DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Сало У.В. Прогноз курсу акцій ПАТ Дніпроенерго

Сало У.В. Прогноз курсу акцій ПАТ Дніпроенерго


31-10-2017, 21:45. Разместил: Ulyana Salo
Сало У.В.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Прогнозування курсу акцій ПАТ Дніпроенерго

ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» – найбiльша енергопостачальна компанiя в Українi, яка здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. До її складу входять три теплові електростанції: Криворізька, Придніпровська і Запорізька. Основним паливом, використовуваним на підприємствах «ДТЕК Дніпроенерго», є енергетичне вугілля, топковий мазут і природний газ. Сумарна встановлена потужність електростанцій «ДТЕК Дніпроенерго» складає 8 185 МВт. На 31 жовтня 2017 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених простих акцiй Компанiї, що є в обiгу, складає 5 967 432 акцiй номiнальною вартiстю 25 гривень за акцiю. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
На ціну акції впливають багато чинників, як внутрішніх так і зовнішніх.
Фактори, які впливають на курс акцій:
- підтримка належного стану наявного устаткування;
- фінансовий результат діяльності підприємства;
- економічна та політична ситуація в країні;
- втручання агресора та порушення суверенітету;
- ненадійність фінансової системи;
- рівень інфляції;
- валовий та чистий дохід;
- ціна на вугілля та його переробка ;
- нестабільність поставок вугілля із зони АТО.
У рамках Iнвестицiйної програми 2017 року заплановано виконання будiвництва, реконструкцiї та модернiзацiї мережевого обладнання на суму майже 337,9 млн. грн без ПДВ, що становить 74,6 % вiд затвердженої програми. Заплановано виконання робiт з модернiзацiї основного обладнання ПС на загальну суму 56,3 млн. грн без ПДВ та замiну основного обладнання ТП/РП на загальну суму 69,6 млн. грн без ПДВ. Відповідно до програми компанія, модернізувавши свої виробничі потужності, зможе в більшому обсягу та кращій якості пропонувати свій продукт на ринку, що відобразиться позитивними змінами.
Важливим чинником є фінансовий результат підприємтсва ( працює підриємство у прибуток чи у збиток). Якщо підприємство працює у збиток,але систематично його погашає то ціна на акції зростає також. Чистий прибуток за третій квартал склав 944 585 тис. грн., в порівнянні за аналогічний період попереднього року - 234 349 тис. грн. На 31 жотвня 2017 року за даними компанiї в результатi всiх операцiй та коригувань пов’язаних з застосуванням МСФЗ нерозподiлений прибуток склав 3 500 209 тис. грн. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» збільшило чистий дохід за 3 квартал 2017 року порівняно з другим кварталом 2017 року (у 2 кварталі – 6 952 421 тис. грн. , а у 3 кварталі – 10 681 168 тис. грн. : тобто на 3 728 747 тис. грн. ). Збитків за даний період компанія не понесла. Це безумовно вплине на ціну акції в сторону зростання ціни.
На на ціну акцій ПАТ «Дніпроенерго» мають вплив такі чинники, як високий рівень інфляції (станом на вересень 2017 року - 102,0%), тривала загальноекономічна та політична нестабільність в країні (війна на сході,що має вплив на поставку вугілля), втручання агресора та порушення суверенітету, ненадійність фінансової системи.
Також на діяльність «Дніпроенерго» впливає нестабільність поставок вугілля із зони АТО (ТЕС працювала головним чином на донбаському вугіллі - це один із факторів який може негативно вплинути на ціну акцій даного підприємства).
Також варто забувати, про те, що підприємство є постачальником електроенергії, на яку є більший попит у зимовий період часу, тобто вона використовується як населенням так і підприємствами частіше ніж у інші пори року.
Станом на 31 жовтня 2017 року ціна акції становила 533 грн., що свідчить про зростання ціни акції. Потягом місяця ціна різко знизилась, досягнувши мінімальної ціни 517 грн., максимальна - 824,6 грн. На протязі 2 місяців спостерігається тенденція до зрівноваження цін, а у жовтні - зниження ціни на акції.
На основі вищезазначених факторів, а також аналізу курсу акцій за останні 3 місяці, на мою думку курс акцій буде знаходитись у діапазоні 510-560 грн.

Вернуться назад