DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Троян О. Прогноз курсу акцій ПАТ "Київенерго" станом на 01.12.2017

Троян О. Прогноз курсу акцій ПАТ "Київенерго" станом на 01.12.2017


4-11-2017, 00:38. Разместил: Троян Олена, ЕКФ-43с
Троян Олена
ЕКФ-43с
ЛНУ ім. Івана Франка


Прогноз курсу акцій ПАТ "Київенерго"
Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» — енергокомплекс теплоелектроцентралей, теплових та електромереж, налагоджувальних, ремонтно-будівельних, транспортних та інших підрозділів, які забезпечують столицю України електричною та тепловою енергією.
КИЇВЕНЕРГО повністю забезпечує потреби споживачів м. Києва електричною та на 75% — тепловою енергією. Окрім побутових споживачів Компанія обслуговує 32 226 юридичних споживачів електричної енергії за 28 694 договорами.
За специфікою та масштабами своєї діяльності КИЇВЕНЕРГО не має аналогів у Східній Європі.
Виробництво електричної енергії ПАТ " Київенерго" здійснюється ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ". Релізується електроенергія на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ).
Частка ПАТ "Київенерго" в загальному обсязі генерації електроенергії, виробленої в Україні в 2016 році становить 1,8%.
Статутний капітал «КИЇВЕНЕРГО» становить 27 091 070 грн, який розподілений на 108 364 280 простих акцій з номіналом 0,25 грн за одну акцію.
Акції компанії вільно купуються і продаються і перебувають у вільному обігу на фондових біржах.
Станом на 30.08.2017 акціонерами Компанії є:
ORNEX LIMITED -25,0000% акцій
DTEK HOLDINGS LIMITED-25,0000% акцій
DTEK ENERGY B.V.-29,0928% акцій
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» -18,3035% акцій
інші акціонери -2,6036% акцій
Аналізуючи майбутній курс акції слід взяти до уваги, що:
1) Чистий прибуток від реалізації продукції у 2016 році становив 23 735 млн грн та зріс порівняно з 2015 роком на 31,5%, у 2015 – збиток у розмірі 1695 млн.грн,
2) Активи Компанії у 2016 році зросли на 35% і становили 16 004,9 млн грн, здебільшого за рахунок приросту оборотних активів на 89,7% (8 442 млн грн). Збільшення було спричинено зростанням дебіторської заборгованості за товари, роботи на 2 781,4 млн та збільшення запасів.
3) Власний капітал у 2016 зріс на 29,8 млн грн
4) Довгострокові зобов'зання і забезпечення збільшились на 107,3 млн. гривень і становлять 523,9 млн. гривень
Зовнішніми чинниками, які впливають на ціну акцій «КИЇВЕНЕРГО» є :
високий рівень інфляції,
тривала загальноекономічна та політична нестабільність в країні
коливання валютного курсу
ненадійність фінансової системи.

Троян О. Прогноз курсу акцій ПАТ "Київенерго" станом на 01.12.2017

Рис.1. Коливання курсу акцій протягом 2016-2017 рр.
Отже, проаналізувавши вплив чинників як зовнішніх, так і внутрішніх, а також тенденцію змін ціни на акції протягом 2016-2017 роки, роблю припущення, що ціна акцій ПАТ "Київенерго" станом на 01.12.2017 буде знаходитися в діапазоні 25-33 грн

Вернуться назад