DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Нетак О.Б. Оптимізація частки акцій у вільному обігу

Нетак О.Б. Оптимізація частки акцій у вільному обігу


15-11-2011, 23:10. Разместил: netak.oleksiy
УДК 336
© Нетак О.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Оптимізація частки акцій у вільному обігу

Акції у вільному обігу у фінансовому світі називають ще Free Float або Public Float. Це частка акцій, яка обертається на ринку з широким колом інвесторів. На основі цього показника розраховуються індекси провідних бірж світу (MSCI, FTSE, S&P ,STOXX). Обчислення Free Float теоретично є дуже простим. Беремо кількість акцій випущених у вільний обіг компанією і віднімаємо кількість акції інсайдерів. У світі діє прозора систему купівлі-продажу акцій. Тобто є можливість в реальному часі подивитись, яка доля акцій належить інсайдерам , а яка стратегічним інвесторам. (на http://finance.yahoo.com/ або http://money.msn.com/ )На основі цього можна самостійно обрахувати відсоток акцій, які перебувають у вільному обігу. Однак, в Україні це зробити не так просто. Це зумовлено тим, що законодавчо не встановлена суть показника «акцій у вільному обігу», а також тим, що даними про стратегічних інвесторів , інсайдерів володіють самі біржі і не розголошують їх. ПФТС і UX обраховує free float від всіх емітованих акцій певної компанії віднімає:
• Кількість акції що знаходяться у власності держави
• Кількість Акції що знаходяться у власності емітента
• Кількість що знаходяться у стратегічних інвесторів
• Кількість що знаходяться у власності менеджменту та трудового колективу підприємства
• Кількість що знаходяться у перехресному володінні [1].
Проаналізуємо кількість акцій у вільному обігу на основі даних ПФТС. ПФТС для обчислення свого індексу обирає акції певних компаній і відповідно до них встановлюється кількість free float у відсотках (рис.1).

Нетак О.Б. Оптимізація частки акцій у вільному обігу

Виходячи з даних гістограми можна вивести середні показник free float і порівняти його з показниками інших країн. Для України він становить 8,489%. Для провідних компаній Росії -28,59% , для Польші - 37,2 %. Для провідних країн світу цей показник наближається до 100%, а саме США в – 91,5%, у Франції – 84,7%, Великобританії – 76,2%, Німеччині – 64,3%. Виходячи з наведеного вище можна зробити висновок, що показник free float для України є досить низьким . Серед причин такої малої частки free float можна виділити наступні:
• Мала кількість професійних учасників ринку ;
• Велика частка акцій вище перелічених компаній належить державі;
• Через високий ризик інших акцій, стратегічні інвестори задля диверсифікації ризику вкладають кошти в акції «кошику»[3].
Для оптимізації, а саме збільшення частики акції у вільному oбігу потрібне прoведення докорінних перетворень на ринку цінних паперів, вжиття цілого комплексу законодавчих, нормативно – правових та інших заходів із метою розв’язання актуальних проблем його рoзвитку, забезпечення провідної ролі на фондовому ринку та у процесах інвестування економіки країни. Нeoбхідно створити умови для залучення ліквідних цінних паперів та концентрації угод з цінними паперами на фондових біржах, сфoрмувати чітку та стабільну системи гарантій прав iнвесторів та власників, запровадити цілісну та оптимально структуровану систему обліку прав власності[4].

Список використаних джерел:
1 Сайт Фондової біржі ПФТС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfts.com
2. Закон України»Про цінні папери та фондовий ринок». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
3. Фондові індекси та порядок їх розрахунку. Стаття/В. М. Родіонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/162.htm
4. Сайт державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics

Вернуться назад