DataLife Engine > Фінанси за умов війни > Андронік М.М. Сучасна протидія фінансовим злочинам

Андронік М.М. Сучасна протидія фінансовим злочинам


2-06-2022, 16:52. Разместил: Андронік М.М.
© Андронік М.М., 2022
ЛНУ імені Івана-Франка, Екф-31з

Сучасна протидія фінансовим злочинам

Коли ми говоримо про такий аспект як протидія фінансовим злочинам, варто зазначити, що у сучасному світі без активного використання економічних знань це зробити фактично неможливо. Саме так, виявлення й розслідування економічних злочинів, що базується на дослідженні фінансової інформації щодо так званої характеристики відповідної злочинної діяльності.
Так, варто вказати на те, що на стадії виявлення злочину в обов’язковому порядку використовується фінансовий моніторинг усього, що фактично можна назвати сумнівними фінансовими операціями, а також проводяться дослідження.
Коли ми говоримо про поняття фінансового злочину, варто певну увагу на безпосереднє трактування терміну. Так, під фінансовими злочинами варто розуміти різні види незаконних дій, пов’язаних з отриманням, використанням та розподілом фінансів, підробка цінних паперів та грошей, відмивання коштів, шахрайство з кредитними картками, порушення податкового законодавства й інші аспекти економічної сфери.
Варто вказати, що на стадії розслідування фінансових злочинів важливе значення має саме такий чинник, як своєчасне призначення й проведення різноманітних експертиз, а також залучення різних для проведення слідчих дій.
Важливим є й розуміння того, що будь-яке фінансове розслідування базується на кількох ключових аспектах, таких як збирання, зіставлення та аналіз усієї наявної інформації, що дає змогу сформувати певні підстави для законного вирішення даного питання й покарання порушника.
Загалом, під фінансовими розслідуваннями розуміють вивчення фінансової звітності та відстежування фінансових операцій, що спрямоване на виявлення фінансових злочинів.
Також, варто зазначити, що розуміння такого фактору як фінансові розслідування, а також можливості використання цього чиннику є базовими економічними аспектами в досвіді країн, що вже не один рік проходять боротьбу з економічною злочинністю. До слова, варто зазначити, що Україні слід брати відповідний приклад з країн, що мають більш широку історію в контексті застосування такого фактору як фінансове розслідування й інші аспекти цієї сфери в цілому. Окрім цього варто вказати й на важливість наявності певних органів, які мають достатній досвід у сфері протидії злочинній діяльності у фінансовому напрямку.
До слова, термін «фінансові розслідування» активно вживають міжнародні організації, створені для боротьби з відмиванням коштів, серед яких РАТР, FATF.
Коли ми говоримо про фінансові розслідування як спеціалізований вид економічного аналізу, варто зазначити, що до нього входить фінансова складова злочинної діяльності.
Саме вивчення фінансової складової шляхом використання правильних методів, засобів, технології та організації праці є можливим створення осередку для допомогти правоохоронним органам при виявленні та розслідуванні практично будь-якого злочину, що у своїй сутності базується на фінансовому правопорушенні.
Також варто зазначити, що фінансовими злочинами також розуміють різноманітні види незаконних дій, пов’язаних з отриманням, використанням та розподілом фінансових ресурсів, якими є підробка цінних паперів та грошей, шахрайство з кредитними картками, відмивання коштів, порушення податкового законодавства тощо.
Проте варто особливу увагу наголосити на тому, що поняття фінансового злочину в практиці іноземних держав, має більш розширений характер, що відрізняється від сформованого поняття в нашій вітчизняній науці.
Під фінансовими злочинами в іноземному контексті розуміють відповідні злочини, до яких включають різні порушення, від шахрайства до електронних злочинів, від відмивання грошей до хабарництва та корупції. Не зважаючи на розподіл порушень на певні види, варто наголосити що всі ці форми фінансової злочинності мають загальний головний аспект – гроші.
Окрім цього варто вказати на те, що під видами фінансових злочинів розуміють злочинність, пов’язану з рухом незаконних фінансів. Так, поруч із такими аспектами як ухиленням від сплати податків, шахрайством у сфері державних контрактів, програм медичної допомоги та медичного страхування, бізнесу, банкрутства та іншими економічними злочинами.
Таким чином, під фінансовими злочинами доцільно вважати не лише злочини у виключно фінансовій сфері, а також злочини, що використовують фінансову сферу і залишають сліди у фінансовій інформації.

Вернуться назад