DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Погорілко Н.О. Лізинг та його розвиток в Україні

Погорілко Н.О. Лізинг та його розвиток в Україні


23-11-2011, 01:36. Разместил: Natalia Pogorilko
УДК 336
© Погорілко Н.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Лізинг та його розвиток в Україні

В останні роки спостерігається підвищений інтерес до широких можливостей лізингового бізнесу - цієї перспективної галузі діяльності на фінансовому ринку України. Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес відтворення виробництва; надати потужний поштовх процесам приватизації, оновлення технологічного парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного устаткування і на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та закордонне устаткування. Зважаючи на це, розвиток цієї перспективної галузі діяльності на фінансовому ринку України є актуальним і необхідним.
Метою даного наукового дослідження є поглиблення теоретико-методологічних особливостей розвитку лізингу в Україні та аналіз його фактичного стану.
На даний момент в Україні розглядаються перспективи розвитку лізингу, так як фінансового інструменту, який сприяє мобілізації коштів для інвестицій, а також забезпечує гарантоване використання інвестиційних ресурсів [2].
Під лізингом розуміється договір, за яким лізингоодержувач на своє замовленні отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший строку, за який амортизується 60% вартості цього об'єкта, визначена в день укладання договору [1].
Вже починаючи з третього кварталу минулого року ринок став оживати. За цей звітний період кількість нових договорів фінансового лізингу збільшилася на 30%, при цьому їх обсяг виріс майже вдвічі - до 1332000000 грн.
За оцінками експертів, ринок лізингу в 2011 році буде зростати не менш ніж на 30%.
Вартість лізингу має зменшитися на 2-3 % до кінця цього року.
Крім зростання в обсягах очікується також збільшення кількості нових договорів і зростання їх середньої вартості. Зараз вона становить близько 1,1 млн грн, в той час як ще в 2010 року знаходилася на рівні 980 тис. грн.
Позитивні зрушення на ринку лізингу експерти підкріплюють цілим рядом чинників. По-перше, ряд великих гравців ринку повертаються до активного фінансування свого бізнесу.
По-друге, на тлі загального економічного відновлення активізуються і самі клієнти.
В Україні спостерігаються позитивні зрушення на ринку лізингу - кількість укладених договорів фінансового лізингу в 2 кварталі 2011 року збільшилась на 1720 (181%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 2668 договорів.
У вартісному вираженні, обсяг укладених договорів за 2 квартал 2011 року збільшився у порівнянні з минулим роком на 280% і склав 2,768 млрд. грн. Вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2 кварталу 2011 р. збільшилася на 2,7 млрд. грн. у порівнянні з першим кварталом 2011 р. і становить 31,9 млрд. грн.
У порівнянні з кінцем аналогічного періоду минулого року зростання ринку складає 12% або 3,5 млрд. грн. В кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець 2 кварталу 2011 року становить 18258 угод. Середня вартість діючої угоди станом на кінець 2 кварталу 2011 р. збільшилася на 0,29 млн. грн. (20%) і становить приблизно 1,75 млн. грн.
У звітному періоді у порівнянні з 2010 роком спостерігається збільшення на 2,51% питомої ваги короткострокових (до 2 років) договорів та зменшення на 1,76% питомої ваги довгострокових договорів (більше 10 років), інші види договорів змінились несуттєво.
Серед договорів фінансового лізингу у другому кварталі 2011 року, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (57,2%), сільського господарства (14,7%), будівництва (7,4%) та сфері послуг (5,3%).
Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в тому числі банківських кредитів (85,2%), при цьому їх питома вага збільшилась більше ніж на 52% у порівнянні з минулим роком; відповідно, питома вага власних коштів лізингових компаній у порівнянні з минулим роком зменшилась більш ніж на 52% і становить 14,61% [3].
Розвиток лізингу в Україні сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечуючи наступні переваги: стовідсоткове кредитування, яке не вимагає негайного початку платежів; набагато простіше отримати контракт з лізингу, ніж позику; до лізингових операцій залучаються великі кошти банківських установ, страхових, акціонерних та інших товариств; можливість через лізинг не тільки оперативно реконструювати виробництво, а й спрямовувати зекономлені кошти на інші потреби; можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів, причому не в грошовому вираженні, а в машинах та устаткуванні [4].
В Україні лізинг сьогодні застосовується в незначних масштабах. Створення умов для широкого використання лізингових послуг буде сприяти фінансуванню для оновлення основних фондів вітчизняних підприємств та зростанню обсягів виробництва у різних галузях економіки, а це, в свою чергу, забезпечить збільшення робочих місць та покращення рівня життя населення. Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним способом фінансування виробництва, то,на сьогоднішній день, лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний ефективно впливати на розвиток виробництва та активізувати інвестиційний процес в країні.

Список використаних джерел:

1. Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні/І.Г. Міхаліна// Статистика України - №3. - 2005. - С. 31-33.
2. Брус С.І. Лізинг як фінансовий інструмент/ С.І. Брус// Фінанси України - №11. - 2008. - С.75-79.
3. Українське об'єднання лізингодавців: [Режим доступу: http://www.leasing.org.ua]
4. Варналій З.С., Хмелевська Л.П, Хмелевський М.О. / Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення : Навчальний посібник.- К. 6 Знання України,- 2007.- 260 C.-C. 184.

Вернуться назад