DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Давидова Л.С. Електронні векселі на основі блокчейн-технології через призму іноземного досвіду

Давидова Л.С. Електронні векселі на основі блокчейн-технології через призму іноземного досвіду


20-11-2022, 17:53. Разместил: Давидова Л.С.
ЕЛЕКТРОННІ ВЕКСЕЛІ НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

Давидова Любов
Львівський національний університет імені Івана Франка
студентка 4 курсу економічного факультету, групи ЕКФ-41с

LIUBOV.DAVYDOVA@lnu.edu.ua


Анотація: Оборотні інструменти, такі як векселі, дуже важливі у світовій торгівлі, але вони, як правило, все ще залишаються на папері. Нині реалізується багато ініціатив, метою яких є перенесення бізнес-даних з цих документів на закриті платформи. Часто ці платформи використовують технологію блокчейн, щоб зробити їх безпечними та надійними. Однак вексель, заснований на блокчейні, не отримає широкого розповсюдження, якщо він не отримає достатньої підтримки з боку правового сектору. Особливо актуальними є доопрацювання Закону «Про обіг векселів в Україні» (задля більшої сумісності) з технологією блокчейн.
Ключові слова: вексель, електронний вексель, блокчейн.

Протягом багатьох років прості та переказні векселі були, а в деяких країнах і досі залишаються широко використовуваними видами цінних паперів. Бар'єри для безпечного використання матеріальної форми простих та переказних векселів сьогодні можуть призвести до зниження важливості цих інструментів на користь ІТ-рішень, які виконують аналогічні функції, але дозволяють здійснювати торгівлю дистанційно, без фізичної присутності сторін. Види використання векселів все ще мають економічне значення, а його можлива електронна форма призведе до підвищення їх корисності.
Враховуючи, що вексель - це ордерний цінний папір, який випускається при наявній заборгованості по контракту та має історію індосаментів (ланцюжок всіх операцій), то його обіг якнайкраще може бути впроваджено на основі технології блокчейн (використання смарт-контрактів - комп'ютерних програм, заснованих на технології розподіленого реєстру). Використання цієї технології дозволить позбутися різних перешкод, пов'язаних з позбавленням від матеріальної форми векселів - а саме, відображення в цифровому вигляді інституту володіння даним фінансовим інструментом і зниження ризику, пов'язаного зі створенням декількох нерозрізнених копій (мультиплікацією) векселів шляхом копіювання даних на інший носій. Можливість забезпечення унікальності електронної копії векселя та можливість встановлення імені його тримача гарантується смарт-контрактом, код та дані якого зберігаються у безпечний та прозорий спосіб.
Оформлення векселя в електронній формі вимагає, щоб документ (або хоча б електронний цифровий підпис його актуальної версії) був відображений на довговічному носії, що забезпечить незмінність та довговічність інформації, зафіксованої в документі.
Такий довговічний носій може бути реалізований за допомогою технології блокчейн. Однак не існує єдиної, уніфікованої системи блокчейн, разом з тим, сьогодні є багато способів реалізації такої системи. Найбільш популярними моделями вважають: виконання векселя в приватному блокчейні; виконання векселя в приватному блокчейні в межах державної інфраструктури; оформлення векселя в публічному блокчейні.
До основних переваг використання електронних векселів на основі блокчейн технології можна віднести:
 • прозорий процес для всіх учасників;
 • надійна та постійна ідентифікація емітента, а також подальших покупців та продавців векселів;
 • цілісність та незмінність документа;
 • автоматичне виконання зобов'язань між учасниками;
 • автоматичне нарахування коштів, штрафів, мотиваційних показників (премій);
 • оплата безпосередньо кінцевим виконавцям (без переплати банкам, і посередникам);
 • виключення зайвих учасників розрахунків і, відповідно, ризиків нецільового використання;
 • здійснення контролю і управління проведення розрахунків між учасниками.
  Натомість існують дві основні проблеми даної інновації:
  1. Оборотні інструменти повинні вільно передаватися, що робить нерозумним їх блокування на закритій платформі.
  2. Реєстрація та оприлюднення ділових даних (або навіть персональних) на загальнодоступній платформі блокчейну може стати причиною проблем в майбутньому (зокрема використання людиною права на забуття).
  Однак, є проміжний варіант, який передбачає, що бізнес-дані залишаються в документі, а блокчейн використовується лише як нотаріальна послуга.
  Щодо прикладів досягнень у цій сфері, то в США у 2019 році відбулося впровадження блокчейн-платформи Finledger, яка дозволяє обробляти вексельні кредити, допомагає знизити ризики, пов'язані з процесами кредитування для банків та усуває необхідність для кредиторів запитувати та зберігати документи від позичальників [2]. Крім того, позичальникам не доводиться розлучатися зі своїми цінностями або активами під час процесу транзакції. Дана технологія однозначно підвищує безпеку та прозорість, оскільки кожна транзакція реєструється в блокчейні.
