DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України


7-06-2018, 21:13. Разместил: nadjywa2009
Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Стабільність функціонування банківської установи залежить від формування науково обґрунтованої стратегії банку, у т. ч. планування депозитної діяльності. Це пояснюється, головним чином, тим, що основу ресурсної бази банку становлять залучені кошти у процесі здійснення депозитної діяльності, а складові ресурсної бази банку становлять його депозитний портфель.
Від ефективності управління депозитним портфелем залежать найважливіші показники діяльності банківської установи: рентабельність та ліквідність, що безпосередньо впливає на стабільність банку та його спроможність до проведення активних операцій [4].
Найбільша кількість видів вкладів є у таких банках як: Кредобанк, Креді Агріколь, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП банк. Банки пропонують до 8 різновидів вкладів, натомість, в Укрсоцбанку та Альфа-Банку лише 2 види вкладів – строковий та ощадний (+).
Розглянемо на прикладі підбірки 10 комерційних банків деякі статистичні дані, такі як кошти клієнтів, депозити фізичних осіб, активи, чистий прибуток, депозити на вимогу, строкові депозити та коефіцієнт співвідношення між ними. В нижче наведеному переліку банків взято до уваги найбільші банки в Україні, дрібні банки, державні та приватні банківські установи, а також з українським та закордонним капіталом.
На рис. 1. зображено діаграму, де можна прослідкувати співвідношення коштів клієнтів у тисячах гривень станом на квітень 2018.року.
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 1. Кошти клієнтів у тис. грн [6]
Відповідно цей показний найбільший у Приватбанку і становить 161 656 780.209 тис. грн, а найменший у Радабанку – 266 401.653. Якщо говорити про Укрсоцбанк, то величина коштів клієнтів становить – 22 293 783.527 тис. грн. Він знаходиться на 5 позиції в данному списку банків [1, с. 25].
Наступний показник – депозити фізичних осіб, розглянемо на рис. 2. Аналогічно до попереднього показника позицію лідера і аутсайдера займають Приватбанк і Радабанк відповідно. Щодо Укрсоцбанку, то тут, він входить в трійку лідерів, поступаючись лише двом державним банкам – Приватбанку та Ощадбанку. Депозити фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» становлять станом на квітень 2018 року – 12 066 708.273 тис.грн., що на 109 480 170. 337 тис. грн. менше за показник Приватбанку. Наступним після Укрсоцбанку у данному рейтингу знаходиться Альфабанк, який відстає від Укрсоцбанку на 730 701.785 тис. грн [7, с. 26-30].
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 2. Депозити фізичних осіб у тис. грн [6]
Активи банку – це ресурси банку та кошти, що класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою одержання прибутку. Інколи вони визначаються як ресурси, контрольовані банком у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічної вигоди у майбутньому.
Активи банку розглянемо у табличному вираженні (див. табл. 1).
Таблиця 1
Активи банку у тис. грн [6]
№ Банк Активи, тис.грн
1. Приватбанк 241 809 360.108
2. Ощадбанк 156 596 305.695
3. Укрсоцбанк 43 079 587.130
4. Альфа-Банк 41 903 836.209
5. Укрсиббанк 38 084 273.951
6. ОТП Банк 23 055 492.970
7. Кредобанк 8 146 011.598
8. Ідея Банк 2 661 980.021
9. Оксі Банк 641 546.722
10. Радабанк 432 797.939
З вище наведеної таблиці бачимо що за активами статистика лідера і аутсайдера знову залишається такою ж. Активи Приватбанку перевищують загальну суму активів Ощадбанку, Укрсоцбанку та Альфа-Банку на 229.631.074 тис. грн [2, с.727].
Прибуток банку – перевищення доходів банку над витратами. Він формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку [4].
На рис. 1.3. можемо спостерігати не у всіх банках позитивну динаміку прибутку. Так, з великих банків лише Приватбанк має чистий прибуток станом на квітень 2018 року більший нуля – 89 859.89 тис. грн. При цьому чистий прибуток Укрсоцбанку – 8 709 878.692 тис. грн з від’ємним знаком, що робить його абсолютним аутсайдером з даної вибірки банків. В Альфабанку цей показник значно менший, але теж з від’ємним знаком – 916 092.974 тис. грн. Найбільший чистий прибуток у данному переліку банків має Кредобанк – 120 338.164 тис. грн. Також в трійку лідерів входить Укрсиббанк. Якщо взяти до уваги дрібні банки (Оксі Банк та Радабанк), то їхні чисті прибутки теж мають позитивнее значення.
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України

