DataLife Engine > Фінансовий ринок 2017 > Глухан М. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Глухан М. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ


31-10-2017, 23:49. Разместил: Рущишин Марія
Глухан Марта, ЕКФ - 44с, ЛНУ ім. Івана Франка

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Ринок фінансових послуг відіграє значну роль в русі грошового капіталу, тим самим забезпечує економічне зростання країни. Однак найважливіші аспекти формування та розвитку ринку фінансових послуг як цілісної системи не отримали належного висвітлення в науковій літературі і сам ринок розглядається фрагментарно з точки зору банківського, страхового та інвестиційного сегментів.
У той же час висока динамічність процесів, що протікають на ринку фінансових послуг, обумовлює необхідність комплексного розгляду його аналізу з використанням системного підходу.
На думку, А. М. Ковальової, фінансова послуга - це соціально-економічна категорія, пов'язана з трансформацією грошових коштів в грошовий капітал юридичних і фізичних осіб на банківському, страховому та інвестиційному ринках, а також інші послуги фінансового характеру. Об'єкт фінансових послуг - це те, з приводу чого виникає послуга як відношення (цінний папір, страховий поліс, безготівкові розрахунки, банківські кредити і т. д.). Суб'єкти фінансових послуг - це учасники фінансового ринку, з одного боку замовники (споживачі фінансових послуг), а з іншого боку фінансові організації (юридичні та фізичні особи), що надають фінансові послуги.
Логічно припустити, що купівля - продаж фінансових послуг повинна здійснюватися на ринку фінансових послуг. Однак необхідно визначити, що в історії економічної теорії саме поняття «ринок фінансових послуг», як таке, не виділялося, а входило в поняття фінансового ринку.
Для визначення ринку фінансових послуг, необхідно спочатку дати визначення та уточнення меж фінансового ринку. У навчальному посібнику «Фінанси» під ред. А. М. Ковальової, фінансовий ринок розглядається як ринок, де звертаються капітали [1].
Дещо інший підхід запропонований в роботі А. Д. Шеремета та Р. С. Сайфуллина, які розглядають фінансовий ринок, як ринок фінансових активів, при цьому елементами фінансового ринку є: золото і дорогоцінні метали, національна валюта, іноземна валюта, позичковий капітал (кредити), цінні папери. Складовими частинами фінансового ринку автори вважають: валютний ринок, ринок національних коштів і фондовий ринок [2].
Таким чином, фінансовий ринок призначений для здійснення операцій між покупцями і продавцями фінансових ресурсів і являє собою сукупність ринків: фондового, кредитного, валютного та ринку дорогоцінних металів.
Сутність же ринку фінансових послуг полягає в тому, що він відображає конкретні форми організації руху фінансових ресурсів за допомогою фінансово-кредитного механізму (в частині його інститутів) між суб'єктами господарювання і не має речової форми, оскільки його субстанцією на ринку фінансових послуг є право-майнові відносини [3].
У нашому розумінні ринок фінансових послуг - це сукупність відносин продавця-покупця, що здійснюються через фінансову послугу як сферу господарської діяльності, де фінансові послуги спочатку виробляються для обміну, а згодом вже для купівлі-продажу.
У свою чергу на підтвердження всього вищесказаного В. М. Желтоносов, М. К. Спружевнікова, визначили фінансовий ринок як ринок, де об'єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фінансові інструменти і фінансові послуги [3].
Отже, можливо зробити висновок, що в повсякденній господарській практиці важливим є не сам по собі фінансовий ринок, а конкретні форми прояву фінансових відносин через надання фінансових послуг за допомогою фінансових інструментів (цінних паперів, ф'ючерсів, опціонів і т. д.), різноманітні види яких встановлюються державою.
Завдяки наданню різноманітних фінансових послуг стає можливим використання фінансового ринку в якості економічного важеля, активного інструменту управління економікою.

Список літератури:

1. Фінанси. Навчальний посібник. Під ред. А. М. Ковальової. М .: «Фінанси і статистика », 2013 .230 с.
2. Шеремет А. Д., Сайфуллин Р. С. Фінанси підприємства. навчальний допомога. М .: Инфра - М, 2015.
3. Желтоносов В. М., Спружевнікова М. К. Банківська діяльність та ринок фінансових послуг в регіоні // Фінанси і кредит. 2011. №13. С.2 - 9.

Вернуться назад