DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Орловська Н.А. Аналіз курсу акцій "Дніпренерго".

Орловська Н.А. Аналіз курсу акцій "Дніпренерго".


1-11-2011, 14:02. Разместил: natalka O
ПАТ «Дніпроенерго» є одним з провідних українських виробників електроенергії та тепла.
На сьогоднішній день ПАТ «Дніпроенерго» - компанія-лідер серед п'яти теплових енергогенеруючих компаній країни.
Її встановлена потужність становить 8185 МВт, що складає 16% від загальної потужності електростанцій України. На її частку припадає 8,9% від загального обсягу виробленої в державі електроенергії. Питомі витрати палива на виробництво 1 кВт / год електроенергії є одними з найнижчих в Україні.
Чисельність персоналу компанії нараховує близько 8671 чоловік.
Стратегія розвитку компанії
Розвиток економіки України вже в найближчі роки буде вимагати пропорційного збільшення споживання енергоресурсів. У сформованих умовах високого зносу енергетичного обладнання це призведе до дефіциту потужності, і енергетика буде повинна задовольнити ці запити, забезпечивши при цьому ефективне використання енергоресурсів і працюючи на вітчизняному паливі в коридорі суворих екологічних вимог.
У зв'язку з цим пріоритетними стратегічними напрямами розвитку ПАТ «Дніпроенерго» є:
- Підтримка прийнятного стану наявного устаткування (нині реконструюються енергоблоки № 3 Криворізької ТЕС та № 9 Придніпровської ТЕС, виконується ремонт обладнання);
- Будівництво нових економічних і «чистих» енергоблоків та об'єктів інфраструктури (розглядаються альтернативні варіанти будівництва ПГУ, блоків з котлами ЦКШ, ССКД та інші);
- Реалізація проектів спрямованих на охорону навколишнього середовища (зараз проводиться реконструкція електрофільтрів блоку № 3 Криворізької ТЕС із застосуванням комбінованої електронно-іонної технології та електрофільтрів блоку № 11 Придніпровської ТЕС за технологією компанії «Альстом», впровадження сіркоочищення із застосуванням кріомагнітной сепарації на блоці № 9 Придніпровської ТЕС, впровадження систем екологічного моніторингу на енергоблоках і пристрій рибозахисту на всіх ТЕС, забезпечення складування золошлакових відходів з мінімальною шкодою для навколишнього середовища і т.д.).
Ці проекти вимагають акумуляції коштів для їх реалізації і значних інвестицій. Для забезпечення фінансування ведеться робота по затвердженню інвестиційної складової до тарифу на електроенергію та залученню кредитних коштів, у тому числі розглядається можливість співпраці з міжнародними економічними і фінансовими інститутами для залучення ресурсів у здійснення інвестиційних проектів на пільгових умовах.
За підсумками 2010 року частка ПАТ «Дніпроенерго» на ринку теплової генераціїУкраїни склала 23,3% (8,4% всієї генерації України).
Виручка ПАТ «Дніпроенерго» в 2010 році досягла 6230000000 грн, чистий прибуток - 189,2 млн. грн.
На зміну курсу акцій під впливають такі фактори, не пов’язані з прибутковістю чи ліквідністю емітента, наявність і прибутковість альтернативних об’єктів інвестування; загальноекономічне становище в країні та тенденції його розвитку (кон’юнктура, зростання, стагнація тощо); перспективи розвитку відповідної галузі;політичний вплив через політико-економічні рішення та державну фінансову політику; психологічні та спекулятивні чинники.
Також ціну звичайних акцій визначають три фактори: річні дивіденди; темпи зростання дивідендів; дисконтна ставка.
Найбільшу прогнозну цінність мав у минулому показник «ціна акції/грошовий потік на акцію». Тобто виходить, що чим меншим є грошовий потік в розрахунку на одну гривню вартості акції , або ж чим більшу частку в грошовому потоку на акцію займає ціна акції, тим більшою є ймовірність того, що курс такої акції буде зростати.
А до показників, що мають найбільший вплив на динаміку курсу акцій , можна віднести залишкову вартість основних фондів, розмір оборотних активів та сукупних активів компанії, кредиторську заборгованість, довгострокові зобов'язання, дохід від реалізації та собівартість реалізованої продукції.Також на курс акцій впливають інші фундаментальні мікроекономічні показники,такі як рентабельність власного капіталу, рентабельність статутного капіталу, величина грошового потоку на власний капітал, коефіцієнт капіталізації компанії, операційний коефіцієнт, темп приросту прибутку, чистого доходу та грошового потоку на одну просту акцію.
Станом на 01.11.11 ціна акцій «Дніпренерго» становить в середньому 652,6
Я вважаю, що акцій «Дніпроенерго» станом на 01.12.11. будуть коштувати в діапазоні від
632,6 до 672,6
Це найбільшою мірою буде залежати від таких факторів, як загальноекономічне становище в країні та тенденції його розвитку (кон’юнктура, зростання, стагнація тощо); перспективи розвитку відповідної галузі; політичний вплив через політико-економічні рішення та державну фінансову політику; розмір оборотних активів та сукупних активів компанії, кредиторська заборгованість, довгострокові зобов'язання, дохід від реалізації та собівартість реалізованої продукції.

Вернуться назад