DataLife Engine > Інформаційне забезпечення 2018 > Мацькова В.В. Розвиток ринку автотранспортного страхування в Україні: проблеми та їх вирішення

Мацькова В.В. Розвиток ринку автотранспортного страхування в Україні: проблеми та їх вирішення


22-04-2018, 17:15. Разместил: Мацькова В.В.
Мацькова В.В.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Розвиток ринку автотранспортного страхування в Україні: проблеми та їх вирішення

У наш час автомобільний ринок постійно розвивається. Це призвело до зростання кількості авто, що активно використовуються, тим самим відбулося збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Разом з цим, все більшої популярності набуває автотранспортне страхування, як спосіб забезпечення майнових інтересів власників транспорту у разі настання непередбачуваних подій.
Автотранспортне страхування – це послуги, що забезпечують захист від усіх ризиків, які можуть призвести до пошкодження або знищення транспорту страхувальника, а також до фінансової відповідальності страхувальника за шкоду, завдану майну, життю та здоров'ю інших учасників руху, та завдання шкоди життю та здоров'ю водія і пасажирів застрахованого транспорту [1].
Виділяють наступні види автотранспортного страхування [2]:
•страхування наземного транспорту, яке належить страхувальнику на правах власності, повного господарського відання, оперативного управління або інших законних підставах, а також встановленого на транспортному засобі додаткового обладнання, і передбачає відшкодування його власнику збитків внаслідок настання таких ризиків, як: угон, дорожньо-транспортна пригода (ДТП), стихійне лихо, пожежа, протиправні дії третіх осіб (КАСКО);
•обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, яке здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників (ОСЦПВ);
•добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
•обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Проаналізувавши стан ринку страхування авто за період 2016-2017 років на основі показників КАСКО, ОСЦПВ та «Зелена картка» можна зробити висновки, що загальна ситуація має позитивну тенденцію.
Обсяг валових страхових виплат при страхуванні наземного транспорту (КАСКО) за 9 місяців 2017 року становив 1 880,4 млн. грн., що на 27,2% більше, ніж за аналогічний період 2016 року [3].
Обсяг валових страхових виплат при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) становив 1 379,3 млн. грн., що на 37,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року [3].
Обсяг валових страхових виплат при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами) "Зелена картка" становив 347,8 млн. грн., що на 15,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року [3].
Проте, не зважаючи на позитивну ситуацію, на ринку автострахування є чимала проблем, які необхідно вирішити, зокрема [4]:
1. Спад премій:
• зниження реальних доходів населення;
• демпінг конкурентів;
• спад продажу в автосалонах
2. Ріст виплат:
• девальвація гривні;
• зростання вартості ремонту автомобіля
3. Ріст інших витрат:
• шахрайство страхувальників;
• ріст частки активних каналів продаж;
• ріст тарифів перестраховиків - нерезидентів
4. Спад інвестиційних доходів:
• неповернення депозитів банками;
• зростання ризиків на фондовому ринку
Для забезпечення довіри населення до автотранспортного страхування, збільшення їх кількості необхідно здійснювати наступне [5]:
– усунення наслідків світової фінансово-економічної кризи з метою недопущення зниження платоспроможності страховиків;
– перегляд тарифної політики страхових компаній, зокрема тих, що мають значну питому вагу автострахування в своїх портфелях;
– зростання ролі страхових брокерів;
– cтворення розвинутої та платоспроможної системи страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, здатної компенсувати збитки від непередбачених подій;
– запровадження програм інформування населення через засоби масової інформації про стан і перспективи страхового ринку;
– відновлення довіри українського народу до страховиків, що передбачає повернення вкладених коштів;
– підвищення потужності страхових компаній шляхом збільшення розмірів власного капіталу, покращання організації роботи та надання якісних страхових послуг;
– активізація ролі держави та її органів у зміцненні та розвитку автострахування;
– розширення міжнародного співробітництва у сфері обміну інформацією про діяльність страхових компаній, які надають послуги щодо даного виду, та ін.
Висновок. Отже, у зв'язку з наявною тенденцією зростання кількості автомобілів, ринок автострахування є досить перспективним і має всі можливості щодо здійснення його ефективного функціонування. Для цього необхідно вирішити всі наявні проблеми і стимулювати його розвиток.

Список використаних джерел:
1. Базилевич В.Д. Страхові послуги / В. Базилевич, Р. Пікус, Н. Приказюк // Підручник, Ч. 2 – К.: Логос, 2014. – 544 с.)
2. Временко Л. В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / Л. В. Временко, О. В. Шаталов. // "Молодий вчений". – 2017. – №3. – С. 604–606
3. Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://forinsurer.com/stat.
4. Могильна Н. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / Наталя Могильна. // Економічний аналіз. – 2012. – №11. – С. 183–185
5. Кравчук Г. В. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ / Г. В. Кравчук, Д. А. Курач, Т. В. Савченко. // Вісник ЖДТУ. – 2016. – №1. – С. 178–184

Вернуться назад