DataLife Engine > Фінансовий ринок 2017 > Богак Х. Електронні гроші в Україні

Богак Х. Електронні гроші в Україні


5-12-2017, 10:59. Разместил: khrystunabohak
Богак Христина
Екф - 44

Електронні гроші в Україні

На сьогоднішній день електронні гроші відіграють важливу роль у суспільстві.Електронні гроші – це такий вид платіжних засобів, обіг яких відбувається в електронному вигляді та гарантує повну анонімність. Усі платіжні системи засновані на використанні кредитних платіжних карток або ж так званого електронного гаманця.[1]
Незважаючи на появу систем електронних грошей в Україні, у вітчизняній науковій літературі поки що мало уваги приділяється теоретичним аспектам цієї проблеми. Окремі аспекти питання висвітлюються Міщенком В., Морозом А., Савлуком М. та іншими українськими вченими. У роботах зарубіжних науковців, зокрема Вудфорда М., Генкіна А., Гудхарда Ч., Кінга М., Кляйна С., Фрідмена Б., порушується низка питань, пов’язаних із роз- витком електронних грошей.[1]
Електронні гроші є найбільш простою і швидкою формою розрахунку, доступною практично в будь-якій країні світу. Електронні гроші – це грошові зобов’язання емітента в електронному вигляді, які знаходяться на електронному носії у розпорядженні користувача. Такі грошові зобов’язання відповідають трьом критеріям: ‒ фіксуються і зберігаються на електро- нному носії; ‒ випускаються емітентом у разі отримання від інших осіб грошових коштів в обсязі не меншому, ніж емітована грошова вартість; ‒ приймаються як засіб платежу іншими (крім емітента) організаціями [1].
Нині в Україні більша частина платежів за допомогою електронних грошей припадає на оплату мобільного зв’язку, Інтернет та інші повсякденні послуги, на яких користувач економить в останню чергу. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки. Нині 17 банків мають право здійснювати емісію електронних грошей, які функціонують у межах Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), Visa International та «Глобал Мані». Також створено дві системи електронних грошей у банківських установах: «Максі» у ПАТ «Альфа-Банк» та «Мані Іксвай» (MoneXy) в ПАТ «ФІДОБАНК» [3].
Для зручності класифікацію систем електронних розрахунків, що працюють на українському ринку, доцільно поділити на дві підгрупи: – системи електронних розрахунків, що емітують електронні гроші тільки в національ- ній валюті (гривні) або «гривневі» системи (W1, MAXI, WebMoney, Global Money, НСМЕП, MoneXy, LiqPay); – системи, що зареєстровані в інших юрисдикціях, або «негривневі», проте надають послуги українським споживачам (QIWI, WebMoney Transfer, PayPal) [3, с. 64–70]. В Україні електронні гроші на смарткартках представлені, зокрема, неперсоніфі- кованими електронними гаманцями НСМЕП. Емісія електронних грошей, які зберігаються в пам’яті комп’ютерів, здійснюється за технологіями PayCash і WebMoney Transfer.
Технологія WebMoney Transfer створена для забезпечення користувачів універсальним засобом розрахунків за товари та послуги, які пропонуються в мережі Інтернет. На сьогодні це найбільш розвинена система електронних грошей, за допомогою якої користувачі Інтернет і власники мобільних телефонів можуть здійснювати захищені безвідзивні платежі та перекази в реальному часі в електронних грошах, номінованих у шести видах валюти, а також золоті. Технологія PayCash дає користувачам змогу здійснювати транзакції між собою, а також анонімно, швидко і надійно оплачувати різні послуги, а також купувати товари [1]. На сьогоднішній день в мережі Internet існує декілька десятків платіжних систем. Серед найбільш популярних систем виділяють: E-Gold, РауРаї, PayCash, WebMoney Transfer, CyberPlat, Privat24 та ін.
Електронні гроші є дуже зручним засобом для здійснення миттєвих платежів, у тому числі мікроплатежів, які можуть становити лише кілька гривень. Електронні гроші значно полегшують життя, оскільки з їх допомогою можна здійснювати миттєві перекази грошей на будь- який рахунок і легко простежити за своїм фінансовим станом і кількістю заощаджень, які залишилися на рахунку. У нашій країні електронні гроші займають особливе положення, оскільки на даний момент у нас дуже низький рівень персональ- них банківських послуг, і електронні гроші є єдиним поширеним способом безготівкових розрахунків для дуже великої кількості людей. Отже, впровадження електронних грошей потребує подальших наукових розробок. Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні важливим є застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на підтримку їхнього розвитку, а з іншого – на запобігання їх використанню з метою ухилення від опо- даткування та контролю


Список використаної літератури:

1. Сенищ П.М. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні / П.М. Сенищ [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690.
2. . Електронні гроші збільшили свою популярність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkurse.ua/ ua/business/elektronnye-dengi-vukraine.html.
3. Кравчук В. Електронні гроші в Україні. Аналітичний звіт / В. Кравчук. – K. : Альфа-ПІК, 2012. – С. 64–70

Вернуться назад