DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Овчаренко А.О. Оцінка ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги

Овчаренко А.О. Оцінка ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги


11-04-2020, 12:24. Разместил: Овчаренко А.О.
УДК 336
© Овчаренко А.О., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екм-31с

Оцінка ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання і нагляд у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ.
Протягом 2016-2018 років спостерігається тенденція до зменшення кількості страхових компаній. Перевищення кількості суб’єктів, які надають страхові послуги, що перебувають на обліку в Держфінмоніторингу над фактичною кількістю зареєстрованих у Державному реєстрі фінансових установ пов’язано насамперед з недотриманням зазначеними суб’єктами вимог законодавства щодо зняття з обліку в Держфінмоніторингу у разі припинення діяльності.
При цьому, при зменшенні протягом 2016-2018 років кількості суб’єктів, які надають страхові послуги, рівень подання до Держфінмоніторингу інформації з ознаками фінансового моніторингу має тенденцію до зростання.
На рівень ймовірності настання ризику використання суб’єктів, які надають страхові послуги, з метою ВК/ФТ впливають такі фактори:
•страхування може використовуватись як механізм безпосереднього ВК;
•страхування може бути проміжною ланкою у ланцюгу ВК;
•страхування може використовуватись для оптимізації оподаткування.
Страхування широко використовує іноземних контрагентів і надає можливості для здійснення транскордонних операцій, в першу чергу – перестрахування. Відповідно, високий рівень злочинності на цьому ринку зменшує рівень довіри до нього, негативно впливає на його розвиток, і таким чином зменшує питому вагу його позитивної ролі в економіці країни, що також може призвести до додаткових витрат з державного бюджету. Зважаючи на використання іноземних контрагентів у своїй діяльності, злочинні прояви можуть також негативно впливати як на репутацію окремої компанії за кордоном, так і ринку та держави в цілому на міжнародній арені. Серед усіх небанківських фінансових установ законодавство зі страхування є найбільш розгалуженим. Ризик використання суб’єктів, які надають страхові послуги: X з метою ВК оцінено як середній X з метою ФТ оцінено як низький.
Страхування може використовуватись як механізм безпосереднього ВК, може бути проміжною ланкою у ланцюгу ВК, може використовуватись для опти- мізації оподаткування.
Наслідками прояву ризику ВК на ринку цінних паперів (фондовому ринку), можуть бути:
•створення фіктивних учасників фондового ринку, акціонерних товариств, які не здійснюють господарську діяльності та емітують ЦП та, як наслідок: виникає фіктивний капітал, який функціонує відірвано від реального капіталу;
•приховування реальної фінансово-господарської діяльність суб’єктів господарювання з метою ухилення від оподаткування;
•завищення/заниження реальної вартості активів фінансових установ, що не дозволяє виконувати свої зобов’язання перед клієнтами або відшкодовувати кошти в разі банкрутства або ліквідації, в тому числі і учасникам фонду гарантування вкладів;
•переведення безготівкових коштів у готівкові;
•відмивання коштів;
•виведення капіталу за межі України та його подальше інвестування в Україну.
Високий рівень злочинності на ринку страхування зменшує рівень довіри до нього, негативно впливає на його розвиток, і таким чином зменшує питому вагу його позитивної ролі в економіці країни, що також може призвести до додаткових витрат з державного бюджету. Зважаючи на відсутність обмежень щодо допустимих обсягів гарантованих зобов’язань на ринку гарантій та поручительств, є висока ймовірність дефолту таких компаній, що може спричинити втрати для економіки, зокрема за договорами, за якими виконання зобов’язань було забезпечено таким інструментом.
Закони і підзаконні зобов’язання, які встановлюють попереджувальні вимоги щодо ПВК/ФТ в секторі страхування, повинні виконуватись та реалізовуватись шляхом здійснення нагляду. У цьому секторі слід також дотримуватись основних принципів нагляду, розроблених Базельським комітетом, Міжнародною асоціацією наглядових органів в секторі страхування (IAIS), і Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO). Стосовно деяких питань ці принципи нагляду будуть охоплювати або будуть доповнювати вимоги, зазначені в Стандартах FATF. Експерти з оцінки повинні знати і враховувати будь-які оцінки чи висновки, зроблені щодо основних принципів, або інших відповідних принципів або стандартів, виданих наглядовими органами, що встановлюють стандарти.
Експерти FATF розглядають страховий сектор як потенційно уразливий з точки зору відмивання злочинних доходів через його розмір, широку доступність й різноманіття страхових продуктів, а також структури бізнесу. На стадії розміщення капіталу в циклі відмивання злочинних доходів страховий сектор використовувався для неприкритого придбання страхових продуктів за рахунок готівкових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Вернуться назад