення. При впровадженні системи фінансового менеджменту українські підприємства повинні брати собі за основу оцінку витрат на введення фінансового менеджменту з огляду на обсяги його діяльності, та діяти таким чином, щоб ефект від налагодження такої системи перевищував витрати на її розробку та функціонування.

Вернуться назад