  Яскравим прикладом стартапу, який дозволяє обробляти електронні векселі за допомогою блокчейну або eNotes (це NFT, що зберігаються в блокчейні, які обіцяють виплатити стороні фіксовану суму грошей в майбутньому) є FQX [3]. Він використовує Swiss Trust Chain, блокчейн-інфраструктуру, розроблену спільно Swisscom і Поштою Швейцарії. 13 листопада 2020 року FQX обробив два запити на фінансування для певного швейцарського трейдера сировинних товарів на суму 500 000 доларів США. Дані транзакції були використані для фінансування двох трансатлантичних поставок металів. Замість того, щоб використовувати банк, для фінансової підтримки eNotes було задіяно приватну інвестиційну компанію.
  А вже у 2022 році швейцарські фінтех-компанії CLST і FQX допомогли гонконзькій криптовалютній компанії Amber Group оформити крипто-позику в розмірі 5 млн. доларів США, використовуючи Algorand, найпотужнішу децентралізовану блокчейн-платформу, доступну у сфері DeFi (децентралізовані фінанси). У результаті Amber Group отримала кредит у USDC - стейблкоїн, повністю забезпечений доларом США [5].
  Якщо розглядати сінгапурську компанію Triterras, яка стала єдинорогом, зареєстрованим на біржі Nasdaq у 2020 році, то можна сказати, що це відбулося завдяки відстеженню торгівлі через блокчейн на мільярди доларів США, а також торговому фінансуванню, що надається небанківськими установами. Для безпечного випуску та передачі eNotes ця компанія використовувала електронні підписи, та спеціальні датчики для відстеження відправлень, які також контролювали відкриття дверей, температуру та удари контейнерів.
  У Великій Британії в 2022 році Lloyds Bank здійснив "першу" цифрову купівлю векселів. Цифровий вексель - рішення, яке працює в рамках договірного права і використовує специфікації dDOC Міжнародної асоціації торгівлі та форфейтингу (ITFA) в рамках Ініціативи цифрових оборотних інструментів (DNI). Транзакція була ініційована та завершена протягом одного дня і включала купівлю-продаж землі вартістю 48 мільйонів фунтів стерлінгів між кількома британськими компаніями.
  Таким чином можна стверджувати, що такі інновації, надають більш доступне, безпечне, гнучке, стійке та прозоре онлайн-рішення. Можливості, які надає використання блокчейну, виводять продукт вексельного кредитування на абсолютно новий рівень. Проект оцифрування, дозволяє як клієнтам, так і самим компаніям повністю управляти основними процесами на основі платформи. Це чудовий приклад того, як оцифрування може підвищити ефективність всього технологічного ланцюжка, одночасно підвищуючи привабливість продукту.
  В Україні використання векселів регулюється Законом «Про обіг векселів в Україні» № 2374-III від 05.04.2001 р. [6]. У ньому говориться, що: «видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів». На мою думку, наразі найбільше можливостей для подальшого розвитку в напрямі блокчейн-технологій саме у фінансових банківських та фінансових казначейських векселів, оскільки, в цьому ж Законі, вказано, що вони можуть видаватися в документарній формі як електронний документ. Тобто вже існує досвід їх використання у такому форматі. А з огляду на те, що в цьому році Україна отримала статус спостерігача в Європейському Блокчейн Партнерстві та взяла участь у проекті з використання технології блокчейн для надання транскордонних державних сервісів, то поступове впровадження в цю інфраструктуру і розширення мережі транскордонних крипто-платежів як таких та використання електронного векселя на основі цієї технології вже не за горами.
  Отже, блокчейн уже багато привніс у фінансові технології, банківську справу, грошові перекази та фінтех. І такий фінансовий інструмент як вексель - також не виняток. Спочатку будучи паперовими, сьогодні векселі існують у бездокументарній формі в багатьох розвинених країнах. І хоча електронне рішення не забезпечує стовідсоткового захисту від існування копії векселя, проте надає значно більші можливості для боротьби з шахрайством та полегшує збір можливих доказів у разі спроби збуту копії векселя. А їх розміщення на блокчейні додає ще більше переваг і знижує ризики обігу разом з тим роблячи процес їх емісії та обліку прозорим для всіх учасників сторін. Використання технології блокчейн зможе істотно змінити міжнародну торгівлю, якщо будуть створені сприятливі умови для активного розвитку цієї технології. Блокчейн може зробити міжнародну торгівлю "розумнішою", але "розумна" торгівля вимагає "розумної" стандартизації, яка можлива лише завдяки співпраці бізнесу та влади.

