DataLife Engine > Фінансовий ринок 2019 > Гудима Р.П. Хеджування як метод мінімізації ризиків інвестування

Гудима Р.П. Хеджування як метод мінімізації ризиків інвестування


27-09-2019, 22:31. Разместил: Гудима Р.П.
УДК 336
© Гудима Р.П., 2019
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-43с

Хеджування як метод мінімізації ризиків інвестування

Беручи до уваги нестабільність валютних курсів та існування значних ризиків подальшої девальвації національної валюти, питання мінімізації впливу зазначених негативних явищ стає все більш актуальним для населення. При цьому якщо застосувати інструменти хеджування – то це допоможе не лише захиститись від негативного впливу різких коливань валютних курсів, а й забезпечить стабільність, прогнозованість цінової політики та інвестиційну діяльність фізичних і юридичних осіб.
Згідно Постановою Національного банку України від 11.06.2018 Хеджування - це метод пом'якшення ризику, який полягає у визначенні об'єкта хеджування та підборі до нього адекватного інструменту хеджування. Суть хеджування полягає в компенсації збитків від об'єкта хеджування за рахунок прибутку від інструменту хеджування, які виникають за одних і тих самих умов чи подій. За наявності хеджування банк позбавляється як ризику, так і можливості отримання додаткового прибутку (за винятком хеджування за допомогою опціонів): якщо умови чи події будуть сприятливими з точки зору об'єкта хеджування, то будь-який прибуток автоматично перекриватиметься збитками від інструменту хеджування [4].
Інвестори та розпорядники грошей використовують хеджування для зменшення та контролю ризику. Для належного хеджування у світі інвестицій необхідно стратегічно використовувати різні інструменти, щоб компенсувати ризик несприятливих цінових змін на ринку. Найкращий спосіб зробити це - зробити ще одну інвестицію цілеспрямовано та контрольовано [1].
Звичайно, паралель із прикладом страхування вище є обмеженою: у випадку страхування від повені власник полісу повністю компенсує її втрату, можливо, меншу відрахування. В інвестиційному просторі хеджування є і більш складною, і недосконалою наукою.
Ідеальне хеджування дозволяє нейтралізувати ризик можливих втрат від падіння цін на реальному ринку повністю в результаті укладання ф'ючерсного контракту. Тоді втрати від падіння цін, які несе фірма на реальному ринку, будуть повністю нейтралізуються виграшем на ф'ючерсному ринку. У результаті ідеального хеджування підприємство отримує від реалізації активу суму, що дорівнює ціні спот на початку хеджування. При ідеальному хеджуванні базис не змінюється. Проте можливість ідеального хеджу є дещо теоретичною і на практиці досягти повної відповідності між результатами переоцінки основної (балансової) та компенсуючої (позабалансової) позицій через цілий ряд причин практично неможливо.
В більшості ситуацій інвестори здійснюють розпродаж цінних паперів, чекають завершення корекції, а потім знову ж інвестують кошти. Основний недолік такої стратегії - є прийняття на себе ризику знецінення грошей. Якщо наприклад портфель інвестора складається з кількох десятків або сотень акцій, то це звичайно, в свою чергу, додатково збільшує втрати інвестора на величину транзакційних витрат.
З метою мінімізації таких втрат доцільно було б реалізувати стратегію хеджування, замкнувши свої інвестиції в цінні папери на час корекції ринку. Таким чином, такий інвестиційний портфель не втратить свою вартість, коли ринок знизиться, а в разі невиправданого стрибка вгору, інвестор зможе фіксувати прибуток по цінних паперах, і чекати закономірного повернення цін [3].
Головною перевагою хеджування є здатність керувати ціновим ризиком до необхідної міри, кращого планування, розвитку бізнесу та більшої гнучкості стосовно цінової політики [2].
Отже, хеджування - один з найкращих засобів зменшити непередбачуваний характер портфеля шляхом мінімізації ризику втрати. Це, в свою чергу, допомагає ринку працювати впорядковано та ефективно.

Література:
1.Investopedia: Hedge [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: [https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp].
2.Sucden Financial: Hedging [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступу: [https://www.sucdenfinancial.com/en/research-resources/hedging].
3.Афанасьєв І. В., Стратегія хеджування інвестицій за допомогою обернених ETF на прикладі SPY ETF// Ефективна економіка. – 2014. - №5. – C. 5-7.
4.Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затв. Постановою Правління НБУ 11.06.2018 № 64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18.

Вернуться назад