DataLife Engine > Фінанси за умов війни > Кирилюк М. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні та його функціонування в період війни

Кирилюк М. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні та його функціонування в період війни


20-11-2022, 17:13. Разместил: Марія Кирилюк
Марія Кирилюк
Львівський національний університет імені Івана Франка
Mariia.Kyryliuk@lnu.edu.ua
Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні та його функціонування в період війни

Важливим елементом сучасної ринкової економіки є ефективно функціонуючий ринок фінансових послуг. Забезпечуючи мобілізацію вільних грошових коштів у різні галузі, він стимулює та пришвидшує темпи соціально-економічного зростання країни, інтенсифікує підприємницьку діяльність, зміцнюює її фінансовий та інвестиційний потенціал. Поряд з тим, зі зростанням економіки та ділової активності підприємств зростає і їх потреба в оборотних коштах, необхідних для фінансування поточної діяльності, що потребує залучення додаткового капіталу. За цих умов для підприємств малого та середнього бізнесу оптимальним рішенням може стати факторинг.
Як показує практика розвинених країн, торговий факторинг є вагомим сегментом фінансового сектору, альтернативним джерелом фінансування для малих та середніх підприємств для досягнення найближчих бізнес-цілей. Факторинг виступає як один із пріоритетних напрямків фінансових послуг на найближчий період, оскільки торгівельні операції – це двигун процесів відновлення економіки. Однак, за експертною оцінкою, в 2020 році частка факторингу у ВВП України становила усього 0,3%, тоді як у ВВП Великобританії ця частка була на рівні 13,93%, Польщі - 9,52%, Литви - 7,17%, Болгарії - 5,79%, Туреччини - 4,58%. Загалом, за підсумками 2021 року, глобальний ринок факторингових послуг у 2021 році оцінювався в 3271,45 млрд. дол. США, а до 2031 року за прогнозами досягне 5872, млрд. дол. США, зростаючи у середньому на 6,1% з 2022 по 2031 рік. Порівнюючи масштаби ринку факторингових послуг окремих країн та рівень розвитку відповідного елементу ринку фінансових послуг в Україні можна стверджувати, що факторинг активно застосовується в господарській діяльності іноземними суб'єктами господарювання, й водночас, потребує вдосконалення та ширшого використання у вітчизняній практиці [1,3].
Проаналізуємо стан вітчизняного ринку факторингових послуг протягом 2020-2021 рр. Загалом, основними гравцями на українському ринку факторингу є комерційні банки. Левову частку цього ринку в 2021 році, а саме - 56% займав ПУМБ із портфелем в 3,5 млрд грн. На другому місці Банк Восток – 571 млн грн і часткою ринку 9%. ТАСкомбанк – майже 400 млн грн із часткою 6%. А також ОТП, і Райффайзен Банк – близько 300 млн грн із частками по 5%.
Минулий рік був достатньо успішним для ринку факторингу в Україні. Портфель на кінець 2021 року по всій банківській системі становив 6,2 млрд грн. Це на 2,5 млрд грн або 67% більше, ніж у 2020 році. Згідно з даними ПУМБу, це найбільше зростання за останні п’ять років.
Однак, з початком повномасштабного вторгнення росії на Україну різко зменшилась ділова активність практично всіх учасників фінансових послуг. Якщо порівнювати довоєнний рівень розвитку факторингу та умови в яких змушена функціонувати національна економіка сьогодні, то, згідно з результатами огляду небанківського фінансового сектору, проведеного НБУ у ІІ кварталі 2022 року, обсяг факторинових операцій в Україні суттєво змінився. Учасники ринку укладали договори факторингу, проте кількість та обсяг операцій були рекордно низькими порівняно з попередніми роками.
Кирилюк М. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні та його функціонування в період війни

Рис. 1. Обсяг та кількість договорів факторингу [4]

