DataLife Engine > Антикризове управління 2021 > Пономаренко О.О. Вплив корупції на підприємництво в Україні

Пономаренко О.О. Вплив корупції на підприємництво в Україні


6-04-2021, 13:52. Разместил: Пономаренко О.О.
УДК 336
Пономаренко О.О., 2021
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-31с


Вплив корупції на підприємництво в Україні

Проблема протидії корупції в нашому суспільстві сьогодні є однією з найактуальніших для України. Адже корупція обмежує конституційні права та свободи людини і громадянина, заважає нормальному функціонуванню державного апарату, гальмує просування в державі соціально-економічних реформ, сприяє розвитку організованої злочинності, підриває довіру до влади, негативно відбивається на міжнародному авторитеті країни тощо.
Українське законодавство трактує корупцію як використання особою, зазначеною у Законі, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у Законі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей [4].
Корупція здійснює неабиякий вплив на всі сфери життя суспільства. ЇЇ наслідки гальмують економічний розвиток всієї країни, саме тому дослідження цього явище має надзвичайно велике значення.
Досліджуючи вплив корупції на підприємництво в Україні, доцільно оцінити взаємозв’язок індексу сприяння корупції, за яким оцінюють рівень корупції в тій чи іншій країні, та індексу легкості ведення бізнесу, що використовують для порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами світу.
Для дослідження зв’язку між змінними доцільно використати кореляційно-регресійний аналіз та коефіцієнт Фехнера. Визначивши, що ми маємо справу з нормальним законом розподілу, за допомогою статистики Жака-Бера, можна говорити про точність наступних досліджень.
Пономаренко О.О. Вплив корупції на підприємництво в Україні

Рис. 1. Зв’язок індексу сприйняття корупції та індексу легкості ведення бізнесу

*Побудовано автором на основі [1, 3]
Провівши дослідження можна виявити обернений взаємозв’язок між цими показниками. Це свідчить про те, що чим вищий рівень корупції тим тяжче працювати підприємствам. Це досить негативне явище, оскільки саме суб’єкти господарювання створюють основну суму ВВП країни. Можна сказати, що через негативний вплив корупції ми втрачаємо свій потенціал.
Існує досить велика кількість заходів спрямованих на попередження та протидію корупції. Проте використання більшості з них неефективне або неможливе в нашій країні. З розвитком сучасних технологій та їх швидких темпів поширення стає все більш доцільнішим запровадження їх в антикорупційній політиці. Для початку варто розглянути 4 технології, які допоможуть нам побороти корупцію.
Першим в даному списку є метод застосування великих даних [2]. Він передбачає створення прозорості між організаціями шляхом підвищення автоматизації, точності та частоти процесів. Міжнародні організації, розробляють інноваційне програмне забезпечення для виявлення та запобігання шахрайству та змові.
Наступний інструмент - видобуток даних. Міжнародні банки розвитку (МБР) використовують цей інструмент із низкою інноваційних інструментів для моніторингу та контролю процесів. У державних закупівлях видобуток даних використовується для аудиту з метою моніторингу зразків змови та неправдивої інформації. Він також використовується для виявлення "корупційних намірів" у платежах або транзакціях за допомогою візуалізації даних [2].
Наступним шляхом подолання корупції є застосування мобільних додатків. Мобільні технології та додатки використовуються для використання даних та отримання швидших знань. У країнах, що розвиваються, ця технологія використовується для розширення можливостей громадян у віддалених районах, роблячи інформацію більш доступною, і немає причин, чому успіх цієї технології не міг бути використаний у боротьбі з корупцією [2].
І останніми є криміналістичні інструменти. У державному та приватному секторах для боротьби з корупційним ризиком застосовуються криміналістичні інструменти для аудиторів, такі як Технологія самоконтролю, аналізу та складання звітності (SMART) [2].
Під час становлення постіндустріального суспільства, заснованого на знаннях, а також на впровадженні та реалізації інноваційних технологій, проблема корупції набуває можливість знайти способи її вирішення.
Список використаних джерел

1. Doing Business 2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: gBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf
2. Lauren Silveira 4 technologies helping us to fight corruption. World economic forum. 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2016/04/4-technologies-helping-us-to-fight-corruption/
3. Індекс сприйняття корупції-2020 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://cpi.ti-ukraine.org/#/
4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 №1700-VII. Дата оновлення: 30.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 03.03.2021)

Вернуться назад