DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Атлахович Н. Аналіз фондового ринку Німеччини

Атлахович Н. Аналіз фондового ринку Німеччини


15-11-2011, 00:13. Разместил: Атлахович Наталія
УДК 336
© Атлахович Н., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с, 15.11.2011

Аналіз фондового ринку Німеччини

На сьогодні в Україні, як і в інших розвинених країнах світу, оборот цінних паперів є одним із основних чинників фінансової сфери, яка досить потужно впливає на економіку держави. Саме через це фондовий ринок є одним із важливих факторів ринкової економіки так як може виступати більш чи менш ефективним механізмом акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед усіх галузей економіки. Функціонування фондового ринку в багатьох розвинених країнах забезпечує ефективне і раціональне використання вільних фінансових ресурсів і стрімкі темпи зростання економіки цих країн. До країн в яких фондовий ринок становить більш-менш значущу частину належать: Італія, Німеччина, Англія, Швейцарія, США, Японія, Франція тощо. У кожній країні фондовий ринок має свої завдання, принципи функціонування, напрями розвитку та свої умови функціонування. Детальніше проаналізуємо фондовий ринок Німеччини.
Фондовий ринок - це ринок, на якому продаються і купуються цінні папери з метою вкладення капіталу, тобто основного компонента ринкової економіки. Фондовий ринок складається з кредитного ринку, зокрема з ринку облігацій, і повністю з ринку акцій. Інакше кажучи, це ринок цінних паперів, на якому здійснюється їх випуск, розміщення та продаж [2, с.27].
Характерною рисою фондового ринку Німеччини є значний вплив на біржовий ринок монопольних банків, які здійснюють емісію та розміщення цінних паперів, діють на вторинному ринку і володіють великими пакетами цінних паперів. Ринок Німеччини також відрізняється своєю стійкою структурою національного акціонерного капіталу. Близько половини всіх акцій знаходяться у постійному володінні й практично не перебувають в обігу на ринку.
З усіх Європейський країн в Німеччині найбільша економіка. На території Німеччини знаходиться вісім фондових бірж, серед яких Франкфуртська найбільша і найважливіша. Інші знаходяться в Берліні, Бремені, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Ганновері, Мюнхені, Штутгарді, серед яких виділяються фондові біржі Франкфурта і Дюссельдорфа, що реалізують 51% і 39% усього біржового обороту.
Найбільшою серед німецьких бірж є Франкфуртська фондова біржа (ФФБ), яка здійснює понад 75% всієї біржової торгівлі. Згідно з законодавством Німеччини фондова біржа є установою публічного права, а також не комерційною організацією. Члени біржі розподіляються на три основні категорії: банки, офіційні маклери(Kursmakler) та вільні маклери (Freimakler). У цілому на біржі домінують три найбільші німецькі банки: Дойче банк, на який припадає 1/3 всього обігу ФФБ, Дрезднер банк та Комерц банк [4,с.63].
Основними відомствами, які здійснюють державне регулювання фінансового ринку Німеччини, є Міністерство фінансів, Німецький федеральний банк і Федеральне відомство з нагляду за наданням фінансових послуг [3, с.46].
Ринок боргових інструментів Німеччині:
Ринок облігацій ФРН (за обсягом облігаційної заборгованості) є третім в світі національним ринком після США і Японії з обсязі 5,8 трлн. дол. США (грудень 2007 року, дані Банку міжнародних розрахунків). З них понад половину боргу припадає на облігації, розміщені на міжнародному ринку (насамперед єврооблігації).
Специфікою облігаційного ринку Німеччини є абсолютне переважання банківських облігацій в структурі заборгованості і зовсім незначна, хоча і зростаюча, частка облігацій промислових компаній.
Прибутковість німецьких облігацій в цілому така ж, як і у облігацій відповідного рейтингу інших країн зони євро. У цьому полягає одне з досягнень і переваг створення Єврозони - формування єдиного ринку капіталу. У квітні 2008 року, за даними Бундесбанку, середня прибутковість державних облігацій на вторинному ринку становила 4%, банківських облігацій - 4,4%, небанківських облігацій - 5,9%.
Основними інвесторами на ринку німецьких облігацій виступають банки (36% перебувають в обігу облігацій). Слідом за ними йдуть іноземні інвестори (33%), на третьому місці інші фінансові установи - 17% (інститути колективного інвестування і страхові компанії), на четвертому - населення (13%).
Основні індекси:
Основним індексом на фондовій біржі є DAX 30, що охоплює 30 найбільш торгованих акцій на Франкфуртській біржі. Індекс визначений за ринковою капіталізацією. За підсумками торгів в електронній системі розраховується індекс Xetra DAX, він практично збігається з DAX 30. Проте електронна сесія довша, тому ціни закриття можуть істотно відрізнятися. Розраховуються також DAX 100 і індекс CDAX по 320 акціях.
Отже , у Німеччині функціонує один з найстаріших і водночас один із найрозвиненіших, добре організованих і технічно оснащених фондових ринків у світі. Фондовий ринок Німеччини характеризується впливовою роллю держави та Німецького федерального банку (Bundesbank), що створили ефективну і надійну систему ринкового регулювання та захисту інтересів інвесторів.
Список використаних джерел:
1. Карпенко Г.В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні // Фінанси України. – 2008. – № 6.– С.90-96.
2. Мозговий О.Н. Зарубіжний Фондовий ринок. – К.: УАННП, 1998. – 56 с.
3.Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2007.

Вернуться назад