Однією з основних причин зниження обсягів укладених договорів факторингу в період війни, можна вважати небажання постачальників працювати з відстрочкою платежу або післяплатою, що в першу чергу пов’язано з ризиком часткової або повної несплати товару покупцем. Навіть прибуткова торгівельна мережа, з великою кількістю точок продажу та з достатнім запасом ліквідності може потрапити у складне становище або зіткнутися з величезними втратами у результаті військових дій. Щоб мінімізувати фінансові втрати, постачальники сьогодні віддають перевагу постачанням за передплатою, що унеможливлює застосування факторингу.
Серед інших ключових проблем, які стримують розвиток данного виду фінансових послуг можна виділити такі:
• відсутність системи управління інвойсами та реєстру факторингових угод( їх наявність допоможе унеможливити ризик подвійного фінансування);
• необізнаність малого та середнього бізнесу про значення та користь, яку можна отримати від користування факторинговими послугами в процесі поточної діяльності;
• відсутність чіткого нормативного врегулювання факторингу (чинне законодавство України виразно не розмежовує торговий факторинг та придбання проблемних кредитів)[2, c. 37-38;6]
Для вирішення вище перелічених проблем, необхідно забезпечити гнучкий режим нормативного регулювання ринку факторингових послуг, що не обмежуватиме конкуренції й водночас забезпечуватиме нагляд з боку регулятора. План ухвалення відповідних нормативних змін, зафіксований НБУ у Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, який необхідно втілювати у життя попри війну [5].
Серед інших нововведень, що зможуть привабити нових гравців для виходу на ринок та зацікавити вже існуючі фінансові компанії надавати послуги торгового факторингу, можна назвати загальний перехід суб’єктів господарювання на електронний документообіг, можливості страхувати ризики збитків фактора та наявність реєстру обов’язкового обліку інвойсів для унеможливлювання корупції та шахрайства. Успішне запровадження цих змін дасть можливість у підсумку знизити вартість послуг на ринку та сприяти залученню бізнесу до використання факторингу.
Важливим та необхідним кроком є також популяризація через сучасні канали інформації щодо переваг використання послуг торгового факторингу як інструменту фінансування та управління дебіторською заборгованістю серед малих та середніх суб’єктів господарювання. Наразі на сьогодні вже існують приклади створення онлайн-платформ, що спрямовані на залучення малого та середнього бізнесу до участі у публічних закупівлях та отримання фінансування завдяки пропозиціям безрегресного факторингу від фінустанов та таких, що пропонують сучасну для українського ринку модель фінансування - реверсивний факторинг. Основною перевагою таких майданчиків, є зниження ризиків пов’язаних з кредитуванням, документами та шахрайством, що сприяє інтересу до такого фінансового інструменту, як бізнесу так і фінансових установ.
Щодо функціонування ринку факторингу в умовах активних військових дій, то існує низька ймовірність швидкого відновлення даного ринку в Україні через високі ризики. Однак, це відкриває можливості для розвитку експортного чи міжнародного факторингу, котрий може звести практично всі ризики до мінімуму. Запуск та використання цього фінансового інструменту сприятиме валютним надходженням та підтримуватиме ліквідність українських підприємців, що є вкрай важливим в умовах війни [6].
Отже,в умовах дефіциту коштів та обмежених можливостей клієнтів погасити заборгованість за отримані товари, факторинг став реальною альтернативою банківському кредитуванню та перетворився на надійний інструмент фінансування збуту продукції, а також підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Незважаючи на функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг в умовах військового стану, Україна має величезний потенціал щодо розвитку факторингових операцій. В сучасних умовах актуальним є удосконалення національного законодавства,що регулює функціонування даного виду послуг та запозичення банківськими та не банківськими фінансовими установами зарубіжного досвіду в галузі факторингу щодо ведення цього бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Factoring Services Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast,2021-2031. URL: https://www.alliedmarketresearch.com/factoring-services-market-A17187
2. Дерев’янко С. І. Факторинг в Україні: стан та перспективи розвитку. Міжнародний мультидисциплінарний журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» - №10 – 2020. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/788/807
3. Мінекономіки посилює підтримку малого і середнього бізнесу новим інструментом – факторингом. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/784630.html
4. Огляд небанківського фінансового сектору за ІІ квартал 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2022-09.pdf?v=4
5. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686
6. Яким має бути ринок факторингу в Україні та як він може допомогти бізнесу в часи війни? URL: https://voxukraine.org/yakym-maye-buty-rynok-faktoryngu-v-ukrayini-ta-yak-vin-mozhe-dopomogty-biznesu-v-chasy-vijny/

Вернуться назад