DataLife Engine > Конкурс наукових робіт > Бура О.В., Добровольська І.І. Вплив кредитних відносин на тінізацію економіки України

Бура О.В., Добровольська І.І. Вплив кредитних відносин на тінізацію економіки України


8-02-2018, 23:39. Разместил: Olyabura
Бура О.В., Добровольська І.І., 018
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-41с
Вплив кредитних відносин на тінізацію економіки України
Вплив кредитних відносин на тінізацію економіки
У теперішній час економіка України є низькоефективною та важко регульованою, зокрема, через високу частку тіньового сектору, що зумовлено відсутністю дієвих інструментів державного впливу превентивного та реактивного характеру. Рівень тіньової економіки є важливим фактором, який необхідно брати до уваги аналізуючи економічну ситуацію країни. Нами розроблено модель впливу показника тінізації на кредитні відносини з урахуванням зовнішньо-економічних зв’язків та представлено у вигляді моделі, зображеної на рисунку 1.
На цій схемі простежуються рекурсивні взаємозв’язки рівня тіньової економіки України з такими основними макроекономічними показниками як: кредитний портфель, ВВП, державний зовнішній борг, державний внутрішній борг, капітальні інвестиції та прямі іноземні інвестиції.
/
Бура О.В., Добровольська І.І. Вплив кредитних відносин на тінізацію економіки України


Рис. 1. Модель взаємодії рівня тіньової економіки з різними макроекономічними поканиками
Побудовано авторами на основі даних, наведених у додатку А
Досліджуючи зв’язки між кредитним портфелем банків і рівнем тінізації економіки, ми визначили, що між ними існує тісна взаємозалежність, яка не простежується безпосередньо, а за допомогою певних макроекономічних показників. Влив рівня тіньової економіки на вартість кредитного портфеля банків здійснюється за посередництвом такого інструмента, як ВВП. Тобто, зростання показника тінізації національної економіки призводить до зменшення вітчизняного ВВП, що логічно, адже продукування товарів і послуг за несприятливої економічної ситуації переходить «у тінь». Це веде до нарощення кредитного портфеля банків.
Відслідковується рекурсивний зв’язок між вартістю кредитного портфеля та ВВП, а саме: збільшення кредитного портфеля відбувається під впливом зростання ВВП, а зниженню ВВП передує зростання кредитного портфеля банків. Це пояснюється обмеженістю ресурсів і неможливістю спрямування фінансових ресурсів одночасно на зростання економіки у вигляді ВВП та зростання кредитного портфеля банків.
В свою чергу, ми виявили, що кредитний портфель впливає на тіньову економіку опосередковано через державний зовнішній борг. Зростання кредитного портфеля збільшує борг держави перед іноземними суб’єктами, нарощення якого веде до збільшення тіньової економіки. Виникає певна невідповідність, адже зовнішній борг мав би спрямовуватися у бюджет, і ці кошти, отримані від іноземних суб’єктів, мали б збільшувати продукування вітчизняних товарів і послуг. А в даному випадку ми бачимо протилежну ситуацію, коли державний зовнішній борг зменшує офіційний ВВП і призводить до зростання рівня тіньової економіки. Це свідчить про те, що значна частина державних видатків має не прозорий характер та спричиняє зростання рівня тіньової економіки. Невідповідності між логічними законами економіки і реаліями ситуації в Україні можна пояснити діями державних органів, які не спрямовуються на забезпечення національного економічного зростання і фінансової безпеки держави.
Рівень тіньової економіки залежить також від державного внутрішнього боргу, нарощення якого веде до підвищення тінізації економіки України. Але в подальшому зростання зовнішнього боргу спричиняє зменшення вартості кредитного портфеля банків і офіційного ВВП, а от державний внутрішній борг не має вагомого впливу на ці два макропоказники.
Показник тінізації економіки здійснює обернений вплив на суму капітальних інвестицій і прямий вплив на величину прямих іноземних інвестицій. Зростання державного зовнішнього боргу призводить до підвищення рівня тіньової економіки, що передує зменшенню капітальних інвестицій. Між тіньовою економікою і капітальними та прямими іноземними інвестиціями відстежуються рекурсивні зв’язки, що свідчить про обернену залежність рівня тіньової економіки від цих показників. Також двосторонній зв'язок виявлено між капітальними інвестиціями та кредитним портфелем. Зростання капітальних інвестицій призводить до нарощення кредитного портфеля, що, в свою чергу, спричиняє зменшення суми капітальних інвестицій. Нами виявлено, що зростання рівня тіньової економіки спричиняє значне нарощення суми сумнівних фінансових операцій.
Отже, при розробленні економічної політики держави потрібно звертати увагу на залежність рівня тіньової економіки не лише від рівня оподаткування суб’єктів господарювання, а й від суми державного зовнішнього і внутрішнього боргів.
ВИСНОВКИ
1. Нами визначено рекурсивні зв’язки рівня тіньової економіки з різними макроекономічними показниками, оцінено тісноту їхньої залежності, що було відображено їх у вигляді моделі.
2. Державний зовнішній борг прямо впливає на показник тіньової економіки. Тобто, чим більший борг держави перед іноземними суб’єктами, тим більше суб’єктів господарювання ідуть “в тінь”. Поясненням може бути непрозорий характер державних видатків, що фінансуються за рахунок запозичень. Також простежується залежність частки тінізації економіки від державного внутрішнього боргу, яка є значно меншою ніж у випадку з зовнішнім боргом.
3. Частка тіньової економіки здійснює значний обернений вплив на величину вітчизняного ВВП, це, в свою чергу, посилюється за рахунок негативного впливу державних зовнішніх запозичень. Зростання рівня тіньової економіки призводить до зниження ВВП, що логічно, адже продукування товарів і послуг за несприятливої економічної ситуації переходить «у тінь», а збільшення обсягу ВВП призводить до зниження показника тінізації, але значно повільнішими темпами.
4. Між обсягом кредитного портфеля і величиною ВВП існує двосторонній зв'язок. Зростання ВВП призводить до нарощення вартості кредитного портфеля банків, що веде в кінцевому до зниження ВВП. Це пояснюється обмеженістю ресурсів і неможливістю спрямування фінансових ресурсів одночасно на зростання економіки у вигляді ВВП та зростання кредитного портфеля банків.
5. Державний зовнішній і внутрішній борги України зростають після росту вартості кредитного портфеля банків. В свою чергу, борг держави перед іноземними суб’єктами чинить обернений вплив на розмір кредитного портфеля, а державний внутрішній борг не має вагомого впливу цей показник. Величина вітчизняного ВВП обернено залежить від державного зовнішнього боргу і не має на нього значного зворотного впливу. Разом з тим, зростання офіційного ВВП передує нарощенню величини державного внутрішнього боргу.

Вернуться назад