DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Шишка Ю.А. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів

Шишка Ю.А. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів


31-10-2018, 13:10. Разместил: Шишка Юлія
Шишка Ю.А., 2018 р.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-46с


Брокерська діяльність на ринку цінних паперів

У статті досліджено сучасний стан діяльності брокерів на ринку цінних паперів України та його тенденції, в тому числі брокерська діяльність та рейтинг брокерських фірм на сучасному етапі розвитку. Світ перебуває на етапі активної інтеграції, міжнародного співробітництва, що, у свою чергу, призводить до необхідності появи суб’єктів, які відіграють роль посередників. Одним із таких посередників є брокер.
Брокерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи[1].Брокери завжди діють на фондовому ринку як агенти, тобто виражають волю та інтересів своїх клієнтів. За виконання доручених дій клієнти сплачують брокерам комісійну винагороду.
Для того щоб особа могла займатися брокерською діяльністю в Україні встановлюється ряд вимог.
Основними вимогами є резидентність осіб, які планують торгувати цінними паперами, членство в асоціації “Українські фондові торговці”, отримання державної ліцензії на здійснення брокерської діялььності. Брокерська діяльність підлягає обов’язковому ліцензуванні. Обов’язковими умовами отримання ліцензії є: наявність аудиторського висновку про фінансовий стан заявника, підтвердження кваліфікації працівників, які будуть здійснювати управління цінними паперами [2].
У торговця в обов'язковому порядку повинен бути сформований грошовий статутний фонд в розмірі 1 млн грн, повинен бути веб-сайт, де він зобов'язаний регулярно викладати звітність про свою діяльність. Необхідно перевіряти інформацію про торговця на сайті НКЦПФР, щоб переконатися, що ліцензія ще діє і за ним не числяться будь-які махінації на ринку.
Основними функціями брокера є:
а) прийняття відповідних доручень від клієнтів біржі на посередництво при купівлі або продажу товарів;
б) забезпечення при необхідності попереднього контракту клієнта з контрагентом по майбутній біржовій угоді,
в) укладання в процесі публічних торгів угод з реальним товаром і на строк від імені своїх клієнтів і за їх рахунок, документальне їх оформлення і реєстрація;
г) надання клієнтам на їх прохання додаткових послуг, зв'язаних із здійсненням укладеної біржової угоди (якщо ці послуги входять в номенклатуру послуг, які надаються брокерською конторою на данній товарній біржі);
д) консультації клієнтам з питань якісної характеристики і конкурентоспроможності окремих товарів, поточної біржової кон'юктури і котирування цін на біржі;
є) надання, за вимогою клієнта, звіту про всі проведені від його імені біржові угоди і операції.
Брокери здійснюють посередницькі функції на біржовому, так і позабіржовому ринку. Розрізняють брокерів, які виконують замовлення клієнтів на біржових торгах та які працюють в офісі брокерської фірми. Основним документом, який визначає відносини брокера і клієнта , є договір комісії та договір доручення [1].
За договором доручення брокер діє як повірений, тобто від імені клієнта і за його рахунок. Головне завдання брокера — знайти для клієнта на ринку цінні папери, які б задовольняли його за ціною, або продати за дорученням клієнта цінні папери, які йому належать, за вказаною ціною. Брокер на ринку цінних паперів знаходить цінні папери, які задовольняють клієнта за ціною та укладає договір доручення, клієнт сплачує придбання цінних паперів. Якщо клієнт хоче відслідковувати динаміку курсу ЦП і отримувати прибуток на короткочасних спекуляціях на ринку, то для нього підійде послуга інтернет-трейдингу. Якщо є рішення купити ЦБ на середньо-або довгостроковий період, то для цього достатньо буде, щоб брокер купив найбільш ліквідні ЦП (акції, корпоративні або державні облігації) [5].