  Список використаних джерел:

  1. Antony Peyton Lloyds Bank Makes UK’s ‘First’ Digital Promissory Note Purchase. eWeek UK. 19.08.2022. URL: https://www.eweekuk.com/fintech/lloyds-bank-makes-uks-first-digital-promissory-note-purchase/
  2. Dennis Wafula Banks get a new blockchain platform for promissory notes. CoinGeek. 23.03.2019. URL: https://coingeek.com/banks-get-a-new-blockchain-platform-for-promissory-notes/
  3. FQX processes promissory notes using Swisscom blockchain. Ledger Insights. 13.11.2020. URL: https://www.ledgerinsights.com/fqx-processes-promissory-notes-using-swisscom-blockchain/
  4. Janusz Łaski, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Mirosław Sedziński, Piotr Rutkowski Electronic promissory notes on blockchain. Ministry of Digital Affairs, DLT and Blockchain Working Group. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR77i_tLz7AhXl-yoKHb4sAJsQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Fe3ff4c9d-72f0-4ae4-89ac-f952f8ea666f&usg=AOvVaw0WKU1588TpG8ZrbvRMBx7K
  5. Matthew A. Blockchain lenders blow cobwebs from ancient IOU system. SWI. 17.02.2022. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/blockchain-lenders-blow-cobwebs-from-ancient-iou-system/47350394
  6. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III . Дата оновлення: 19.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14#Text

  ELECTRONIC PROMISSORY NOTES BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY THROUGH THE PRISM OF FOREIGN EXPERIENCE

  Davydova Liubov
  Ivan Franko National University of Lviv


  Abstract: Negotiable instruments such as promissory notes are very important in global trade, but they still tend to remain on paper. Many initiatives are currently underway that aim to move business data from these documents to closed platforms. Often these platforms use blockchain technology to make them secure and reliable. However, a blockchain-based promissory note will not become widespread unless it receives sufficient support from the legal sector. Especially relevant is the revision of the Law "On the Circulation of Bills of Exchange in Ukraine" to make it more compatible with blockchain technology.
  Keywords: promissory note, electronic promissory notes, blockchain.

 • Вернуться назад