DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Пономаренко О.О. Розвиток страхування життя в Україні

Пономаренко О.О. Розвиток страхування життя в Україні


3-01-2023, 16:46. Разместил: olla9572
Розвиток страхування життя в Україні


Однією з стратегічних цілей Національного банку є розвиток ринку фінансових послуг. В якості оцінки визначають рівень проникнення страхування в Україні. Базуючись на даному показнику здійснено аналіз стану ринку страхування життя станов на І півріччя 2022 року.
Страхування життя є важливим елементом соціальної системи держави, засобом захисту рівня добробуту населення та забезпечення стабільності економічного розвитку, а також досить могутнім джерелом внутрішніх інвестицій.
Договори страхування життя задовольняють потреби страхувальників у страховому захисті та здатні забезпечити їх інвестиційні інтереси, тобто уможливлюють нагромадження і капіталізацію страхових внесків [1, с. 214].
Однією з стратегічних цілей Національного банку є розвиток ринку фінансових послуг. Важливим макроекономічним індикатором розвитку страхування є співвідношення страхових премій до валового внутрішнього продукту (ВВП). Цільове значення цього показника на 2024 рік становить не менше 2 %. Проте в Україні цей показник як загалом по страховому ринку, так і по ринку страхування життя зокрема, є невиправдано низьким (рис. 1).
Пономаренко О.О. Розвиток страхування життя в Україні


Рис. 1. Співвідношення страхових премій до ВВП у 2014-2022 роках


Пономаренко О.О. Розвиток страхування життя в Україні

Рис. 2. Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування життя за 2021–2022 роки (млрд. грн.)

Динаміка показників за останні 4 квартали свідчать про те, що найбільший спад обсягів діяльності припав на кінець І кварталу 2022 року. У ІІ кварталі падіння продовжилось, але воно було менш стрімким – страховики змогли організувати та налагодити роботу в умовах воєнного стану.
Надходження страхових премій зі страхування життя скоротилося на 16%.

Значною проблемою, що стримує розвиток страхування життя, є надзвичайно низький рівень страхової культури в Україні. Причиною низького рівня проникнення страхування в Україні є незначний рівень довіри до страхових компаній, спричинений негативним досвідом страхування у радянські часи, а також відсутністю реальних державних гарантій отримання страхових виплат у результаті банкрутства страховика або його шахрайських дій. Дотепер на ринку страхування життя має місце недобросовісна практика агентів, яка шкодить розвитку страхової культури та підтриманню високого реноме страхування [4].
До факторів, що негативно впливають на ринок страхування життя в Україні, також слід віднести: різкі коливання валютного курсу, нестабільність політичної ситуації всередині країни, недостатній рівень капіталізації страховиків, відсутність надійних інвестиційних проектів.
Також до проблем ринку страхування життя в Україні варто віднести те, що цей сегмент в основному представлений великими світовими компаніями. Відтак можна стверджувати, що отримані під час діяльності доходи цих компаній не вкладаються в розвиток української економіки, а виводяться за межі держави.
Саме тому підвищенню ефективності страхової діяльності в Україні сприятиме приведення українського законодавства у сфері страхування до європейських стандартів (прийняття нової редакції Закону України «Про страхування»); зростання економіки України; зростання добробуту населення; зростання рівня страхової культури; підвищення фінансової надійності компаній, якості їх активів, страхових резервів та забезпечення прозорості діяльності; запровадження новітніх технологій у страховій діяльності; зростання інвестицій у страховий бізнес.
Список використаних джерел
1. Бойко Л.О. Сучасні тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л.О. Бойко // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць : Вип. 38. – 2010. – С. 213–218
2. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua.
3. Приступа Л. А. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні / Л. А. Приступа, Т. І. Смалюк, І. Е. Совяк // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 230-234.
4. Ярошенко С. Л. Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в Україні / С. Л. Ярошенко, Л. В. Куделя // Формування ринкових відносин в Україні. – № 4. (83). – 2012. – С. 86-93.

Вернуться назад