За свої послуги брокер отримує комісійну винагороду. На нинішньому етапі брокерські фірми (контори) стягують плату з клієнтів за надані їм послуги переважно у двох формах:
• відсоток від суми здійсненої угоди (в середньому 2-10%, найчастіше 4-6%);
• частина різниці між сумою угоди за ціною клієнта і сумою здійсненої угоди за фактичною ціною (часто ця частина винагороди становить 50% від суми "виграшу").
Здійснюючи угоду за договором комісії, брокер діє як комісіонер і укладає угоди від власного імені, але за рахунок клієнта. В цьому разі клієнт, уклавши з брокером договір комісії, переказує йому грошові кошти на купівлю цінних паперів (поставляє брокерові цінні папери для продажу). Брокер зобов’язаний окремо вести облік власних ресурсів та залучених коштів.
Брокерська фірма- це організація, суб’єкт ринку, мета полягає в систематичному отрманні прибутку. Брокерська фірма є юридичною особою з обов’язковою реєстрацією в органах державної влади. Брокерські фірми та брокери діють незалежно від управління біржою. Працівники брокерської компанії повинні дотримуватися законодавства та прав та обов’язків біржі в якій вони знаходяться.
Завданням брокерської фірми є організація торгівлі в біржовому залі. Форма може бути створена лише при покупці місця повного члена біржі. Здійснення продажу місць проводяться адміністрацією біржі на тендерних торгах.
Організаційна структура брокерської фірми представлена директором, який займається керівництвом фірми, менеджером, який готує, контролює і оформляє договору, і клієнті, бухгалтером по бухгалтерському та податковому обліку , старшим брокером і брокером по роботі з клієнтами. Число осіб, які працюють в брокерській фірмій визначається засновником [3].
Клієнти брокерської фірми – це фізичні або юридичні особи, які укладають угоди купівлі-продажу за допомогою брокера. За підсумками травня 2018 року лідером серед торговців цінними паперами на ринку ОВДП визнаний ПАТ "Діамантбанк".У секторі торгів корпоративними облігаціями головним оператором виявився ПАТ "Профінанс". Компанія ТОВ «ТАСК-брокер» стала найактивнішим торговцем акціями. За вересень 2018 року лідером в торгівлі державними облігаціями є АТ “Сітібанк”, у торгівлі корпоративними облігаціями-ТОВ "Домінанта трейд", «ТАСК-брокер» зберіг свої позиції у торгівлі акціями. Останнє місце у рейтингу в торгівлі державними облігаціями займає-ТОВ "ІК Тессера Капітал", в торгівлі корпоративними облігаціями-АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" та в торгівлі акціями-АБ "УКРГАЗБАНК". Членами фондової біржі ПФТС є 64 компаній [4].
Отже, Україна йде шляхом модернізації, реформування та зміни орієнтирів, а для правової держави це все має бути пов’язано насамперед із законодавчим удосконаленням. На жаль, навіть в умовах активних дій законодавча база має багато недоліків, наприклад, відсутність важливих норм, які певним чином і затримують «реабілітацію» держави. Незалежно від того, на страховому ринку, чи на біржі, чи під час перевезення вантажу переплітаються інтереси зацікавлених осіб, залучена велика кількість різних суб’єктів: агентів, експедиторів, брокерів та інших. Брокерська діяльність відіграє важливу роль у багатьох сферах, що, у свою чергу, підкреслює її значення. Але законодавча база не містить необхідних положень для врегулювання такої діяльності. В умовах економічної нестабільності, корупції та соціальної кризи необхідно створити окрему систему органів, які будуть контролювати й регулювати діяльність брокерів в Україні.

Список використаних джерел:

1. НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/traders/
2. Закон України “ Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
3. Аналітичні дані щодо торговців на ринку цінних паперів [Електpoнний pеcуpc] / Вебпортал Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — Pежим дocтупу: https://www.nssmc.gov.ua/traders/
4. Рейтинги торговців на фондовій біржі ПФТС [Електронний ресурс] //– Режим доступу:
http://pfts.ua/stock-exchange-pfts/ratings
5. Як купити цінні папери в Україні [Електронний ресурс] // uteka. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kak-kupit-cennye-bumagi-v-ukraine-instrukciya-dlya-novichkov.

Вернуться назад