DataLife Engine > Фінанси за умов війни > Кліпіліна А.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Кліпіліна А.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ


21-11-2022, 00:02. Разместил: Кліпіліна А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Сучасний період становлення ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання потереби у страховому захисті усіх суб’єктів ринку. У свою чергу, розвинутий страховий ринок сприяє досягненню цілей соціально - економічного розвитку країни.
Стримуючими чинниками розвитку страхового ринку України наразі є: посилення військової агресії проти країни, COVID-19, значний рівень інфляції, нестабільний фінансовий стан страхових організацій, відсутність оптимального співвідношення в структурі страхового портфелю; відносна закритість сфери страхування; низький рівень інтегрованості у світовому економічному просторі.
Частка галузі «страхування» у структурі ВВП України є незначною. Зокрема, за останніх п’ять років даний показник складає біля 1 %.
Станом на 1 вересня 2022 року на ринку працює 140 страховиків, 13 з яких – компанії зі страхування життя. З початку війни з ринку пішло 5 страховиків-учасників сегменту non-life. Трьом страховикам ліцензії були анульовані як захід впливу, один страховик добровільно залишив ринок та один страховик, хоча й був включений до реєстру, не отримав жодної ліцензії на здійснення страхової діяльності. Склад учасників ринку, що працює в сегменті страхування життя, не змінився.
Загальний обсяг активів страховиків порівняно з початком року (до військово агресії) майже не змінився і становив 65,7 млрд грн. Не зменшився ні розмір прийнятних активів, ні обсяг сформованих страхових резервів (36,6 млрд грн).
Протягом дії воєнного стану страховики те тільки не зменшили, але й наростили обсяги ліквідних активів – з 14,9 млрд грн до 17,2 млрд грн.
Можна стверджувати той факт, що більшість страхових компаній ринку змогла підлаштуватися та знайти рішення для стабільного функціонування в умовах економічної небезпеки .
Основні тенденції у вітчизняному страхуванні наступні:
- зміна європейського капіталу на заокеанський;
- очікується приріст медичного страхування до 35% (протягом останніх 5 років показник не перевищував 15%);
- продовження укрупнення та перерозподілу страхового ринку. Результати оцінки рівня концентрації страхового ринку дають можливість припустити, що в Україні поступово окреслюється олігополістична модель страхового ринку, коли діяльність невеликої кількості страхових компаній обслуговує переважну більшість клієнтів. Так, на ринку лишатимуться лише гравці, що здатні забезпечити прийнятний рівень якості активів, капіталізації та фінансової стабільності;
- поява нових страхових продуктів, що зможуть підвищити ефективність страхового сектора: страхування кіберризиків; блокчейн у страховій сфері; індексне страхування; insuretech-проекти тощо.
Ринок страхування гідно проходить випробування війною. Вона стала тим каталізатором, який показав реальний стан справ кожного страховика. Фінансово стійкі компанії продовжили свою діяльність, налаштували роботу і забезпечили виконання своїх зобов’язань перед споживачами. Такі компанії довели свою життєздатність і готові працювати на ринку й надалі, навіть в умовах війни.

Список використаних джерел:
1.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ (Дата звернення 20.11.2022).
2.Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку / Г. М. Пурій // Ефективна економіка. − 2018. − № 10.
3.Сидорчук і. П. Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 1,С.130-133
4.Фесенко Н. В. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації / Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко // Економіка та держава. − 2019. − № 8. − С. 28–34.

Вернуться назад