DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Коптюк О.О. Недержавні пенсійні фонди та особливості їх участі у системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Коптюк О.О. Недержавні пенсійні фонди та особливості їх участі у системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні


14-11-2011, 23:53. Разместил: Коптюк О. О.
УДК 336
© Коптюк О.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Недержавні пенсійні фонди та особливості їх участі у системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Головною метою пенсійних систем країн світу є запобігання бідності серед осіб похилого віку та виплата адекватних заробітку пенсій фінансово сталим і надійним шляхом. Однак усі пенсійні системи можуть потерпати від невизначеністі та різноманітних ризиків, оскільки жодна країна не захищена від демографічних коливань та економічних криз. Це ще раз наголошує на необхідності мати пенсійну систему, яка передбачає диверсифікацію джерел доходів у старості: виплати з державної (солідарної) системи пенсійного страхування, обов’язкові і добровільні пенсійні заощадження.
В Україні така система була сформована у 2003 році шляхом прийняття законів "Про недержавне пенсійне забезпечення" №1057-IV (далі Закон №1057-IV) [1] та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV (далі – Закон №1058-IV) [2]. Ними було закріплено трирівневу структуру національної пенсійної системи: перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового пенсійного страхування; другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового пенсійного страхування; третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення.
Реалізація даних структурних змін призвело до підвищення громадського інтересу щодо проблем пенсійного забезпечення. Стало зрозуміло, що держава не може у довготерміновій перспективі гарантувати своїм громадянам гідну старість, а це значить, що до вирішення цього завдання повинні докласти зусиль також роботодавці та самі працівники. Найбільш зручним механізмом для формування додаткових пенсій сьогодні є недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ).
Відповідно до Закону №1057-IV, недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує і здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду.
НПФ є активними суб’єктами системи недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) з високим інвестиційним потенціалом, які в багатьох країнах вважаються одним з основних інструментів для підвищення рівня пенсійного забезпечення населення.
Станом на 30.06.2011 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 97 недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) та 41 адміністратора НПФ. Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно. Станом на 30.06.2011 адміністраторами недержавних пенсійних фондів
було укладено 69 712 пенсійних контрактів з 58 180 вкладниками, з яких 2 391 вкладник, або 4,1%, – юридичні особи, на яких припадає 964,7 млн. грн. пенсійних внесків (95,5% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 55 789 вкладників, або 95,9%, – фізичні особи. При цьому порівняно з кінцем першого кварталу 2011 року кількість контрактів з юридичними особами зменшилась на 12,8%, а з фізичними особами зросла на 1,9%.
Станом на 30.06.2011 кількість учасників НПФ відповідно до укладених контрактів становила 557 176 осіб (на кінець першого кварталу 2011 року – 557 621 особа). Серед учасників НПФ переважну більшість становили особи віком від 40 до 55 років, а саме 39,8% (2010 рік – 40,2%, 2009 – 41,4%, 2008 – 42,5%) та особи вікової групи від 25 до 40 років, що становила 39,7% (2010 рік – 39,2%, 2009 – 35,8%, 2008 – 35,5%).Частка учасників НПФ вікової групи старше 55 років становить 14% (2010 рік – 13,5%, 2009 – 14,2%, 2008 – 12,2%), вікової групи до 25 років – 6,5% (2010 рік – 7%, 2009 – 8,6%, 2008 – 9,9%). Серед учасників НПФ у розрізі вікових груп більшість становлять чоловіки. Причому у віковій групі старше 55 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі.
Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 30.06.2011 становили 187,3 млн. грн. Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 30.06.2011 булоздійснено пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк) 56 926 учасникам, тобто 10,2% учасників від їхньої загальної кількості отримали пенсійні виплати.
Одним із основних якісних показників, які характеризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески. Станом на 30.06.2011 сума пенсійних внесків становила 1 010,3 млн. грн.,
що на 4,5% більше, ніж на кінець першого кварталу 2011 року (або на 43,1 млн. грн.). Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 30.06.2011 становить 1 265,9 млн. грн.
Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ. Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, станом на 30.06.2011 становила 511 млн. грн., або 50,6% від суми залучених внесків, збільшившись протягом другого кварталу 2011 року на
22,1 млн. грн., або на 4,5%. Поки що суттєвим фактором, що стримує зростання інвестиційного доходу НПФ, є незначний обсяг залучених пенсійних внесків для забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові
інструменти.
За проведеним аналізом показників можна стверджувати, що діяльність НПФ в Україні є стабільною. Однак це ще не виступає гарантією стійкості цих фінансових інститутів та належних виплат у майбутньому, оскільки не слід недооцінювати вплив наступних факторів:
— заощадження на індивідуальних пенсійних рахунках мають складну природу;
— надзвичайно важливим є інвестиційний вибір. У системі НПЗ дві особи з ідентичними заробітками і страховими внесками нерідко можуть мати значні відмінності у розмірах пенсій;
— погано вплинути на майбутні виплати може рівень комісійних винагород за послуги з адміністрування, інвестування та зберігання пенсійних коштів.
— оскільки виплата «накопичувальних» пенсій почнеться через багато років, втрати внаслідок невдалого інвестування чи великих адміністративних витрат можуть виявитися не одразу. Це забезпечить некомпетентним або нечесним управляючим пенсійними активами та адміністраторам пенсійних фондів додатковий захист від викриття;
— брак надійних інвестиційних активів в Україні може спотворити ціноутворення та спричинити цінові бульбашки на фондовому ринку, а «поведінка натовпу» та надмірна концентрація ринку лише погіршать ситуацію;
— у керівників інвестиційних компаній чи пенсійних фондів може виникати спокуса вкласти пенсійні заощадження у надто ризиковані активи, власні чи пов’язані підприємства, замість розумного і безпечного інвестування.
Отже, для надійної діяльності недержавних пенсійних фондів слід впровадити механізми, які запобігатимуть зловживанням і шахрайству, страхуватимуть від помилок і прогалин в інформаційному забезпеченні, а також забезпечуватимуть дотримання взятих перед вкладниками зобов’язань у випадках, коли не спрацьовують закладені у пенсійну систему захисні механізми.
Література:
1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003р. №1057-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. №1058-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за І півріччя 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/npf_II_kv_2011.pdf
4. Менджмент соціального страхування: Навчальний посібник / Л.Б. Баранник, В.В. Даценко, Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – 204 с.

Вернуться назад