DataLife Engine > Фінансовий ринок 2019 > Лабунець М.І. Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

Лабунець М.І. Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку


1-11-2019, 11:44. Разместил: margaritalabunets
Обраний Україною шлях до євроінтеграції та посилення інноваційної спрямованості розвитку економіки вимагає нагального розв'язання проблеми оновлення основних засобів. Згідно з офіційними даними Державної служби статистики України за 2015 р. ступінь зносу основних фондів становив 60,1%; при цьому в галузі транспорту і зв'язку він складав 51,7%. Одним з інструментів інвестування в оновлення основних фондів є фінансовий лізинг, розвиток якого в Україні є необхідною умовою модернізації вітчизняної економіки. Як фінансова послуга, фінансовий лізинг сьогодні виступає одним із факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і, як наслідок, зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках, тому необхідно визначити переваги та недоліки фінансового лізингу в порівнянні з іншими видами фінансування, а також дослідити проблеми та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні.

Фінансовий лізинг згідно з Законом України «Про фінансовий лізинг» – це вид цивільноправових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Ідея фінансового лізингу дуже проста – поєднати оренду з кредитом, щоб створити фінансовий інструмент з економічно привабливими характеристиками.
Основні переваги фінансового лізингу:
1. Дає можливість використання нових високих технологій без значних додаткових капіталовкладень.
2. Нижчі вимоги по заставі, оскільки в лізингу лише обладнання є предметом застави без будь-якого додаткового забезпечення, що суттєво збільшує доступність нового обладнання. Також лізинг можна оформити набагато швидше та простіше, ніж традиційну позику. Це актуально для машин сезонного використання, де період повністю збігається з часом експлуатації.
3. Лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в повному обсязі, що знижує оподатковуваний прибуток.
4. Лізинг як активна форма кредитування посилює конкуренцію між банками та лізинговими компаніями, знижує вплив на позичковий відсоток, що стимулює приплив капіталів у виробничу сферу.
5. Лізинг надає користувачам ряд переваг, зокрема, таких: уникнення залучення кредитів для придбання техніки, використання зекономлених за рахунок лізингу коштів на інші цілі, прискорене освоєння взятої в лізинг техніки за допомогою спеціалістів лізингодавця, скорочення термінів організації виробництва нової продукції, за рахунок придбання нової техніки, забезпечення її налагодження та сервісного обслуговування.
Та незважаючи на всі переваги міжнародний фінансовий лізинг має ряд недоліків, а саме:
- складна організація лізингової угоди через значну кількість учасників;
- на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю;
- можуть бути вищі адміністративні витрати, тому вважають, що ціна лізингу може бути нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних податкових пільг;
- процедура для укладення договору лізингу потребує стати на облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, що особливо складно для підприємств, які насамперед виготовляють основні фонди для власних потреб й не передбачають, що надалі вони будуть передані у фінансову оренду;
- науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу застарілим, під час фінансового лізингу орендні платежі не припиняють до завершення угоди;
- лізингові операції є досить ризиковою справою і мають специфічні ризики: фінансові ризики; ризик несплати лізингових платежів; проектні ризики; майновий ризик, пов'язаний з утратою, пошкодженням предмета лізингу; ризик неповернення предмета лізингу.
- вартість лізингу є вищою, ніж позики, оскільки ризики зносу устаткування лягають на лізингодавця.
За підсумком 9 міс. 2018 року, згідно з даними Переліку юридичних осіб, які мають право
надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, в Україні
існувало 166 юридичних осіб – лізингодавців; до Державного реєстру фінансових установ
станом на 01.10.2018 р. було внесено інформацію про 353 фінансові компанії, що надають
послуги фінансового лізингу (див. рис. 1):
Лабунець М.І. Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

В цілому, за результатом 9 міс. 2018 року фінансовими компаніями та юридичними
особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством
надавати фінансові послуги, було укладено 7 115 договорів фінансового лізингу на суму
17,70 млрд. грн. Сукупна вартість об’єктів лізингу, що є предметом укладених договорів,
відповідає 18,12 млрд. грн.
Станом на 01.10.2018 р. сукупна вартість чинних договорів фінансового лізингу становила
27,35 млрд. грн. Близько 96,7% усіх послуг фінансового лізингу надавалося юридичними
особами – суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами (див. рис. 2).
Лабунець М.І. Фінансовий лізинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

Встановлено, що брак досвіду в сфері фінансової оренди поставив перед лізинговими компаніями ряд
проблем: по-перше, законодавча база лізингу ще слабка і потребує значних доопрацювань; по-друге, банки неохоче надають кредити лізинговим компаніям у зв’язку з тим, що на момент укладання угоди лізингові компанії не можуть надати застави в достатніх розмірах; по-третє, відсутній позитивний досвід
співпраці з лізинговими компаніями.
На ринку лізингових послуг встановлено протилежні тенденції. Кількість юридичних осіб – лізингодавців залишається майже незмінною, проте кількість фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу
зростає. Вартість договорів фінансового лізингу зростає.
З макроекономічної точки зору, лізинг може стати тим фінансовим інструментом, який допоможе профінансувати реновацію застарілих виробничих потужностей та оновлення інфраструктури в Україні. Україні прогнозують стрімке зростання попиту на послуги лізингових компаній найближчі 3-5 років.

Список використаних джерел:
1. Аналітичний огляд небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2018 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_3_2018.pdf.
2. Грідіна Г. Фінансовий лізинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку в Україні / Ганна Грідіна. // Траєкторія науки. – 2017. – №9. – С. 3019–3025.
3.Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2541156-finansovij-lizing-v-ukraini-potocnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html.

Вернуться назад