DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Радик В.В. Прогноз курсу акцій Exxon Mobil Corporation на 01.12.2020 року

Радик В.В. Прогноз курсу акцій Exxon Mobil Corporation на 01.12.2020 року


31-10-2020, 19:58. Разместил: Радик В.В.
Радик В.В., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

ПРОГНОЗ КУРСУ АКЦІЙ EXXON MOBIL CORPORATION НА 01.12.2020 РОКУ

Exxon Mobil Corporation – американська транснаціональна нафтова корпорація, одна з найбільших у світі компаній за обсягами доходів та ринковою капіталізацією. Є публічним акціонерним товариством, акції якого котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі та входять до складу фондових індексів S&P 100 і S&P 500. Станом на 30.10.2020 року ринкова ціна акцій становила 32,62 дол. США, ринкова капіталізація – 137,92 млрд дол. США, P/E Ratio – 19,42, дивідендна дохідність – 10,56 %, β-коефіцієнт – 1,31.
Для прогнозу курсу закриття акцій Exxon на листопад 2020 року було використано модель ARIMA(p,d,q), де p – порядок авторегресійного оператора, d – порядок інтегрування, q – порядок оператора рухомого середнього. Побудова моделі була реалізована у програмному середовищі R.
Етапи побудови моделі та здійснення прогнозу:
- використовуємо функцію auto.arima() для оцінки моделей;
- з множини оцінених ARIMA(p,d,q)-моделей обираємо ту, яка характеризується найменшим значенням інформаційного критерія Акайка (AIC). Чим меншим є значення цього критерію, тим кращою вважається оцінена модель. Отримуємо, що наша модель матиме вигляд ARIMA(0,1,0);
- використовуємо функцію forecast() для прогнозування курсу закриття акцій на листопад 2020 року та визначення інтервалів довіри.
Результати здійсненого прогнозу зображено на рис. 1.
Радик В.В. Прогноз курсу акцій Exxon Mobil Corporation на 01.12.2020 року

Рис. 1. Курс закриття акцій протягом 11.2015-11.2020 рр. та прогноз на листопад 2020 року з 80- та 95-відсотковими інтервалами довіри


Отже, спрогнозоване значення курсу закриття акцій Exxon Mobil Corporation на 02.11.2020 року – 32,58 дол. США (з 95-відсотковим інтервалом довіри 30,56-34,60 дол. США), а на 01.12.2020 року – 31,67 дол. США (з 95-відсотковим інтервалом довіри 22,19-41,15 дол. США).

Вернуться назад