DataLife Engine > Фінансовий ринок 2019 > Гнатик І.І. Банківська гарантія в Україні

Гнатик І.І. Банківська гарантія в Україні


3-11-2019, 22:27. Разместил: Гнатик Ірина
Банківська гарантія в Україні

Якщо партнери по бізнесу вимагають підтвердження платоспроможності та своєчасного виконання господарських зобов'язань. Банківська гарантія є письмовим зобов'язанням банку виплатити грошове відшкодування в разі настання обставин, передбачених в документі при її виданні. Надається під відповідне забезпечення, набирає чинності з дня видачі та закривається після закінчення строку дії, якщо гарантійний випадок не настає.
Законодавче визначення гарантії міститься у Господарському та Цивільному кодексах [1].
Гарант (банк, інша фінансова установа)відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником
( частина перша ст. 560 Цивільного кодексу ).У разі порушення боржником зобов'язання забезпеченого гарантією гарант зобов' язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії [3].
Переваги банківської гарантії:
1. Відстрочення платежу (надає можливість отримати товарний кредит)
2. Скорочення ризиків за операціями
3. Відшкодування оплати
4. Можливість гарантувати виконання зобов'язань [2].
5.Економія (дешевший інструмент порівняно з традиційним кредитуванням чи факторингом).
На сьогодні успішний бізнес вибирає "АСВІО БАНК", оскільки: немає тривалих перевірок - менеджер повідомить рішення всього за 30 хвилин після звернення клієнтів,термін видачі банківської гарантії - 1 день.
"АСВІО БАНК" надає такі види банківських гарантій в Україні:
Тендерна гарантія або банківська гарантія для участі в тендері (гарантія забезпечення пропозиції) – зобов`язання Банка здійснити платіж особі, що оголосила торги (Бенефіціару), в межах суми коштів, у зв’язку із наданням Принципалом пропозиції щодо участі в тендері, у випадку невиконання Принципалом своїх зобов`язань за умовами участі в тендері;
Гарантія виконання – Банк гарантує виплату, у випадку не поставки товару, несвабо якщо необхідне відстрочення платежу, можна підстрахувати свій бізнес за допомогою банківської гарантії.
Гарантія повернення авансового платежу – забезпечення Банком повернення авансового платежу покупцю (Бенефіціару) у випадку невиконання продавцем (Принципалом) своїх зобов'язань за Контрактом;
Гарантія туроператорам та турагенціям – є фінансовим забезпечення цивільної відповідальності туроператора/ турагента перед туристами за збитки, що можуть бути заподіяні туристу у разі виникнення обставин неплатоспроможності турагента /туроператора або внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, у тому числі на покриття затрат туриста, пов’язаних з необхідністю повернення туриста в місце проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором (ваучером).
Банківські гарантії в Україні від "АСВІО БАНКУ" - без забезпечення, в короткі строки, з мінімальним пакетом документів: індивідуальний підхід до вибору оптимального гарантійного інструменту з урахуванням специфіки бізнесу;можливість отримання банківських гарантій, необхідних для формування пакету документів, для участі підприємства в тендерах, отримання ліцензії туроператора тощо;можливість надання своїм контрагентам додаткового забезпечення виконання договірних умов; можливість отримання відстрочки платежу без збільшення вартості товару (робіт, послуг);істотна економія – плата за гарантію в кілька разів нижче плати за користування кредитом;оперативний розгляд питань, пов’язаних з наданням банківських гарантій.
Генеральний договір про надання гарантій – це можливість в межах встановленого ліміту одержати окремі гарантії, як паралельно, так і послідовно.
Як висновок необхідно відмітити, що послідовне регулювання банківської гарантії потребує прийняття закону, який визначить порядок здійснення визначеним колом фінансових установ фінансових послуг з надання гарантій, встановлення рівних умов та вимог щодо платоспроможності та забезпечення виконання обов’язків гарантами.
Крім того, обов’язковим є відображення регулювання гарантій як кредитних операцій, порядку їх здійснення з метою забезпечення платоспроможності гаранта і одночасно захисту його інтересів при виконанні зобов’язань принципалом. Установлення порядку регулювання та механізму розподілу повноважень уповноважених державних органів на ринках фінансових послуг при наданні гарантій потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Гофман О.Р. Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарськійх зобов’язань :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / О.Р. Гофман. – О., 2014. – 20 с.
2. Онищенко Г.В. Банківські гарантії: [монографія] / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286 с.
3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19–20, № 40–44. – Ст. 356.

Вернуться назад