Рис. 3. Чистий прибуток банку у тис. грн [6]
Згідно рейтингу електронного видання Finsee станом на 01.01.2018р. в першу трійку рейтингу банків, які залучили найбільше вкладів у абсолютних та відносних показниках входять Таскомбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. В десятку рейтингу також входить Альфа-банк, який займає шосту позицію, а також Приватбанк та Кредобанк, які займають дев’яту та восьму позиції відповідно. ПАТ «Укрсоцбанк» в даному рейтингу займає 46 позицію, що можна пояснити об’єднанням з ПАТ «Альфа-Банком» [2, с. 458].
Розглянемо кількість депозитів на вимогу та строкових депозитів (див. рис. 4).
Тюрдьо Н. Роль ПАТ «Укрсоцбанк» у банківській системі України
Рис. 4. Співвідношення депозитів на вимогу та строкових депозитів [6]
На рисунку можна спостерігати, що практично у всіх банках строкові депозити перевищують над депозитами на вимогу. Для більшої точності обчислимо коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів [5]. Обчислені дані занесемо у табл.2.
Таблиця 2
Коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів, % [6]
№ Банк Депозити на вимогу Строкові депозити Коефіцієнт співвідношення депозитів на вимогу і строкових депозитів, %
1. Укрсиббанк 17 107 691.802 10 266 225.705 166.64
2. ОТП Банк 10 033 125.871 7 408 341.841 135.43
3. Ощадбанк 43 700 209.191 40 234 361.2015 108.14
4. Радабанк 137 421.897 128 979.756 106.54
5. Кредобанк 2 398 754.151 2 284 389.835 105.01
6. Укрсоцбанк 10 063 649.264 12 230 134.263 82.29
7. Альфа-Банк 6 599 064.581 16 508 700.397 39.97
8. Приватбанк 45 354 566.247 116 302 213.963 38.99
9. Оксі Банк 61 146.713 295 586.034 20.69
10. Ідея Банк 266 316.726 1 897 986.449 14.03
З табл. 2 можемо побачити неоднозначну статистику – рівно половина банків з вибірки депозитів на вимогу має більше, ніж строкових. Найбільший коефіцієнт в Укрсиббанку, депозитів на вимогу більше, ніж в півтора рази більше від строкових. В Укрсоцбанку цей показник середній, депозити практично на одному рівні. Найбільший відсоток строкових депозитів в Ідея Банку [3, с. 39].
Відповідно, стабільність функціонування банківської установи залежить від формування науково обґрунтованої стратегії банку, у т. ч. планування депозитної діяльності. Найбільша кількість видів вкладів є у таких банках як: Кредобанк, Креді Агріколь, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП банк. Банки пропонують до 8 різновидів вкладів, натомість, в Укрсоцбанку та Альфа-Банку лише 2 види вкладів – строковий та ощадний.
Величина коштів клієнтів в Укрсоцбанку становить – 22 293 783.527 тис. грн. Він знаходиться на 5 позиції. Депозити фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» становлять станом на квітень 2018 року – 12 066 708.273 тис. грн., що на 109 480 170. 337 тис. грн. менше за показник Приватбанку. Чистий прибуток Укрсоцбанку – 8 709 878.692 тис. грн з від’ємним знаком


Список використаних джерел:
1. Аванесова Н.Е. Депозитна політика комерційного банку: теоретико-методологічні засади / Н.Е. Аванесова, Ю.О. Арєстова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 25
2. Банківські операції: підручник / Н.Г. Слав`янська ; ред. В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2016. – 727 с.
3. Дзюблюк О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків / О. Дзюблюк //Банківська справа. – 2016. – № 5. – С. 38-47.
4. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
5. Офіційний сайт Ukrsotsbank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrsotsbank.com/.
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/indexR.
7. Шульц Е.П. Особливості сучасної депозитної політики банків / Е.П. Шульц // Банківська справа. – 2016. – №3. – С. 26-30.

Вернуться назад