DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Олійник О.М. Сучасний стан ринку страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Олійник О.М. Сучасний стан ринку страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку


31-10-2018, 15:30. Разместил: Олександра
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Україна має найбільший потенціал на страховому ринку з усіх східноєвропейських країн, враховуючи кількість населення. Проте існує низка проблем, яка гальмує процес розвитку вітчизняного страхового ринку. Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.
Метою дослідження є здійснення детального аналізу проблем та перспестив розвитку ринку страхування життя в Увраїні. Вагомий внесок у напрям страхування життя зробили вітчизняні вчені-економісти: В. Адамович, В. Бабенко, Н. Внукова, О. Вовчак, С. Гончар, К. Гуцалова, А. Залєтов, О. Єгорова, С. Перелома, А. Перетяжко, В. Рудницький, О. Слюсаренко, Н. Тарасова, О. Шевченко, Н. Ярошевич [9].
Незважаючи на те, що останнім часом спостерігається поступове зростання показників ринку страхування життя, є проблеми, які заважають розвитку страхування життя в Україні:
• нестабільність політичної ситуації;
• відсутність надійних інвестиційних інструментів;
• інфляція, нестійкість національної валюти;
• несприятливе податкове законодавство.
Незважаючи на ці всі негативні фактори, вітчизняні експерти вважають, що потенціал розвитку українського ринку страхування життя дуже великий унаслідок новизни цієї послуги на фінансовому ринку [3].
Тому, підгалузь страхування життя в Україні необхідно реформувати, враховуючи при цьому її теперішній стан, соціальне значення, а також притаманний цій підгалузі потужний інвестиційний потенціал. Саме тому, найближчими пріоритетами у регулюванні ринку страхування життя є:
• впровадження європейських принципів регулювання страхової діяльності;
• забезпечення прозорості страхового ринку;
• боротьба за чистоту страхового ринку;
• капіталізація сектора.
Отже, перспективи ринку страхування життя залежатимуть не тільки від кількісного чи якісного складу ринку, а й від подальшого розвитку законодавчої бази, що регулює страховий бізнес, а також від створення сприятливої системи оподаткування компаній та інституту страхових посередників.
Список використаних джерел:
1.Адамович В.В., Васильчишин О.С. Проблеми розвитку страхування життя як соціально значимого виду страхування [Електронний ресурс]: В.В. Адамович, О.С. Васильчишин. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/02/11/23/118.
2.Залєтов О.М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: Дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / О.М. Залєтов / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2007. – 213 с.
3. Фурман В.М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку [Електронний ресурс]: В.М. Фурман. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/injde/38207.html.

Вернуться назад