DataLife Engine > Фінансовий ринок 2017 > Яковініч Н.А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Яковініч Н.А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ


31-10-2017, 22:16. Разместил: Natali_Yakovinich
Яковініч Н.А., 2017
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-42с


"СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"


Фінансовий ринок в Україні відіграє дуже важливу роль, оскільки має суттєвий вплив для розвитку усіх секторів економіки нашої держави. Наприклад, ефективний страховий ринок, пенсійні фонди та небанківський сектор допомагають в розвитку економічних процесів для суспільства, тощо. Сьогодні розвиток фінансового сектору в Україні визначається Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Угодою про співробітництво між Україною та ЄС, Меморандумом про економічну та фінансову політику та ін. Але,на жаль, прописані там заходи мають переважно лише технічний характер і не дозволяють в повному обсязі відкрити весь потенціал фінансового сектору в економіці нашої країни.
Поняття «фінансовий ринок» сьогодні має достатню увагу серед науковців і тому його трактування є різноманітним. На нашу думку, твердження, представлене О. Василиком, найкраще розкриває сутність даного поняття. Отже, фінансовий ринок – це механізм перерозподілу фінансових ресурсів між суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими інституціями [1].
На сьогоднішній день найбільш ефективними учасниками фінансового ринку України є комерційні банки та страхові компанії [4,с.68]. Саме ті учасниками формують найбільш істотну частку фінансових ресурсів.
Станом на січень 2017 року, кількість працюючих банків зменшилась з 180 установ в 2014 року до 96. Величина збитків за останній рік зросла на 8 % [2].
За аналізом економістів, покриття страхового поля в Україні сьогодні складає 5%, коли в розвинутих країнах Європи близько 90 %. Це свідчить про велику кількість невикористаних резервів. Причиною може бути неефективне функціонування національної економіки [4,c.69].
За даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, можна дійти до висновку, що фінансовому ринку України характерний низький рівень капіталізації [3]. Причиною цього є незбалансована система введення підприємницької діяльності, низька ефективність корпоративного управління, тощо .
Загальні рекомендації щодо покращення фінансового ринку не принесуть високої ефективність. Покращення необхідно розглядати для кожного учасника фінансового ринку індивідуально.
Для банківських та небанківських установ необхідно підвищити роль та розширити функції наглядових рад. Також необхідно покращити систему гарантування вкладів населення, оскільки сьогодні довіра до великої кількості банківських установ є на дуже низькому рівні.
Для страхових компаній необхідно запровадити накопичувальну систему пенсійного забезпечення [4,c.71]. Це суттєво розширить фінансовий інструментарій на внутрішньому ринку.
Література
1. Василик О. Д. Теорія фінансів : навч. посібник / О. Д. Василик. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 480 с.
2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/
3. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua
4. Шишпанова Н.О. Фінансовий ринок: сучасний стан, проблеми на перспективи розвитку. / Н.О. Шишпанова, А.О. Іванов // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics», №1 (2017). – C.66-72

Вернуться назад