DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Білаш А. Прогноз курсу акцій "Центренерго" на 01.12.2018

Білаш А. Прогноз курсу акцій "Центренерго" на 01.12.2018


31-10-2018, 22:22. Разместил: Andrianna Bilash
Публічне акціонерне товаритво «Центренерго» є важливою ланкою у підтримці енергетичного балансу України. Воно забезпечує життєдіяльність таких промислово розвинутих областей, як Харківська, Донецька і Київська. Постачання електроенергії є стабільним і здійснюється відповідно до графіку НЕК «Укренерго».

У своєму складі акціонерне товариство містить три великі теплові електростанції. Це Вуглегірська, Зміївська та Трипільська ТЕС. Ці електростанції формують 7690 МВт енергії, що становить вагому частку у структурі загальної потужності електростанції на території всієї України(14 %). Слід зазначити, що у своєму володінні електростанції мають 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива. Це дає можливість «Центренерго» виробляти близько 8 % від загального обсягу виробництва електроенергії України.
На сьогодні «Центренерго» є акціонерним товаристаом. Розмір статутного капіталу дорівнює величині 480 229 240,40 грн. Він розподілений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн. кожна.
Варто підкреслити, що основною проблемою «Центренерго» залишається значний фізичний знос генеруючих потужностей, використання морально застарілих технологій, невідповідність сучасним вимогам щодо надійності роботи, ефективності використання палива та регулювання навантаження ТЕС. Відповідно до цього, основним завданням ПАТ «Центренерго» є покращення техніко-економічних показників роботи обладнання шляхом проведення реконструкції та модернізації енергоблоків, вдосконалення режимів роботи і якісних ремонтів, зменшення собівартості виробництва електроенергії та тепла, приведення характеристик системи регулювання до європейських норм, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. При цьому мають бути враховані досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні новітніх технологій і технічних рішень в теплоенергетиці та фінансово-економічне обґрунтування проектів.

Операції купівлі-продажу цінних паперів «Центренерго» може здійснюватись як на біржовому, так і на позабіржовому ринках. На даний момент цінні папери товариства зареєстровані як цінні папери другого рівня лістингу.

Для того, щоб зробити прогноз акцій на перспективу, трейдери використовують фундаментальний та технічний аналіз. Якщо фундаментальний аналіз базується на теоретичних аспектах, то технічний дає змогу здійснити прогноз ціни на основі графіків, мультиплікаторів, трендів чи сформованих фігур. Застосуємо обидва види аналізів для прогнозу акцій «Центренерго» на 1 грудня 2018 року.
Фундаментальний аналіз проводимо із використанням наступних даних:
1. ПАТ "Центренерго" в квітні-червні 2018 року зменшило чистий прибуток на 1580059 тис. грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 439264 тис. грн. Чистий дохід за другий квартал зріс на 32,2% (на 1940076 тис. грн) - до 7973972 тис. грн, валовий прибуток зменшився на 1863011 тис. грн, до 634535 тис. грн.
2. Чистий прибуток на одну акцію в другому кварталі 2018 року становив 1,19 тис. грн, в аналогічному періоді 2017 року – 5,47 тис. грн.
3. "Центренерго" виробило 4121,267 млн. кВтг електричної енергії і реалізувало таку ж кількість, теплової енергії було вироблено 128,628 тис. Гкал і реалізовано 121,629 тис. Гкал. У вартісному вираженні виготовлено електричної енергії на 7905515 тис. грн, теплової – 73905 тис. грн (реалізовано теплової енергії на 68457 тис. грн). Дохід від реалізації продукції зріс на 2996855 грн – до 9494165 грн.
Наведені показники прибутковості і ліквідності демонструють тенденцію до зростання курсу акцій.
На основі графіку проведемо технічний аналіз курсу акцій «Центренерго».
Білаш А. Прогноз курсу акцій "Центренерго" на 01.12.2018
Як бачимо, для курсу акцій «Центренерго» притаманною є тенденція до зростання вартості акцій наприкінці кожного року.

Станом на 31.10.2018 вартість акцій на фондовій біржі «ПАТ Українська біржа» становила 17 грн за акцію.

Базуючись на вищенаведеному аналізі, можемо спрогнозувати вартість акцій на 01 грудня 2018 року. Отже, прогнозована вартість акцій становитиме 18.00 грн за акцію. Діапазон коливання вважається таким, що може варіювати від 16.00 грн до 19 грн за акцію. Адже на зміну ціни можуть вплинути безліч факторів, насамперед, ринкова нестабільність та велика ймовірність приватизації державної енергогенеруючої компанії.

Вернуться назад